Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A somvirágúak rendje - Cornales

A somvirágúak rendje - Cornales

A rendbe sorolt családokat korábban virágzataik más taxonok virágzataival tapasztalható hasonlósága miatt - ami időközben konvergenciának[1402] bizonyult - más-más rendszertani kategóriákba sorolták. Az ide sorolt fajok többsége fás növény. Porzóleveleik szabadon állnak. Magjaikat egyetlen maghéjréteg borítja,[1403] embriójuk az endospermiumban tárolt tápanyagokat egy abba mélyedő szívógyökér (haustorium) segítségével veszi fel. Általános az iridoid vegyületek, az ellágsav és a cseranyagok előfordulása.

A hortenziafélék családja - Hydrangeaceae

Mindössze 23 fajuk ismert. Ezek Kelet-Ázsiában és Amerikában honosak. A Saxifragales rend fás fajaival állnak rokonságban. Leveleik egyszerűek, átellenesen állók. Csészéjük forrt, a virágkörök négy- vagy öttagúak. Porzótájuk kétkörű, másodlagos megsokszorozódás eredményeképpen soktagú. Felső állású, kettő-öt levélből alakuló termőjéből tok- vagy bogyótermés képződik. Virágzatuk nagy, gyakran ernyőszerű fürt. Több díszcserjénk tartozik a családba. Közülük a kerti hortenziát (Hydrangea macrophylla) és a közönséges jezsáment vagy hamisjázmint (Philadelphus coronarius) említjük meg.

Közönséges jezsámen (Philadelphus coronarius, Hydrangeaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges jezsámen (Philadelphus coronarius, Hydrangeaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A magyalfélék családja - Aquifoliaceae

Mintegy 450 fajuk többsége szubtrópusi, illetve trópusi fa vagy cserje. Lombozatuk örökzöld. Leveleik egyszerűek, szórt állásúak, apró pálhával rendelkezők. Rendszerint kétlakiak[1404]. Apró, aktinomorf[1405] virágaik többnyire levélhónalji bogernyőket alkotnak. A virágtagok száma körönként 4 és 9 közötti. Egykörű porzótájuk tagjai a többnyire forrt szirmokkal összenőttek. Termésük sokmagvú csonthéjas. A magyal (Ilex aquifolium) örökzöld, szúrós levelű, atlanti elterjedésű cserje. Lombhullató erdők alsó fa- vagy cserjeszintjét alkotja. Nálunk parkok, temetők dísze.

A somfélék családja - Cornaceae

A rend leglevezetetteb családja[1406]. Közel 100 ismert fajuk többsége fa vagy cserje. Leveleik egyszerűek, átellenesen állók, pálha nélküliek . Virágaik aprók, négy- vagy öttagúak, egy porzókörűek. Sziromleveleik szabadok. Termőtájuk szinkarpikus[1407].

Olajrepce (Brassica napus, Brassicaceae) szárölelő levelekkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Olajrepce (Brassica napus, Brassicaceae) szárölelő levelekkel (Turcsányi Gábor felvétele)

Magházuk 2-4 termőlevélből nőtt össze, alsó állású. Termésük csonthéjas, ritkán bogyó. A hazai fajok melegkedvelők. A sárga virágú húsos som (Cornus mas) és a fehér virágú veresgyűrű som (C. sanguinea) száraz és mezofil[1408] erdők gyakori cserjéi. Húsos terméseik ehetők.

Húsos som (Cornus mas, Cornaceae) virágzó hajtása (Babos Károly felvétele)
Húsos som (Cornus mas, Cornaceae) virágzó hajtása (Babos Károly felvétele)

Veresgyűrű som (Cornus sanguinea, Cornaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Veresgyűrű som (Cornus sanguinea, Cornaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1402] A konvergencia különböző rendszertani csoportokban (taxonokban) olyan tulajdonságok kialakulását jelenti, amelyek látszólag rokonságra utalnak, valójában azonban párhuzamos fejlődés eredményei. Konvergens tulajdonság pl. sokszor a virágtakaró nélküliség vagy a forrtszirmúság.

[1403] Az ősibb fajok maghéja kétrétegű (bitegmikus), a levezetettebb fajok maghéja viszont visszafejlődés vagy összeolvadás (fúzió) következtében gyakran egyrétegű (unitegmikus).

[1404] Kétlaki az az egyivarú virágú növény, amelynek különböző ivarú virágai eltérő egyedeken találhatók meg. Az egylaki növény különböző ivarú virágai egyetlen növényegyeden fordulnak elő.

[1405] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1406] Levezetett egy élőlénycsoport vagy egy tulajdonság, ha a törzsfejlődési ismeretek alapján egy elsődleges, ősibb csoportból, illetve tulajdonságból származtatható. A levezetett csoport vagy tulajdonság a törzsfejlődés folyamán nemcsak bonyolultabbá válással, hanem egyszerűsödéssel (pl. redukcióval, összenövéssel vagy abortusszal) is létrejöhetett. Ennek alapján nem indokolt, ha az egyszerűbb szerveződést minden egyéb megfontolás nélkül fejletlenebbnek, a bonyolultabbat pedig fejlettebbnek tekintjük.

[1407] Cönokarpikus az olyan termőtáj, amelynek termőlevelei egymással összenőve egyetlen termőt alkotnak. Szinkarpikus az olyan cönokarpikus termőtáj, amelynek termőlevelei egymással a termő közepéig összenőttek, és így többüregű magházat képeznek. A parakarpikus termőtáj szintén cönokarpikus; itt azonban a válaszfalak redukciója folytán utólag egyetlen üreg - esetleg egy központi oszloppal - keletkezett.

[1408] A mezofil fajok, valamint társulások közepes hőmérséklet- és nedvességigényűek.