Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A tüskéshínár-virágúak rendje - Najadales

A tüskéshínár-virágúak rendje - Najadales

Virágtakarójuk a rend itt nem tárgyalt legősibb családjában kétkörű lepel, a levezetettebb családokban[1538] pedig egy körre redukálódott vagy teljesen el is tűnt. Az ősibb formák termése többmagvú tüsző, a levezetetteké egymagvú makkocska.

A kígyófűfélék családja - Juncaginaceae

A mindössze 18 fajt számláló család szikes vagy lápréteken nálunk is megtalálható képviselői a tőlevélrózsás[1539] tengerparti kígyófű (Triglochin maritimum), valamint mocsári kígyófű (T. palustre) .

Mocsári kígyófű (Triglochin palustre, Juncaginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mocsári kígyófű (Triglochin palustre, Juncaginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A békaszőlőfélék családja - Potamogetonaceae

Legyökerező hínárnövények. Fajaik száma 90. Leveleik a víz felszínén úsznak vagy alámerülnek. Virágaik négytagúak. Virágtakarójuk zöld lepel. Füzérvirágzataik kiemelkednek a vízből, szélmegporzásúak.

A bodros békaszőlő (Potemogeton crispus) levelei bodros szélűek. A hínáros békaszőlő (P. perfoliatus) kozmopolita faj[1540], a Balatonban is igen gyakori. A fésűs békaszőlő (P. pectinatus) levelei keskeny-szálasak.

Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A tengerifűfélék családja - Zosteraceae

18 fajukat ismerjük. Teljesen alámerült "tengeri füvek". Megporzásukat ennek következtében a víz végzi el. Az európai, az észak-amerikai és a kelet-ázsiai tengerek part menti zónájának növényei a Zostera fajok , a Földközi-tengerben terjedt el a Posidonia oceanica.

Tengerifű vagy tengerihínár (Zostera marina, Zosteraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tengerifű vagy tengerihínár (Zostera marina, Zosteraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A tüskéshínárfélék családja - Najadaceae

Szintén alámerült édes- és sósvízi hínárnövények. Fajaik száma 35. Szálas leveleik tüskés-fogas szélűek. Álló- és lassan folyó vizeink fenekén fordul elő a nagy tüskéshínár (Najas marina) és a kis tüskéshínár (N. minor).[1538] Levezetett egy élőlénycsoport vagy egy tulajdonság, ha a törzsfejlődési ismeretek alapján egy elsődleges, ősibb csoportból, illetve tulajdonságból származtatható. A levezetett csoport vagy tulajdonság a törzsfejlődés folyamán nemcsak bonyolultabbá válással, hanem egyszerűsödéssel (pl. redukcióval, összenövéssel vagy abortusszal) is létrejöhetett. Ennek alapján nem indokolt, ha az egyszerűbb szerveződést minden egyéb megfontolás nélkül fejletlenebbnek, a bonyolultabbat pedig fejlettebbnek tekintjük.

[1539] Tőlevélrózsa vagy tőrózsa (rozetta) a tőből eredő, rendszerint körben elhelyezkedő levelek összessége.

[1540] Kozmopolita a meghatározott ökológiai feltételek mellett a Föld egész területén elterjedt faj.