Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Az ernyősvirágzatúak rendje - Araliales (Umbellales)

Az ernyősvirágzatúak rendje - Araliales (Umbellales)

Fák, liánok vagy lágyszárú növények. Közös jellemzőjük az ernyős virágzat , a rendszerint összetett vagy erősen tagolt levelek, a gyakran feltűnően kiszélesedő levélnyél. A virágok négykörösek, általában körönként négy- vagy öttagúak. A csésze csökevényes vagy korán lehulló. A virágban mézfejtő gyűrű[1327] (diszkusz) vagy bibevánkos[1328] alakul ki. Az alsó állású magház a legtöbbször két termőlevélből alakult, amelyek mindegyikén egy-egy lecsüngő magkezdemény van. A virágzat alján gyakran jellegzetes murvalevélörv[1329], a gallér látható. A növények általában fűszeres illatúak, különböző illó olajokat, gyantákat, mézgaanyagokat, triterpén-szaponinokat, kumarinszármazékokat, poliacetilén-vegyületeket tartalmaznak. A diszkusz jelenléte a Sapindales és a Celastrales rendekkel meglévő rokonságukra utal, a kumarinvegyületek felhalmozása pedig a Rutales renddel való kapcsolatukat valószínűsíti.

Erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris, Apiaceae) összetett ernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Erdei angyalgyökér (Angelica sylvestris, Apiaceae) összetett ernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Vadmurok (Daucus carota, Umbelliferae) virágzata gallérlevelekkel (Bodonyi Nóra felvétele)
Vadmurok (Daucus carota, Umbelliferae) virágzata gallérlevelekkel (Bodonyi Nóra felvétele)

A borostyánfélék családja - Araliaceae

Főleg trópusi elterjedésű fák, cserjék vagy liánnövények. Mintegy 700 fajukat tartjuk számon. Ősi növények: már a harmadidőszakban[1330] meghódították az egész északi féltekét. Mai képviselőik között viszont több szigetlakó paleoendemizmus[1331] akad. A közép-európai flórában a család egyetlen képviselője a borostyán (Hedera helix). Örökzöld, gömbös ernyővirágzatú, kapaszkodó léggyökereket növesztő lián. Heterofilliája[1332] közismert. Termése fekete bogyó. Már a középkor óta gyakran ültetett dísznövény. Levele és termése szaponint tartalmaz, ezért régóta használják gyógyászati célokra. Ugyancsak nagyra becsült gyógynövény a ginszeng (Panax ginseng), amelynek gyökerét Kínában ősidők óta sokféle betegség orvoslására használják.

Az ernyősök családja - Apiaceae (Umbelliferae)

Meglehetősen egységes szerveződésű, fajgazdag (kb. 2800 fajt magába foglaló) rokonsági kör. Fajainak többsége az északi félteke mérsékelt övi területein terjedt el. Gyakran fordulnak elő sztyeppeken, réteken, mocsarakban és erdőkben. Jellegzetes megjelenésű, csaknem kizárólag dudvanemű[1333] növények. Száruk tömött csomókra és üres szártagokra tagolódik. Leveleik szórt állásúak, a legtöbbször összetettek és tagoltak. A szárat egy kiszélesedő, hüvelyszerű levélalap veszi körül. Összetett ernyővirágzatuk ernyőből és ernyőcskékből áll. Ezek támasztólevelei a gallér-, illetve a gallérkalevelek. A kicsi, fehér vagy rózsaszín virágok aktinomorfak[1334], de az ernyőcske peremén állók gyakran zigomorffá[1335] válnak. A termő diszkuszt[1336] visel, a termés két részterméskére hasadó ikerkaszat . A mag erősen fejlett, zsírban és fehérjékben gazdag endospermiumú[1337]. A csíra kicsiny. A részterméskék egy központi terméstartón, az ún. karpoforumon függenek, amelyről éréskor leválnak. A maghéjuk és a terméshéjuk egymással összenőtt. A részterméskék változatos felépítése a nemzetségek vagy a fajok meghatározását segítő bélyeg lehet. Bordás termésfalaikban skizogén[1338] eredetű olajjáratok alakulnak ki. Emiatt sok fajuk értékes fűszer- vagy gyógynövény[1339]. Néhány ernyősfaj mérgező alkaloidokat is tartalmaz.

Berzenke (Scandix pecten-veneris, Umbelliferae) ikerkaszattermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Berzenke (Scandix pecten-veneris, Umbelliferae) ikerkaszattermése (Turcsányi Gábor felvétele)

A gombernyőfélék alcsaládja - Saniculoideae

Terméshéjuk belső rétege (endocarpium) puha, külső rétege (exocarpium) pedig gyakran pikkelyes vagy sertés. Virágzatuk egyszerű ernyő. A közép-európai erdőkben élő képviselőjük a gombernyő (Sanicula europaea), melynek virágzatában az ernyőcskék tömöttek, fejecskeszerűek. Erre utal a növény neve is. Állatok által terjesztett termései horgasan szőrösek. A szépséges völgycsillag (Astrantia major) üde bükkelegyes erdők védett növénye. Az iringó (Eryngium) nemzetség fajai mindkét féltekén elterjedtek. A mezei iringó (Eryngium campestre) száraz gyepekben, legelőkön nálunk is gyakori szúrós növény. Kórói a nyár végén leválnak a gyökérről és a szél tovagörgeti őket. Népies neve (ördögszekér) innen ered.

