Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

Az orchideavirágúak rendje - Orchidales

Az orchideavirágúak rendje - Orchidales

E rend tagjaiban csupán a murvalevél[1598] irányába eső 3 (tehát a külső körben 1, a belső körben 2) porzó maradt meg, amelyek közül a legtöbbször 1 vagy 2 el is csökevényesedik. Egy-egy pollenzsák vagy portokfél pollenszemei összeragadva, ún. pollináriumként vesznek részt a megporzásban. A porzólevelek és a bibeszál összenőve bibeoszlopot (gynostemium) alkotnak. A lepellevelek közül az, amelyik eredetileg a virágzati tengelyhez legközelebb helyezkedett el, ajakszerűvé vált, és gyakran nektártartalmú[1599] sarkantyút[1600] visel. Ezt a levelet a két említett tulajdonsága miatt mézajaknak nevezték el. Mivel a virág a fejlődése kezdeti stádiumában a tengelye körül 180°-kal megfordul, a mézajak alulra kerül és a megporzó rovarok leszállóhelyéül szolgál (a lelógó virágzatúaknál ez a megfordulás nem következik be). Így a sarkantyú bejárata közvetlenül a bibeoszlop elé esik. A három bibekaréjból csak a két oldalsó vesz részt a pollen felfogásában. Ezek együttesen egy gödörszerűen bemélyedő bibefelszínt képeznek. A harmadik bibekaréj a fertilis[1601] porzóval ún. csőröcskévé (rostellum) nőtt össze, és a pollinárium kialakításához ragasztóanyag, valamint nyelecske (caudicula) képzésével járul hozzá. A virágba behatoló rovarok a fejükkel vesznek részt a megporzásban.

Az orchideák magháza a leggyak- rabban egy-, ritkán háromrekeszű. A magházban helyet foglaló, gyakran többezernyi magkezdeményt általában mindössze egyetlen pollinárium pollenszemei porozzák be. Toktermésükben a tápláló szövet nélküli magvak rendkívül aprók. Embriójuk gyengén fejlett, csíragyökérrel és gyakran sziklevéllel sem rendelkezik. Ezáltal a magvak könnyen terjednek széllel, ami mindenekelőtt a trópusi fánlakó orchideák számára fontos. A magvak nagy száma ellensúlyozza csekély csírázási esélyüket; azok ugyanis csak mikorrhizás gomba- partnerükkel való találkozásukat követően fejlődnek tovább. Egyes korhadéklakó fajaik - pl. a madárfészek (Neottia nidus-avis) és a korallgyökér (Corallorhiza trifida) - egész életük során endomikorrhizás gombák segítségével heterotróf módon[1602] táplálkoznak. Kertészeti célra elsősorban hibrideket, és nem fajokat hasznosítanak. Ezek előállítására többek között Cattleya, Laelia, Brassavola, Vanda, Paphiopedilum stb. fajokat használtak fel.

Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris, Orchidaceae) toktermései (Turcsányi Gábor felvétele)
Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris, Orchidaceae) toktermései (Turcsányi Gábor felvétele)

A papucsorhideafélék családja - Cypripediaceae

Mézajkuk papucs alakú. Három porzólevelük közül kettő fertilis[1603], a középső pedig steril,[1604] pikkelyszerű csökevénnyé (staminodium) módosult. Idetartozik a rigópohár (Cypripedium calceolus) , legnagyobb virágú és (gy legmutatósabb hazai orchideánk. Papucs alakú mézajka a megporzást végző rovarokat "munkájuk" elvégzéséig csapdába ejti. Karsztbokorerdők szegélyein, közönséges mogyoró (Corylus avellana) és ostorménfa (Viburnum lantana) társaságában fordul elő.

Rigópohár (Cypripedium calceolus, Cypripediaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Rigópohár (Cypripedium calceolus, Cypripediaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) rojtos kupacslevelű makktermésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges mogyoró (Corylus avellana, Betulaceae) rojtos kupacslevelű makktermésekkel (Turcsányi Gábor felvétele)

Ostorménfa (Viburnum lantana, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ostorménfa (Viburnum lantana, Sambucaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A kosborfélék családja - Orchidaceae

