Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A pázsitfüvek rendje - Poales

A pázsitfüvek rendje - Poales

Többségükben lágyszárúak, ritkán fák. A virágok leegyszerűsödött virágtakaróját fellevelek pótolják. Bonyolult virágzatukat egyszerű füzérvirágzatok (füzérkék, kalászkák) építik fel. Termésük egymagvú szemtermés .

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) pelyva- és toklászlevelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) pelyva- és toklászlevelei (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászának részlete füzérkékkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászának részlete füzérkékkel (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) szemtermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) szemtermése (Turcsányi Gábor felvétele)

A pázsitfűfélék családja - Poaceae (Gramineae)

Gazdasági szempontból kiemelkedő fontosságú növénycsalád. Több mint 8000 fajával az egész Földet benépesíti. Egész biomok - pl. szavannák és mérsékelt övi füves puszták - uralkodó növényei. Idetartoznak legfontosabb lisztes magvú gazdasági növényeink (gabonáink) is. Többnyire egyévesek, de évelők is nagy számban akadnak közöttük. Csak a Bambusoideae alcsalád fajai nőnek fává. A család tagjainak megjelenése a nagy fajszám ellenére is igen jellegzetes. Feltűnő csomók által tagolt szalmaszáruk van, amely rendszerint üreges, ritkán tömött. A szár a tövén általában rövid szártagú és sűrűn álló tőleveleket visel. Ugyanitt bokrosodhat, valamint járulékos gyökereket is viselhet. A föld alatt gyakran tarackot vagy rizómát képez. Szálas leveleik két sorban állnak (kétsoros levélállás). A levélalap levélhüvely formájában körülöleli a szalmaszárat.

Bambuszfaj (Bambusa sp., Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bambuszfaj (Bambusa sp., Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szalmaszár nódusszal, internódiummal, levéllemezzel, levélhüvellyel és az utóbbi kettő között elhelyezkedő nyelvecskével (Turcsányi Gábor felvétele)
Szalmaszár nódusszal, internódiummal, levéllemezzel, levélhüvellyel és az utóbbi kettő között elhelyezkedő nyelvecskével (Turcsányi Gábor felvétele)

A virágok összetett virágzatokba - amely többnyire kalász vagy buga - tömörülnek. A virágzatok alapelemeit, a füzérkéket rendszerint két, esetenként egy, három vagy négy fellevél, ún. pelyva borítja. Ezeken túl minden virágot két toklász is fed, amelyek közül a külső fellevél, a belső lepel eredetű. A külső toklász gyakran szálkás . A toklászok tövében két apró, pikkelyszerű lepelserte (lodicula) is megfigyelhető, amelyek szintén a lepellevelekből származnak. A virág többnyire hímnős. Ivartájában 3, némelyik nemzetségben 6 porzó fejlődik. Az egyrekeszű termő csúcsát leggyakrabban kettős, tollas vagy ecsetszerű bibe alkotja. Szemtermésükben keményítőben gazdag endospermium[1644] van. Egyedül a Bambusoideae alcsaládban fordul elő csonthéjas vagy bogyótermés. Az embriót az endospermium[1645] irányába egyetlen, pajzs alakú sziklevél (scutellum) határolja. Az embrió rügyecskéjét (plumula) rügyhüvely (coleoptile), gyököcskéjét (radicula) pedig gyökérhüvely (coleorrhiza) burkolja.

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászának részlete füzérkékkel (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászának részlete füzérkékkel (Turcsányi Gábor felvétele)

Kecskebúzafaj (Aegilops triuncialis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kecskebúzafaj (Aegilops triuncialis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) szemtermése (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) szemtermése (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) szemtermése embrióval (az embrió fölső részén pajzs alakú sziklevéllel) (Fridvalszky Loránd felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) szemtermése embrióval (az embrió fölső részén pajzs alakú sziklevéllel) (Fridvalszky Loránd felvétele)

A bambuszfélék alcsaládja - Bambusoideae

Virágaik ősibb tulajdonságokkal rendelkeznek. Többnyire hat porzólevelük és három lepelsertéjük van. Elfásodó szalmaszáruk fatermetűvé nő . Ritkán és egyidőben bekövetkező virágzásuk után a legtöbbször elpusztulnak. Az állomány felújulása egy évtizedig is eltart. A mintegy 1000 bambuszfaj jelentős részét Délkelet-Ázsiában sokoldalúan hasznosítják. Házakat, állványzatot, kerítést, vízvezetéket, bútorokat, edényeket, függönyöket, szőnyeget, hangszereket, harci és vadász-, illetve horgászeszközöket, papírt stb. készítenek belőlük. Egyes fajok fiatal hajtásai ízletes, kalóriában szegény zöldségekként is felhasználhatók.

