Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A mirtuszvirágúak rendje - Myrtales

A mirtuszvirágúak rendje - Myrtales

A rózsavirágúakhoz (Rosales) képest levezetettebb rend[1265], amennyiben fajainak virágai mindig ciklikusak[1266] és termőleveleik cönokarpikus magházat[1267] - csúcsán egyetlen bibeszállal - alakítanak. Kettős virágtakarójú virágaik többnyire aktinomorfak[1268], négykörösek. Porzóik száma gyakran másodlagosan megsokszorozódott . A magház a renden belül felső állásúból (pl. füzényfélék) a vacok serleg alakúvá való formálódásával fokozatosan középállásúvá (pl. sulyomfélék), majd a vacok által félig vagy teljesen körbenőve alsó állásúvá (pl. mirtuszfélék, gránátalmafélék, ligetszépefélék) alakul. Jellemző a rendre a bikollaterális edénynyalábok előfordulása. Sok fajuk halmoz fel polifenolokat, cserzőanyagokat. Az ismertetettek mellett idetartoznak a trópusi mangroveerdők[1269] legfontosabb nemzetségeit adó Sonneratiaceae és Rhizophoraceae családok is.

Eukaliptusz (Eucalyptus sp.) másodlagos porzó-megsokszorozódással (Turcsányi Gábor felvétele)
Eukaliptusz (Eucalyptus sp.) másodlagos porzó-megsokszorozódással (Turcsányi Gábor felvétele)

Tarkamangrove-erdő (Rhizophora mangle, Rhizophoraceae) (Csáky Péter felvétele)
Tarkamangrove-erdő (Rhizophora mangle, Rhizophoraceae) (Csáky Péter felvétele)

A füzényfélék családja - Lythraceae

A család fajainak száma mintegy 500. Magaskórós és mocsári társulások magas termetű, lágyszárú növénye a réti füzény (Lythrum salicaria) . Szára négyélű, levelei keresztben átellenesek. Virágainak idegenmegporzását ún. háromféle-alakúság (trimorfizmus) segíti. Bibeszálai ugyanis háromféle hosszúságúak (heterotristylia), és a porzóktól eltérő magasságban helyezkednek el. Vörös virágai feltűnő füzérvirágzatot alkotnak. Cseranyagainak vérzéscsillapító hatása miatt korábban gyógynövényként is használták. Iszapnövényzet alkotói az alacsony füzény (L. hyssopifolia) és a tócsahúr (Peplis portula).

Réti füzény (Lythrum salicaria, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti füzény (Lythrum salicaria, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Alacsony füzény (Lythrum hyssopifolia, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Alacsony füzény (Lythrum hyssopifolia, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A mirtuszfélék családja - Myrtaceae

A trópusokon és a szubtrópusokon mindenfelé elterjedt, örökzöld - gyakran keménylombú - fák, cserjék vagy törpecserjék. A család fajainak száma 3000 körüli. A Földközi-tenger mellékén a macchia-vegetáció jellegzetes alkotója az 5 m magasra is megnövő valódi mirtusz (Myrtus communis) . Sötétzöld leveleit családi ünnepeken, esküvőkön a hűség jelképeként használják. Az Ausztráliában őshonos eukaliptuszok (Eucalyptus spp.) a Föld legmagasabb (100 m-es) kétszikű fái. Kérgük a platánokéhoz hasonlóan gyakran nagy lapokban vagy hosszú csíkokban válik le. Csésze és párta helyett bimbójukat egy rügysapka (operculum) borítja, amit a virág nyílásakor a porzók löknek le. Rengeteg vizet párologtatnak, a mocsarak kiszárítására is alkalmasak. Ezért a tulajdonságukért telepítik őket a malária elleni küzdelemben. Karcsú törzsük cellulózgyártás céljára keresett haszonfa. Az eukaliptuszolaj az illatszeripar fon-tos alapanyaga; inhalálószerként és köhögéscsillapító cukorkák készítésére is felhasználják. A tanzániai Zanzibar szigetén termesztik a legtöbb szegfűszeget (Syzygium aromaticum), amelynek szárított bimbói és virágai kedvelt, kellemes illatú fűszerek és drogok[1270]. A Maluku-szigetekről származik, amelyekért a fűszer megszerzése érdekében a gyarmatosítók nagy küzdelmet folytattak. A Közép-Amerikából származó szegfűbors (Pimenta dioica) legfőbb exportálója Jamaica. Éretlenül megszárított termései más fűszerekkel keverten kerülnek forgalomba. A család értékes, nagy vitamintartalmú termést adó faja a guajava (Psidium guajava).

Valódi mirtusz (Myrtus communis, Myrtaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Valódi mirtusz (Myrtus communis, Myrtaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Eukaliptuszfaj (Eucalyptus sp., Myrtaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Eukaliptuszfaj (Eucalyptus sp., Myrtaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szegfűbors (Pimenta dioica, Myrtaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szegfűbors (Pimenta dioica, Myrtaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A gránátalmafélék családja - Punicaceae

A család mindössze két faja közül közismert a gránátalma (Punica granatum) , amely a Földközi-tenger és a Fekete-tenger mellékén több ezer éve termesztett cserje. Az ókori Kelet legkedveltebb gyümölcse volt. Feltűnő, skarlátpiros virága van. Kétivarú, megnyúlt tengelyű, aktinomorf[1271] virágaiban sok porzó van, termőlevelei pedig egymás fölött 2 emeletet alkotnak. A termőtájat a húsos vacok körülnövi, és belőle emeletes, sokrekeszű, sokmagvú, ehető álbogyótermés fejlődik. A termést üdítőital készítésére használják. Díszcserjeként nálunk is ültetik.