Völgycsillag (Astrantia major, Umbelliferae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Völgycsillag (Astrantia major, Umbelliferae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Mezei iringó (Eryngium campestre, Umbelliferae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Mezei iringó (Eryngium campestre, Umbelliferae) (Seregélyes Tibor felvétele)

A zellerfélék alcsaládja - Apioideae

Virágzatuk összetett ernyő. A termés endokarpiuma puha. A zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium) erősen ánizsillatú növény, mellyel tavasszal utak mentén, akácosokban találkozhatunk. A nemzetség jellemzője a sima hátú, csőrös termés. A bódító baraboly (Chaerophyllum temulum) kétszeresen szárnyas levelű, sziklaerdőkben, bükkösökben és ligeterdőkben élő faj. A nemzetség jellemzője a termésen kifejlődő lapos bordázat és a csőr hiánya. Igen mérges, méteresnél is nagyobbra megnövő gyomnövény a foltos bürök (Conium maculatum) . Minden részében erős biológiai hatású alkaloidokat (koniin, konicein) tartalmaz. Életet kioltó hatását már az ókorban ismerték és felhasználták. Szókratésznek, a híres görög bölcsnek is "új istenségek hirdetéséért és az ifjúság megrontásáért" egy bürökpohár kiürítésével kellett meghalnia. A növény virágzásakor jellegzetes egérszagot áraszt. Az alcsaládba tartozó zöldségnövények közül gyakran használjuk a zellert (Apium graveolens), a petrezselymet (Petroselium crispum), a lestyánt (Levisticum officinale), a pasztinákot (Pastinaca sativa) és a sárgarépát (Daucus carota) ételeink ízesítésére. A világszerte használt fűszernövények közül a koriandert (Coriandrum sativum), a köményt (Carum carvi), a hasznos földitömjént (Pimpinella saxifraga), az ánizst (Pimpinella anisum) és a kaprot (Anethum graveolens) említjük meg. A szürke nyúlkapor (Trinia glauca) száraz gyepek gyakori növénye. Európa óceáni éghajlatú, elsősorban hegyvidéki területein fordul elő az erős illatú Meum athamanticum . Szeszes italok ízesítésére használják.

Zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium, Umbelliferae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Zamatos turbolya (Anthriscus cerefolium, Umbelliferae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Foltos bürök (Conium maculatum, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Foltos bürök (Conium maculatum, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Sárgarépa (Daucus carota, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Sárgarépa (Daucus carota, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szürke nyúlkapor (Trinia glauca, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szürke nyúlkapor (Trinia glauca, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Meum athamanticum (Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Meum athamanticum (Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1327] A diszkusz (mézfejtő gyűrű) a virág tengelyén kialakuló gyűrű, tányér stb. alakú mézfejtő. Feladata a nektárképzés.

[1328] Bibevánkos az ernyősvirágzatúak (Apiaceae) virágában a bibe tövének korongszerű kiszélesedése.

[1329] Murvalevél minden olyan fellevél, amelynek hónaljából virág vagy virágzat ered. A kocsányon növő apró murvaleveleket, amelyek száma az egyszikűeken egy, a kétszikűeken pedig kettő, gyakran előlevélnek nevezzük. A murvalevelek néha megnövekedve a termést lepelszerűen körülveszik.

[1330] A harmadkor (harmadidőszak, tercier) a földtörténet mintegy ötvenkilencmillió éven át tartó és hatvanmillió évvel ezelőtt kezdődő időszaka. Öt, egymás után következő korszaka a paleocén, az eocén, az oligocén, a miocén és a pliocén. Utána következett a máig is tartó negyedkor (negyedidőszak, quarter), az egymillió éven át jégkorszakokat (glaciálisokat) produkáló pleisztocén, majd az utána következő és tizenkétezer éve tartó holocén korszakokkal. A harmad- és a negyedkor együtt képezi a földtörténet újkorát.

[1331] Az endemikus vagy bennszülött fajok kis elterjedési területűek (areájúak). Megkülönböztetünk paleo- vagy reliktum-, illetve neoendemizmusokat. Az előbbiek korábbi időszakokban nagyobb elterjedésűek voltak, de kis versenyképességük (konkurencia-képességük) miatt visszaszorultak. Veszélyeztetettségük miatt kiemelt védelmet érdemelnek. A neoendemizmusok gyors fajképződésű nemzetségek kis fajai.

[1332] A heterofillia felemás-levelűség, vagyis eltérő alakú levelek megjelenése ugyanazon a növényegyeden (pl. a vízinövényeken vagy fiatal és idős hajtásokon).

[1333] Dudvaneműnek vagy dudvásnak a lágyszárú növényeket nevezzük.

[1334] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1335] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.

[1336] A diszkusz (mézfejtő gyűrű) a virág tengelyén kialakuló gyűrű, tányér stb. alakú mézfejtő. Feladata a nektárképzés.

[1337] Az endospermium a mag táplálószövete (ún. magfehérje), amely a nyitvatermőkben még elsődleges (primer), mert az egyszeres kromoszómaszámú (haploid) női ivarú előtelepből (macroprothallium) jön létre, a zárvatermőkben pedig másodlagos (secunder), mert az embriózsák megtermékenyített központi vegetatív magjából keletkezik, és ennek következtében háromszoros kromoszómaszámú.

[1338] Skizogén a szomszédos sejtek közös falának széthasadásával keletkezett sejtközötti járat.

[1339] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú