Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A mácsonyavirágúak rendje - Dipsacales

A mácsonyavirágúak rendje - Dipsacales

Fák és lágyszárúak egyaránt tartoznak ebbe a rendbe. Leveleik keresztben átellenesek, pálhátlanok gyakran bemetszett szélűek, tagoltak vagy összetettek. Virágzatuk laza álernyő vagy a kocsányok hiánya miatt tömör virágszerű virágzat (pseudanthium). Virágaik aktinomorfak[1420], ritkán zigomorfak[1421] vagy részaránytalanok, körönként többnyire öt-, esetleg négytagúak. Forrt pártájukra a porzók ránőttek. Ez utóbbiak száma 1 és 5 közötti. Termőjük szinkarpikus[1422], 2-5 termőlevelű. Magházuk alsó állású, kevés anatropikus magkezdeménnyel.

A bodzafélék családja - Sambucaceae

Többségük cserje. Az északi félgömb mérsékelt égövében terjedtek el. Fajaik száma mintegy 200. Leveleik egyszerűek vagy szárnyasan összetettek. Levélnyeleiket egy harántvonal köti össze. Virágaik öttagúak, aktinomorfak[1423], bogernyővirágzatot alkotnak. Termésük csonthéjas .

Földi bodza (Sambucus ebulus, Sambucaceae) bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Földi bodza (Sambucus ebulus, Sambucaceae) bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Fekete bodza (Sambucus nigra, Sambucaceae) csonthéjas termésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete bodza (Sambucus nigra, Sambucaceae) csonthéjas termésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)

A fekete bodza (Sambucus nigra) degradált erdők és cserjések jellemző faja. Drogját[1424] a gyógyászatban hasznosítják. Virágaiból izzasztó hatású teát, valamint bodzaszörpöt készítenek. A földi bodza (S. ebulus) útszéli gyomtársulások növénye. Gyökeréből izzasztó és vesetisztító hatású teát, bogyóiból lekvárt készítenek. Levele rovarűző és egereket is távol tartó hatású. Erdőszegélyek, erdővágások növénye a fürtös bodza (S. racemosa) . Liget- és láperdőkben gyakori a kányabangita (Viburnum opulus) . Kerti díszváltozata a labdarózsa (V. opulus convar. roseum). Száraz erdőkben és bokorerdőkben fordul elő a kerti díszcserjének is használt ostorménfa (V. lantana) .

Fekete bodza (Sambucus nigra, Sambucaceae) bogernyő virágzata és páratlanul szárnyasan összetett levelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete bodza (Sambucus nigra, Sambucaceae) bogernyő virágzata és páratlanul szárnyasan összetett levelei (Turcsányi Gábor felvétele)

Földi bodza (Sambucus ebulus, Sambucaceae) bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Földi bodza (Sambucus ebulus, Sambucaceae) bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Fürtös bodza (Sambucus racemosa, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fürtös bodza (Sambucus racemosa, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kányabangita (Viburnum opulus, Sambucaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kányabangita (Viburnum opulus, Sambucaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Ostorménfa (Viburnum lantana, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ostorménfa (Viburnum lantana, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A loncfélék családja - Caprifoliaceae

Többségük cserje. Az északi félgömb mérsékelt égövében terjedtek el. Fajaik száma 250 körüli. Leveleik többnyire egyszerűek. Levélnyeleiket egy harántvonal köti össze. Virágaik kétajkúak, rendszerint egyesével vagy kettesével állnak. Termésük bogyó vagy tok. A jerikói lonc (Lonicera caprifolium) szárazabb bokorerdők és tölgyesek melegkori reliktumfaja[1425]. Az ükörkelonc (L. xylosteum) mezofil erdők[1426] növénye. Az olasz lonc (Lonicera etrusca) a mediterráneum melegkedvelő erdeinek szembetűnő, vöröslő termésű növénye. A loncfajok között számos illatos díszcserjét ismerünk. Ilyen pl. a tatár lonc (L. tatarica) és a szürke lonc (L. korolkowii). A hóbogyó (Symphoricarpus rivularis) Észak-Amerikából származó díszcserje. Fehér termései télen is megmaradnak.