Bambuszfaj (Bambusa sp., Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bambuszfaj (Bambusa sp., Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A perjefélék alcsaládja - Pooideae (Festucoideae)

Többségük mérsékelt égövi, C3-as fotoszintézisű növény[1646]. Virágzatuk buga vagy kalász . Füzérkéik egy- vagy sokvirágúak, rendszerint kétpelyvásak. Virágaik himnősek vagy ritkán egyivarúak. Toklászaik többerűek.

Abrakzab (Avena sativa, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Abrakzab (Avena sativa, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászvirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászvirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Idetartoznak legfontosabb termesztett pázsitfüveink közül a közönséges búza (Triticum aestivum) , a közönséges rozs (Secale cereale), a négysoros vagy takarmányárpa (H. vulgare) , a kétsoros vagy sörárpa (H. distichon), az abrakzab (Avena sativa) , valamint a búza és a rozs keresztezésével keletkezett fajhibrid[1647], a tritikále (Triticale × rimpaui).

Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászvirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges búza (Triticum aestivum, Poaceae) kalászvirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Négysoros árpa (Hordeum vulgare, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Négysoros árpa (Hordeum vulgare, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Abrakzab (Avena sativa, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Abrakzab (Avena sativa, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Legfontosabb, rétjeinket és legelőinket alkotó pázsitfűfajaink a rozsnok (Bromus), a csenkesz (Festuca) és a perje (Poa) nemzetségekbe tartoznak. Szintén gyepjeink kiemelkedő jelentőségű fajai a csomós ebír (Dactylis glomerata), a franciaperje (Arrhenatherum elatius), a rezgőpázsit (Briza media), a taréjos cincor (Cynosurus cristatus), az angolperje (Lolium perenne), a taréjos tarackbúza (Agropyron pectinatum), a borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum), a pelyhes selyemperje (Holcus lanatus), az aranyzab (Trisetum flavescens), a pelyhes zabfű (Helictotrichon pubescens), a karcsú fényperje (Koeleria cristata), a mezei komócsin (Phleum pratense), és a réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis) . Tipikus sztyeppnövényeink az árvalányhajfajok (Stipa spp.) . Kiszáradó láprétek uralkodó növénye a kékperje (Molinia coerulea aggr.) . Nyílt homokpusztagyepek jellemző növénye a vadrozs (Secale sylvestre). A nád (Phragmites australis), a vízi harmatkása (Glyceria maxima) és a pántlikafű (Phalaroides arundinacea) mocsarak állományalkotója. A gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa) és a fehér tippan (Agrostis stolonifera) mocsárréteken fordul elő. A közönséges mézpázsit (Puccinellia distans) és a hernyópázsit (Beckmannia eruciformis) szikeseken találhatók meg. Az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) üde és mezofil lomberdőkben[1648] fordul elő tömegesen. A siskanádtippan (Calamagrostis epigeios) erdők vágásterületein jelenik meg. A bajuszoskásafű (Piptatherum virescens) száraz karsztbokorerdők növénye. A háromfogfű (Sieglingia decumbens) szőrfűgyepek és savanyú talajú hegyi rétek jellemző növénye. Gyomnövény az egérárpa (Hordeum murinum), a kecskebúza (Aegilops cylindrica), a héla zab (Avena fatua), a kanáriköles (Phalaris canariensis), a nagy széltippan (Apera spica-venti) és a közönséges tarackbúza (Agropyron repens). Ez utóbbi gyöktörzse[1649] drog[1650]. A kőperje (Sclerochloa dura) taposott társulások jellemző növénye. Az olasznád (Arundo donax) a déli országokban közkedvelt dísznövény. Sövénynek, szélfogónak, homokkötésre, takarmányként, termesztett kapaszkodó növények támasztékául és horgászbort készítésére is használják. A pampafű (Cortaderia selloana) nálunk is elterjedt dísznövény.

