Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

FELADATOK A FELSŐFOK - VIRÁGOS NÖVÉNYEK TÉMAKÖRHÖZ

FELADATOK A FELSŐFOK - VIRÁGOS NÖVÉNYEK TÉMAKÖRHÖZEgyszerű választás: minden feladatban a nagybetűkkel jelölt, öt lehetséges megoldás egyike helyes, ezt kell kiválasztani.

1. A csikófarkfélék...
A. képviselői Dél-Afrikában honosak
B. hazai, szárazságtűrő faja kétlaki
C. fatermetű képviselői erdőalkotók
D. tű- vagy lomblevelű növények
E. efedrin alkaloidja nyugtató hatású

2. Felálló és éretten széthulló tobozú fa:
A. lucfenyő
B. vörösfenyő
C. erdeifenyő
D. jegenyefenyő
E. feketefenyő

3. Lombhullató fa, levelei fésűsen állnak:
A. jegenyefenyő
B. hegyi mamutfenyő
C. vörösfenyő
D. tiszafa
E. virginiai mocsárciprus

4. A legősibb zárvatermők
A. a liliomfafélék
B. a tündérrózsafélék
C. a lótuszfélék
D. a tündérrózsa-virágúak
E. az annónafélék

5. Melyik családba tartoznak a citrusfélék?
A. a szömörcefélék (Anacardiaceae) családjába
B. a rutafélék (Rutaceae) családjába
C. a gránátalmafélék (Punicaceae) családjába
D. a mirtuszfélék (Myrtaceae) családjába
E. a rózsafélék (Rosaceae) családjába

6. Melyik növény tartozik a mácsonyafélék családjába?
A. a macskagyökér
B. a fürtös bodza
C. a vajszínű ördögszem
D. a kakaófa
E. az ükörkelonc

7. Melyik növény nem tartozik a Solanaceae családba?
A. petúnia
B. zsidócseresznye
C. fekete csucsor
D. az oroszlánszáj
E. maszlag

8. Az alábbi megállapítások közül melyik vonatkozik a kakukkfüvekre?
A. az ökörfarkkórókkal közös rendbe tartoznak
B. csészéjük és pártájuk is forrt
C. viráguk sugaras szimmetriájú
D. levélállásuk szórt
E. csészéjük szabad, pártájuk forrt

Többszörös választás: minden feladathoz négy, számozott válasz tartozik, melyek közül egy vagy több is lehet helyes. Jó megoldások csak az alábbi, nagybetűkkel jelölt kombinációk valamelyikében fordulnak elő:
A = 1., 2. és 3. válasz helyes
B = 1. és 3. válasz helyes
C = 2. és 4. válasz helyes
D = csak a 4. válasz helyes
E = mind a négy válasz helyes
Megoldásként a megfelelő nagybetűt kell megadni. 

9. A nyitvatermőkre jellemző:
1. valamennyi fajuk fásszárú
2. vízszállító elemeik túlnyomórészt tracheidák
3. virágaik egyivarúak
4. háncsrészük szállítóelemei rostasejtek

10. A nyitvatermők szaporodására jellemző:
1. az elsődleges táplálószövet a sziklevelekben található
2. a makroprotalliumban számos archegónium alakul
3. egy magkezdeményen belül több embrió alakul ki és fejlődik maggá
4. nőivarú előtelepük sejtek ezreiből épül föl

11. A fenyőfélék...
1. valamennyi képviselője ektomikorrhizás
2. a jura időszakban jelentek meg
3. termőlevelein 2 magkezdemény fejlődik
4. termése a toboz

12. Magyarországon őshonos, kéttűs fenyő
1. a mandulafenyő
2. a feketefenyő
3. a lucfenyő
4. az erdeifenyő

13. Az európai ciprusra jellemző:
1. pikkelylevelei keresztben átellenesen állnak
2. toboza elfásodik
3. a mediterráneum jellegzetes fája
4. pollenjein nincsenek légzsákok

14. A közönséges tiszafa
1. kétlaki
2. gyantajáratokat nem tartalmaz
3. magjai a hajtásokon egyesével fejlődnek
4. magköpenye mérgező alkaloidot tartalmaz

15. A liliomfafélékre jellemző:
1. egyes fajaik Európában őshonosak
2. virágtakaró-leveleik csökevényesek
3. termésük tok
4. nagyszámú ivarlevelük spirális elhelyezkedésű

16. A sulyomra jellemző:
1. felemás-levelű növény
2. rendszertanilag a Myrtales rendbe tartozik
3. sekély állóvizekben él
4. termése tövises, belseje mérges