Jerikói lonc (Lonicera caprifolium, Caprifoliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Jerikói lonc (Lonicera caprifolium, Caprifoliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Olasz lonc (Lonicera etrusca, Caprifoliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Olasz lonc (Lonicera etrusca, Caprifoliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A pézsmaboglárfélék családja - Adoxaceae

A családba mindössze egy faj tartozik (monotipikus család). Ez a hazánkban is előforduló pézsmaboglárka (Adoxa moschatellina). Elsősorban a Nyugat-Dunántúl bükk- és gyertyánelegyes erdeiben található meg. Cirkumpoláris flóraelem[1427]. Leveleik egy-kétszer hármasan összetettek, a levélkék mélyen tagoltak. Virágai aktinomorfak[1428], fejecskevirágzatot alkotók. A virágzat csúcsi virágaira a négyes szám és két csészelevél, az oldalsó virágaira pedig az ötös szám és 3 csészelevél jellemző. A porzólevelek száma is 4 vagy 5. Termésük csonthéjas.

A macskagyökérfélék családja - Valerianaceae

Főleg lágyszárú, egyéves vagy évelő növények, de előfordulnak köztük cserjék is. Közel 360 fajuk az északi féltekén és Dél-Amerikában, főleg az Andokban terjedt el. Virágaik bogernyő virágzatokat alkotnak, aszimmetrikusak. Csészéjük terméséréskor megnő és a termésterjesztést szolgáló többfogú, hártyás képződménnyé, horgas szőrökké vagy tollas bóbitává (pappus) alakul. Pártájuk forrt, tölcséres, többnyire ötfogú. Porzóleveleik száma 1-4. Magházuk alsó állású. Termésük egymagvú makkocska, amely a csúcsán maradó csészével hasonlít a fészekvirágzatúak kaszatjához.

Vetési gyomnövények az egyéves galambbegyfajok (Valerianella dentata, V. rimosa, V. carinata, V. locusta). Utóbbi tőlevélrózsáiból[1429] salátát és főzeléket készítenek. Az orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis) szárazabb gyepekben és nyílt tölgyesekben előforduló fontos gyógynövényünk. Gyökerének valepotriát (valtrát) és illóolaj-tartalma görcsoldó és nyugtató hatású[1430]. A hármaslevelű macskagyökér (V. tripteris) szurdokerdők védett faja.

Orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis, Valerianaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis, Valerianaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A mácsonyafélék családja - Dipsacaceae

Mintegy 270 fajt magába foglaló család. Fajai lágyszárúak, ritkán félcserjék[1431]. Virágaik murvalevelek[1432] által takart, megvastagodott tengelyű tirzusból keletkezett fejecskevirágzatot (pseudanthium - lásd a Dipsacales rend bemutatásánál) alkotnak, amely erősen hasonlít a fészekvirágzathoz. A hasonlóság azonban csupán konvergencia[1433] eredménye. Virágaik négy- vagy öttagúak, enyhén zigomorfak[1434]. Minden egyes virágot 4 fellevélből alakult külső csésze[1435] vesz körül, ami később a termés repítőkészülékévé válik. A csésze rendszerint fogakká vagy sertékké redukálódott. A porzólevelek száma 4, ritkán 2. A magház alsó állású. A termés kaszat.