Árva rozsnok (Bromus inermis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Árva rozsnok (Bromus inermis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti csenkesz (Festuca pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti csenkesz (Festuca pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti perje (Poa pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti perje (Poa pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Csomós ebír (Dactylis glomerata, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Csomós ebír (Dactylis glomerata, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Franciaperje (Arrhenatherum elatius, Poaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Franciaperje (Arrhenatherum elatius, Poaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Taréjos cincor (Cynosurus cristatus, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Taréjos cincor (Cynosurus cristatus, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Angolperje (Lolium perenne, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Angolperje (Lolium perenne, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szagos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szagos borjúpázsit (Anthoxanthum odoratum, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pelyhes selyemperje (Holcus lanatus, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Pelyhes selyemperje (Holcus lanatus, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Pelyhes zabfű (Helictotrichon pubescens, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Pelyhes zabfű (Helictotrichon pubescens, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Karcsú fényperje (Koeleria cristata, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Karcsú fényperje (Koeleria cristata, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei komócsin (Phleum pratense, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei komócsin (Phleum pratense, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti ecsetpázsit (Alopecurus pratensis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hegyi árvalányhaj (Stipa pennata, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Hegyi árvalányhaj (Stipa pennata, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Kékperje (Molinia coerulea aggr., Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Kékperje (Molinia coerulea aggr., Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)
Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)

Gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Gyepes sédbúza (Deschampsia caespitosa, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér tippan (Agrostis stolonifera, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér tippan (Agrostis stolonifera, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges mézpázsit (Puccinellia distans, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges mézpázsit (Puccinellia distans, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Hernyópázsit (Beckmannia eruciformis, Poaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Hernyópázsit (Beckmannia eruciformis, Poaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Siskanádtippan (Calamagrostis epigeios, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Bajuszoskásafű (Piptatherum virescens, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Bajuszoskásafű (Piptatherum virescens, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Háromfogfű (Sieglingia decumbens, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Háromfogfű (Sieglingia decumbens, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Héla zab (Avena fatua, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Héla zab (Avena fatua, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Kőperje (Sclerochloa dura, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kőperje (Sclerochloa dura, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Olasznád (Arundo donax, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Olasznád (Arundo donax, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A tőtippanfélék alcsaládja - Eragrostoideae

Többségük trópusi, C4-es fotoszintézisű növény[1651]. Füzérkéik egy- vagy sokvirágúak. Toklászaik egy-három erűek. Jelentősebb hazai nemzetségeik a tőtippan (Eragrostis), a csillagpázsit (Cynodon), az aszályfű (Eleusine), a késeiperje (Cleistogenes) és az átoktüske (Cenchrus).

A rizsfélék alcsaládja - Oryzoideae

Túlnyomórészt trópusi növények, egyvirágú füzérkékkel és kettő vagy négy apró, pikkelyszerű pelyvával (néha a pelyvák hiányozhatnak is). Szemterméseikben a tartalék tápanyagul szolgáló keményítőszemek kicsik, összetettek. Az alcsalád gazdasági szempontból legfontosabb faja a termesztett rizs (Oriza sativa) . A tuszkarora (Zizania aquatica) Észak-Amerika keleti részén mocsarakban, valamint tavak és folyók szegélyén tömegesen nő. Szemtermése egykor az itt élő indián törzsek egyik legfontosabb tápláléka volt.

Teraszos hegyvidéki rizstermesztés (Gyovay Lajos felvétele)
Teraszos hegyvidéki rizstermesztés (Gyovay Lajos felvétele)

A kölesfélék alcsaládja - Panicoideae

Többségük trópusi növény, C4-es típusú fotoszintézissel[1652]. Kétvirágú, rendszerint magánosan álló füzérkéjüket két pelyvalevél takarja. Füzérkéjük egyben hull le.

Az alcsalád gazdaságilag legjelentős növényfaja a termesztett köles (Panicum miliaceum). A gyomköles (P. ruderale) gyakran fordul elő a kukoricaállományokban. A csumizt vagy óriás muhart (Setaria italica convar. maxima) Kelet- és Közép-Ázsiában, valamint Dél-Európában korábban emberi tápláléknak, ma már inkább csak takarmánynak termesztik. További fontosabb idetartozó nemzetségeink a kakaslábfű (Echinochloa), az ujjasmuhar (Digitaria) és a muhar (Setaria) . Az ezüstös tollborzfű (Pennisetum villosum) nálunk is elterjedt dísznövény.

Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Zöldes muhar (Setaria viridis, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Zöldes muhar (Setaria viridis, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

A fenyérfűfélék alcsaládja - Andropogonoideae

Többségükben C4-es fotoszintézisű[1653] trópusi növények[1654]. Füzérkéik kétvirágúak, egyben lehullók, kétpelyvásak. Csaknem mindig kettesével helyezkednek el a kalászorsón úgy, hogy közülük az egyik nyeles, a másik pedig ülő.