Porzóleveleik közül csupán a középső fertilis[1605]. Rendkívül formagazdag család. Mintegy 20000 fajuk többsége epifitonként[1606] trópusi esőerdőkben él. Fákra kapaszkodik a Mexikóból származó, de legnagyobb mennyiségben Madagaszkár szigetén termesztett vanília (Vanilla planifolia) . A termesztésben, ahol hiányoznak a növényt eredetileg beporzó méhek és kolibrik, kézzel porozzák be. Termését felhasználás előtt fermentálják[1607]. A hazai flórából a mocsári nőszőfüvet (Epipactis palustris) , a vörösbarna nőszőfüvet (Epipactis atrorubens) , a gérbicset (Limodorum abortivum) , a békakontyot (Listera ovata) , a kétlevelű sarkvirágot (Platanthera bifolia), a zöldikét (Coeloglossum viride) , a szúnyoglábú bibircsvirágot (Gymnadenia conopsea) , a méhbangót (Ophris apifera) , a pókbangót (Ophrys sphecodes), a légybangót (Ophrys insectifera), az agárkosbort (Orchis morio) , a mocsári kosbort (O. laxiflora) , a vitéz kosbort (O. militaris), a majomkosbort (O. simia), a poloskaszagú kosbort (Orchis coriophora), és a foltos ujjaskosbort (Dactylorhiza maculata) mutatjuk be.

Trópusi epifiton orchideafaj (Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Trópusi epifiton orchideafaj (Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Termesztett vanilia (Vanilla planifolia, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Termesztett vanilia (Vanilla planifolia, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mocsári nőszőfű (Epipactis palustris, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vörösbarna nőszőfű (Epipactis atrorubens, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Gérbics (Limodorum abortivum, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Gérbics (Limodorum abortivum, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Békakonty (Listera ovata, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Békakonty (Listera ovata, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kétlevelű sarkvirág (Platanthera bifolia, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Zöldike (Coeloglossum viride, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Zöldike (Coeloglossum viride, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szúnyoglábú bibircsvirág (Gymnadenia conopsea, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Méhbangó (Ophris apifera, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Méhbangó (Ophris apifera, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pókbangó (Ophrys sphecodes, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Pókbangó (Ophrys sphecodes, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Légybangó (Ophrys insectifera, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Légybangó (Ophrys insectifera, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Agárkosbor (Orchis morio, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Agárkosbor (Orchis morio, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mocsári kosbor (Orchis laxiflora, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mocsári kosbor (Orchis laxiflora, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vitéz kosbor (Orchis militaris, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vitéz kosbor (Orchis militaris, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Majomkosbor (Orchis simia, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Majomkosbor (Orchis simia, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Poloskaszagú kosbor (Orchis coriophora, Orchidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza maculata, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Foltos ujjaskosbor (Dactylorhiza maculata, Orchidaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1598] Murvalevél minden olyan fellevél, amelynek hónaljából virág vagy virágzat ered. A kocsányon növő apró murvaleveleket, amelyek száma az egyszikűeken egy, a kétszikűeken pedig kettő, gyakran előlevélnek nevezzük. A murvalevelek néha megnövekedve a termést lepelszerűen körülveszik.

[1599] A nektáriumok vagy mézfejtők a zárvatermő növények megporzó rovarokat csalogató, édes nedvet (nektárt) kiválasztó mirigyei. Megkülönböztetünk virágon belüli, ún. intraflorális nektáriumokat és virágon kívüli, de annak mindig a közvetlen közelében elhelyezkedő ún. extraflorális nektáriumokat. A termőlevelek összenövéseinél szeptális nektáriumok helyezkedhetnek el.

[1600] Sarkantyús a virág, ha valamelyik virágtakaró-levelén sarkantyúra emlékeztető függeléket visel.

[1601] A fertilis szó jelentése: termékeny.

[1602] Heterotrófok azok a szervezetek, amelyek önálló szervesanyag-előállításra nem képesek. Ezen hiányosságuk miatt az autotrófok által előállított szerves anyagokból élnek.

[1603] A fertilis szó jelentése: termékeny.

[1604] Steril a meddő, terméketlen, szaporodásban közre nem működő sejt, szerv, szervezet stb.

[1605] A fertilis szó jelentése: termékeny.

[1606] A fánlakó növények (epifitonok) nem a talajon, hanem más növények (leginkább fák) lombkoronájában élnek, kihasználva az ottani jobb fény- és csapadékviszonyokat. Elsősorban a trópusi esőerdőkre jellemzők, ahol főképp zuzmók, mohák, páfrányok, kosborfélék és broméliafélék tartoznak életformacsoportjukba. Tápanyagaikat és a vizet a támasztékul szolgáló növény korhadó kérgéből, valamint a leülepedő porból veszik föl. Hazánkban kevés zuzmó- és mohafaj, valamint a félélősködő fagyöngy és sárgafagyöngy (fakín) alkotja a szegényes epifiton flórát.

[1607] A fermentálás mikroorganizmusok felhasználásával végzett erjesztés.