Ördögharaptafű (Succisa pratensis, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ördögharaptafű (Succisa pratensis, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A takácsmácsonya (Dispacus sativus) görbült vacokpelyváit[1436] egykor kártolásra[1437] használták. Ebből a célból termesztették is. A héjakútmácsonya (D. laciniatus) útszéli gyomtársulások szúrós növénye. Átellenes leveleinek válla egymással összenőtt és az esővizet felfogja ("héjakút"). A mezei varfű (Knautia arvensis) kaszálórétek, a szürkés ördögszem (Scabiosa canescens) sztyepprétek, a vajszínű ördögszem (S. ochroleuca) száraz gyepek, az ördögharaptafű (Succisa pratensis) láprétek növénye. Ez utóbbi a nevét a rizómáján[1438] megfigyelhető, harapásra emlékeztető nyomról kapta. A kaukázusi ördögszem (Scabiosa caucasica) kedvelt évelő dísznövény.

Héjakútmácsonya (Dipsacus laciniatus, Dipsacaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Héjakútmácsonya (Dipsacus laciniatus, Dipsacaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Szürkés ördögszem (Scabiosa canescens, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szürkés ördögszem (Scabiosa canescens, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Ördögharaptafű (Succisa pratensis, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ördögharaptafű (Succisa pratensis, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kaukázusi ördögszem (Scabiosa caucasica, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kaukázusi ördögszem (Scabiosa caucasica, Dipsacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1420] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1421] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.

[1422] Cönokarpikus az olyan termőtáj, amelynek termőlevelei egymással összenőve egyetlen termőt alkotnak. Szinkarpikus az olyan cönokarpikus termőtáj, amelynek termőlevelei egymással a termő közepéig összenőttek, és így többüregű magházat képeznek. A parakarpikus termőtáj szintén cönokarpikus; itt azonban a válaszfalak redukciója folytán utólag egyetlen üreg - esetleg egy központi oszloppal - keletkezett.

[1423] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1424] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú

[1425] A reliktumnövény korábbi földtörténeti korokból maradt meg egy adott területen.

[1426] A mezofil fajok, valamint társulások közepes hőmérséklet- és nedvességigényűek.

[1427] Cirkumpoláris az Eurázsia és Észak-Amerika trópusokon kívüli területein elterjedt faj.

[1428] Aktinomorf a sugaras szimmetriájú, vagyis kettőnél több tengellyel szimmetrikus felekre osztható szerv.

[1429] Tőlevélrózsa vagy tőrózsa (rozetta) a tőből eredő, rendszerint körben elhelyezkedő levelek összessége.

[1430] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú

[1431] A félcserjék átmenetet képeznek a cserjék és a lágyszárú évelő növények között. Száruk alsó része rövidszártagú, fás és kitelelő, fölső része pedig hosszúszártagú, lágy és a tenyészidőszak végére elszáradó.

[1432] Murvalevél minden olyan fellevél, amelynek hónaljából virág vagy virágzat ered. A kocsányon növő apró murvaleveleket, amelyek száma az egyszikűeken egy, a kétszikűeken pedig kettő, gyakran előlevélnek nevezzük. A murvalevelek néha megnövekedve a termést lepelszerűen körülveszik.

[1433] A konvergencia különböző rendszertani csoportokban (taxonokban) olyan tulajdonságok kialakulását jelenti, amelyek látszólag rokonságra utalnak, valójában azonban párhuzamos fejlődés eredményei. Konvergens tulajdonság pl. sokszor a virágtakaró nélküliség vagy a forrtszirmúság.

[1434] A zigomorf szó jelentése: kétoldalian részarányos.

[1435] Az álcsészét vagy külső csészét a virág alatt közvetlenül elhelyezkedő, látszólag külső csészekört képező fellevelek alkotják (a fellevelek ismertetését lásd az alaktan című fejezetben!).

[1436] A vacokpelyva vagy vacokpikkely a fészekvirágzatúak és a mácsonyafélék virágzati tengelyén, az egyes virágok tövében elhelyezkedő hártyás, pikkelyszerű fellevél.

[1437] Kártolásnak valamilyen csomós, kócos anyag fellazítását, szálakra bontását nevezzük.

[1438] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.