Az alcsalád kiemelkedő fontosságú gazdasági növényei a kukorica (Zea mays) , a nemes cukornád (Saccharum officinarum), a cukorcirok (Sorghum dochna provar. dochna), a seprűcirok (S. dochna provar. technicum), a tarka cirok (S. bicolor) és a szudánifű (S. sudanense). A fenyércirok (S. halepense) a kukorica világszerte elterjedt gyomnövénye. Fontosabb további nemzetségek a fenyérfű (Bothriochloa) és az élesmosófű (Chrysopogon).

Kukorica (Zea mays, Poaceae) hímnemű virágzata (buga) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kukorica (Zea mays, Poaceae) hímnemű virágzata (buga) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nemes cukornád (Saccharum officinarum, Poaceae) (Szabó Mária felvétele)
Nemes cukornád (Saccharum officinarum, Poaceae) (Szabó Mária felvétele)

Fenyércirok (Sorghum halepense, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fenyércirok (Sorghum halepense, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fenyérfű (Bothriochloa ischaemum, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fenyérfű (Bothriochloa ischaemum, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1644] Az endospermium a mag táplálószövete (ún. magfehérje), amely a nyitvatermőkben még elsődleges (primer), mert az egyszeres kromoszómaszámú (haploid) női ivarú előtelepből (macroprothallium) jön létre, a zárvatermőkben pedig másodlagos (secunder), mert az embriózsák megtermékenyített központi vegetatív magjából keletkezik, és ennek következtében háromszoros kromoszómaszámú.

[1645] Az endospermium a mag táplálószövete (ún. magfehérje), amely a nyitvatermőkben még elsődleges (primer), mert az egyszeres kromoszómaszámú (haploid) női ivarú előtelepből (macroprothallium) jön létre, a zárvatermőkben pedig másodlagos (secunder), mert az embriózsák megtermékenyített központi vegetatív magjából keletkezik, és ennek következtében háromszoros kromoszómaszámú.

[1646] A C4-es típusú fotoszintézis a  CO2 megkötésének elsősorban a trópusi fűfélékben (pl. cukornád, kukorica), de más növényekben is előforduló, Calvin-ciklustól eltérő útja. Lényege, hogy a megkötött  CO2 először nem három szénatomos (C3-as), hanem négy szénatomos (C4-es) szerves savakban jelenik meg. Ökológiai jelentősége a fotoszintézis magas hőmérséklet és erős megvilágítás melletti nagyobb hatékonysága. A  CO2-t először 3 szénatomos szerves savakba kötő, leginkább a mérsékelt és hideg égöv alatt elterjedt növények a C3-as, míg az itt leírtak az ún. C4-es növények.

[1647] A hibridizáció kereszteződést jelent, aminek eredményeképpen keverékfajok, keverékvonalak stb. (együttesen: hibridek) keletkeznek.

[1648] A mezofil fajok, valamint társulások közepes hőmérséklet- és nedvességigényűek.

[1649] A gyöktörzs vastag, rendszerint el nem ágazó és belül tömör, földfelszín alatti hajtás, amellyel a növény a kedvezőtlen (hideg vagy száraz) időszakot átvészeli; a kedvezőtlen időszak megszűntével belőle föld fölötti hajtások erednek.