Gránátalma (Punica granatum, Punicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Gránátalma (Punica granatum, Punicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A sulyomfélék családja - Trapaceae

Három fajt magába foglaló család. Közép-Európa iszapos, sekély, tápanyagban gazdag állóvizeiben egyre ritkábban található meg a sulyom (Trapa natans) . Rokonai Eurázsia melegebb vidékein fordulnak elő. Levélnyelei nagy sejtközötti járataik levegővel való megtöltésével felfúvódtak és a levélrózsát alkotó, rombusz alakú levéllemezeket jellegzetes mintázatban a víz felszínén tartják. Az alámerült levelek sallangosak, a felszínen úszóktól eltérők. A levelek tehát a heterofillia[1272] jelenségét mutatják. A növény jelentéktelen levélhónalji virágai négy-négy csésze-, szirom- és porzólevélből állnak. Két termőlevélből alakult makkterméséhez a csészelevelek hozzánőnek, négy vagy kettő kemény, hegyes, szarvszerű tövist alkotva (horgonytermésnek is nevezik, mert a tövisek segítségével az iszapba fúródik). Keményítőben gazdag magja kellemes, a gesztenyére emlékeztető ízű. Az egykori cölöpépítmények kör-nyékén talált leletek bizonyítják, hogy már az ősidőkben is megfőzve fogyasztották.

Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) termése és levelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) termése és levelei (Turcsányi Gábor felvétele)

A ligetszépefélék családja - Onagraceae

650 fajuk a mérsékelt és a szubtrópusi övben terjedt el. Többségükben lágyszárúak. Virágaik általában aktinomorfak[1273], virágköreik többnyire négytagúak. Termésük a vacokkal összenőtt változatos áltermés[1274] - megnyúlt, becőszerű tok, csonthéjas, makkocska vagy bogyó. A vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala) homoki ruderális gyomtársulások gyakori növénye. Késő délután nyíló, illatos virágait éjjeli lepkék porozzák be. Erdővágásokban tömegesen nő a bíborszínű virágú, magas termetű erdei deréce (Chamaenerion angustifolium) . Szőrüstökös magvai a - a szintén ide tartozó füzikékéhez (Epilobium spp.) hasonlóan - széllel messze terjednek. Árnyas erdeink jellemző, kis termetű növénye az erdei varázslófű (Circaea lutetiana). Virágai zigomorfak[1275] és körönként kéttagúak. Makkocska terméseit horgas szőrök borítják, amelyek az állatok bundájába vagy az ember ruhájába kapaszkodva terjednek (epizoochoria).

Vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala, Onagraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala, Onagraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Erdei deréce (Chamaenerion angustifolium, Onagraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Erdei deréce (Chamaenerion angustifolium, Onagraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1265] Levezetett egy élőlénycsoport vagy egy tulajdonság, ha a törzsfejlődési ismeretek alapján egy elsődleges, ősibb csoportból, illetve tulajdonságból származtatható. A levezetett csoport vagy tulajdonság a törzsfejlődés folyamán nemcsak bonyolultabbá válással, hanem egyszerűsödéssel (pl. redukcióval, összenövéssel vagy abortusszal) is létrejöhetett. Ennek alapján nem indokolt, ha az egyszerűbb szerveződést minden egyéb megfontolás nélkül fejletlenebbnek, a bonyolultabbat pedig fejlettebbnek tekintjük.

[1266] Ciklikus a virágfelépítés, ha minden virágalkotó levél körökben (pl. csészekör, pártakör, porzókör) helyezkedik el. Aciklikus viszont, ha az összes virágrész elrendeződése spirális vonalat követ.

[1267] Cönokarpikus az olyan termőtáj, amelynek termőlevelei egymással összenőve egyetlen termőt alkotnak. Szinkarpikus az olyan cönokarpikus termőtáj, amelynek termőlevelei egymással a termő közepéig összenőttek, és így többüregű magházat képeznek. A parakarpikus termőtáj szintén cönokarpikus; itt azonban a válaszfalak redukciója folytán utólag egyetlen üreg - esetleg egy központi oszloppal - keletkezett.

[1268] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1269] Mangroveerdők vagy tengerparti mocsárerdők a forró égövi tengerpartok árterén honos, szellőző léggyökeres növényekből álló, kevés faj (döntő részben Rhizophora és Avicennia fajok) által alkotott cserjések. A partok hullámveréstől való védelmében jelentősek.

[1270] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú

[1271] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1272] A heterofillia felemás-levelűség, vagyis eltérő alakú levelek megjelenése ugyanazon a növényegyeden (pl. a vízinövényeken vagy fiatal és idős hajtásokon).

[1273] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1274] Áltermés az olyan termés, amelynek kialakításában a termőn kívül más virágrészek (pl. vacok, csészelevél) is részt vesznek.

[1275] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.