[1650] A gyógynövényeket ún. drogokként hasznosítjuk. A drog olyan növényi vagy állati eredetű anyag, amely gyógyászati vagy élvezeti célokra alkalmas vegyületeket tartalmaz. A Magyar Gyógyszerkönyv (Ph.Hg.VI., Ph.Hg.VII.), illetve az Európai Gyógyszerkönyv (Ph.Eu) hivatalos droglistája az alábbi:
Juglandis folium
 diófalevél
  Juglans regia
   Juglandaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum solani
 burgonyakeményítő
  Solanum tuberosum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Amylum maydis
 kukoricakeményítő
  Zea mays
   Poaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Centaurii herba
 ezerjófű
  Centaurium erythraea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae radix
 orvosiziliz-gyökér
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Althaeae folium
 orvosiziliz-levél
  Althaea officinalis
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Crataegi summitas
 galagonya virágzó ágvége
  Crataegus monogyna
  Crataegus oxyacantha
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Sambuci flos
 bodzavirág
  Sambucus nigra
   Sambucaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Graminis rhizoma
 tarackbúza-gyökértörzs
  Agropyron repens
   Poaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Tiliae flos
 hársfavirág
  Tilia cordata
  Tilia platyphyllos
   Tiliaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Amylum tritici
 búzakeményítő
  Triticum aestivum
   Poaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Uvae ursi folium
 medveszőlőlevél
  Arctostaphylos uva-ursi
   Ericaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Gentianae radix et rhizoma
 tárnicsgyökér és -gyökértörzs
  Gentiana lutea
   Gentianaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum ricini
 ricinusolaj
  Ricinus communis
   Euphorbiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Balsamum peruvianum
 perubalzsam
  Myroxylon balsamum var. pereirae
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Benzoe
 benzoegyanta
  Styrax benzoides
   Styracaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Valerianae rhizoma et radix
 macskagyökér
  Valeriana officinalis
   Valerianaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardui benedicti herba
 benedekfű
  Cnicus benedictus
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Marrubii herba
 orvosi pemetefű
  Marrubium vulgare
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Oleum lini
 lenolaj
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ononidis radix
 tövisesiglice-gyökér
  Ononis spinosa
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Plantaginis folium
 útifűlevél
  Plantago lanceolata
  Plantago major
   Plantaginaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Agar-agar
 agar-agar (ágármoszat)
  Ahnfeltia, Gelidium spp.
   Rhodophyta
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Calami rhizoma
 kálmosgyökértörzs
  Acorus calamus
   Araceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Gummi arabicum
 arabmézga
  Acacia senegal
   Mimosaceae
    Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cardamomi fructus
 kardamomtermés
  Elettaria cardamomum var. minuscula
   Zingiberaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Herniariae herba
 porcikafű
  Herniaria glabra
  Herniaria hirsuta
   Illecebraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Aurantii pericarpium
 narancsterméshéj
  Citrus sinensis
   Rutaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Thymi vulgaris herba
 kerti kakukkfű
  Thymus vulgaris
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Cynosbati fructus sine semi
 csipkebogyó-áltermésfal
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Verbasci flos
 ökörfarkkóró-virág
  Verbascum phlomoides
  Verbascum thapsus
   Scrophulariaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Capsici fructus
 paprika
  Capsicum annuum convar. longum
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cynosbati pseudofructus
 csipkebogyó-áltermés
  Rosa canina
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini semen
 lenmag
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae folium
 mályvalevél
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Rosmarini folium
 rozmaringlevél
  Rosmarinus officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Eu
     szabadforgalmú
Malvae flos
 mályvavirág
  Malva sylvestris
   Malvaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Equiseti herba
 mezeizsurló-herba
  Equisetum arvense
   Equisetaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Veratri rhizoma et radix
 fehérzászpa-gyökértörzs és -gyökér
  Veratrum album
   Melanthiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Hyoscyami folium
 beléndeklevél
  Hyoscyamus niger
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae folium
 nadragulyalevél
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Belladonnae radix
 nadragulyagyökér
  Atropa bella-donna
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Chinae succirubrae cortex
 vöröskínafa-kéreg
  Cinchona pubescens
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Ipecacuanhae radix et rhizoma
 ipekakuána-gyökér és -gyökértörzs
  Uragoga ipecacuanha
   Rubiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Strychni semen
 ebvészmag
  Strychnos nux-vomica
   Loganiaceae
    Ph.Hg.VII.
     erős hatású
Aloe
 aloe
  Aloë ferox
   Asphodelaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Hg.VI., Ph.Eu
     erős hatású
Stramonii folium
 maszlaglevél
  Datura stramonium
   Solanaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     erős hatású
Frangulae cortex
 kutyabengekéreg
  Frangula alnus
   Rhamnaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Rhei rhizoma
 rheumgyökértörzs
  Rheum palmatum
   Polygonaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae folium
 szennalevél
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Sennae fructus
 szennatermés
  Cassia angustifolia
   Caesalpiniaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Agrimoniae herba
 párlófű
  Agrimonia eupatoria
   Rosaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Quercus cortex
 tölgyfakéreg
  Quercus petraea
   Fagaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Ratanhiae radix
 ratanhiagyökér
  Krameria triandra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Achilleae herba
 cickafarkfű
  Achillea millefolium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Anisi vulgaris fructus
 közönséges ánizs
  Pimpinella anisum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Carvi fructus
 köménytermés
  Carum carvi
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Caryophylli flos
 szegfűszeg
  Syzigium aromaticum
   Myrtaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Chamomillae anthodium
 orvosiszékfű-virágzat
  Matricaria recutita
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Cinnamomi cassae cortex
 kassiafahéj
  Cinnamomum aromaticum
   Lauraceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Coriandri fructus
 koriandertermés
  Coriandrum sativum
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Foeniculi fructus
 édesköménytermés
  Foeniculum vulgare
   Apiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Juniperi galbulus
 boróka-tobozbogyó
  Juniperus communis
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lavandulae flos
 levendulavirág
  Lavandula angustifolia
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Melissae folium
 citromfűlevél
  Melissa officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae crispae folium
 fodormentalevél
  Mentha spicata
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Menthae piperitae folium
 borsosmentalevél
  Mentha piperita
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Salviae folium
 orvosizsálya-levél
  Salvia officinalis
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Serpylli herba
 mezei kakukkfű
  Thymus serpyllum
   Lamiaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Liquiritiae radix et rhizoma
 édesgyökér
  Glycyrrhiza glabra
   Fabaceae
    Ph.Hg.VII., Ph.Eu
     szabadforgalmú
Primulae radix et rhizoma
 kankalingyökér és -gyökértörzs
  Primula vulgaris
   Primulaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Saponariae albae radix
 fehér szappangyökér
  Gypsophila paniculata
   Caryophyllaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Pix juniperi
 borókafakátrány
  Juniperus oxycedrus
   Cupressaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Absinthii herba
 fehér ürömfű
  Artemisia absinthium
   Asteraceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Trifolii fibrini folium
 vidrafűlevél
  Menyanthes trifoliata
   Menyanthaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú
Lini seminis farina
 lenmagliszt
  Linum usitatissimum
   Linaceae
    Ph.Hg.VII.
     szabadforgalmú

[1651] A C4-es típusú fotoszintézis a  CO2 megkötésének elsősorban a trópusi fűfélékben (pl. cukornád, kukorica), de más növényekben is előforduló, Calvin-ciklustól eltérő útja. Lényege, hogy a megkötött  CO2 először nem három szénatomos (C3-as), hanem négy szénatomos (C4-es) szerves savakban jelenik meg. Ökológiai jelentősége a fotoszintézis magas hőmérséklet és erős megvilágítás melletti nagyobb hatékonysága. A  CO2-t először 3 szénatomos szerves savakba kötő, leginkább a mérsékelt és hideg égöv alatt elterjedt növények a C3-as, míg az itt leírtak az ún. C4-es növények.

[1652] A C4-es típusú fotoszintézis a  CO2 megkötésének elsősorban a trópusi fűfélékben (pl. cukornád, kukorica), de más növényekben is előforduló, Calvin-ciklustól eltérő útja. Lényege, hogy a megkötött  CO2 először nem három szénatomos (C3-as), hanem négy szénatomos (C4-es) szerves savakban jelenik meg. Ökológiai jelentősége a fotoszintézis magas hőmérséklet és erős megvilágítás melletti nagyobb hatékonysága. A  CO2-t először 3 szénatomos szerves savakba kötő, leginkább a mérsékelt és hideg égöv alatt elterjedt növények a C3-as, míg az itt leírtak az ún. C4-es növények.

[1653] A C4-es típusú fotoszintézis a  CO2 megkötésének elsősorban a trópusi fűfélékben (pl. cukornád, kukorica), de más növényekben is előforduló, Calvin-ciklustól eltérő útja. Lényege, hogy a megkötött  CO2 először nem három szénatomos (C3-as), hanem négy szénatomos (C4-es) szerves savakban jelenik meg. Ökológiai jelentősége a fotoszintézis magas hőmérséklet és erős megvilágítás melletti nagyobb hatékonysága. A  CO2-t először 3 szénatomos szerves savakba kötő, leginkább a mérsékelt és hideg égöv alatt elterjedt növények a C3-as, míg az itt leírtak az ún. C4-es növények.

[1654] A C4-es típusú fotoszintézis a  CO2 megkötésének elsősorban a trópusi fűfélékben (pl. cukornád, kukorica), de más növényekben is előforduló, Calvin-ciklustól eltérő útja. Lényege, hogy a megkötött  CO2 először nem három szénatomos (C3-as), hanem négy szénatomos (C4-es) szerves savakban jelenik meg. Ökológiai jelentősége a fotoszintézis magas hőmérséklet és erős megvilágítás melletti nagyobb hatékonysága. A  CO2-t először 3 szénatomos szerves savakba kötő, leginkább a mérsékelt és hideg égöv alatt elterjedt növények a C3-as, míg az itt leírtak az ún. C4-es növények.