17. A rutavirágúakra (Rutales) jellemző:
1. idetartozik a cserszömörce
2. az idetartozó kis ezerjófű bükkös erdeinkben gyakran előfordul
3. pártájuk mindig szabad, nem forrt
4. a porzók száma általában fele a szirmokénak

18. A keresztesvirágúak...
1. közé tartozik a vadrezeda
2. sok faja kozmopolita gyom
3. porzótáját alkotó nyolc porzó két körben helyezkedik el
4. virágaiban keresztben álló négy szirom található

19. A mályvafélék családjára jellemző:
1. ebbe a családba tartozik a gyapot
2. közös rendbe tartozik a hársfafélékkel
3. a porzók összenőttek
4. a virágok külső csészeköre fellevél-eredetű

20. Az olajfafélék családjába sorolható
1. a virágos kőris
2. az orgona
3. a fagyal
4. a batáta

21. A következők közül melyik növénynek van csonthéjas termése?
1. a szamócának
2. az olajfának
3. a datolyapálmának
4. a kókuszpálmának

22. Sejtosztódást gátló hatóanyagot tartalmaz:
1. kis télizöld
2. gyapjas gyűszűvirág
3. őszi kikerics
4. közönséges méreggyilok

23. A termesztett kávéfajokra jellemző:
1. porzóik a pártával összenőnek
2. közös családba tartoznak a kínafafajokkal
3. pártájuk forrt
4. Afrikában őshonosak

24. A liliomvirágúak rendjére jellemző:
1. virágaikban a lepellevelek tövénél nektáriumok találhatók
2. a közéjük sorolt sáfrányok a Liliaceae család tagjai
3. legnagyobbrészt geofiton életformájú növények
4. gyakran tartalmaznak szívre ható glikozidokat

25. Az alábbi megállapítások közül melyik helyes?
1. a gyöngyvirág és a salamonpecsét virágában az egynemű virágtakaró forrt
2. a kanári sárkányfa másodlagosan vastagodó szárú egyszikű
3. a csodabogyóknak és a spárgaféléknek fillokládiumuk van
4. a szobai szanzeviéria tőlevélrózsás kétszikű

26. Az Asterales rendre jellemző:
1. sok faj virágai magányosak
2. minden faj lágyszárú
3. nyelves virágaik aktinomorf, csöves virágaik zigomorf szimmetriájúak
4. rovarmegporzásúak és kaszattermést érlelnek

27. Az orchideákra jellemző:
1. szélmegporzásúak
2. magjaikban nincs táplálószövet
3. a közéjük tartozó vanília epifiton életformájú
4. mikorrhizás növények

Négyféle asszociáció: két fogalom azonos, illetve eltérő jellemzőit kell felismerni; a megállapítások vagy az egyik (A), vagy a másik (B), vagy mindkét (C), illetve egyik fogalomra sem (D) vonatkoznak.
A. páfrányfenyőfélék
B. cikászfélék
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

28. egyetlen fajuk él
29. hím ivarsejtjeik csillósok
30. a magvaspáfrányoktól abban különböznek, hogy sporotrofofillumaik vannak
31. termetük 2-3 méteres
32. magvaik két sziklevelet tartalmaznak
33. kétlakiak
34. levélerezetük villás elágazódású
35. élő fajaik Ázsiában honosak
36. szárnyalt leveleik a törzs csúcsán levélüstököt alkotnak
37. a triász időszakban már éltek

A. perjefélék
B. sásfélék
C. mindkettőre jellemző
D. egyikre sem jellemző

38. a pázsitfüvek közé tartoznak
39. párhuzamos erezetű szálas leveleik alapja levélhüvelyt képez
40. leveleik három sorban állnak
41. szalmaszáruk van
42. virágaik gyakran egyivarúak
43. szemtermésük fejlődik
44. közéjük tartoznak a gyékények
45. velük közös családba tartozik a kukorica

Ötféle asszociáció: azt kell eldönteni, hogy a megállapítások melyik, nagybetűvel jelölt fogalomra vonatkoznak. Minden feladatnak csak egy helyes megoldása van. Válaszként a megfelelő nagybetűt kell megadni.
A. jegenyefenyőfélék
B. vörösfenyőfélék
C. erdeifenyőfélék
D. mind a háromra jellemző
E. egyikre sem jellemző

46. tobozuk elfásodik
47. idetartozik az európai tajga legnagyobb egyedszámú faja
48. a névadó faj lombhullató
49. egyes fajaik pikkelylevelűek
50. leveleik törpehajtásokon csomókban állnak

A. Euphorbiales
B. Araliales
C. Rhamnales
D. Violales
E. egyik sem a fentiek közül
51. Szókratész halálát e rendbe tartozó növény nedve okozta
52. ebbe a rendbe tartozik a szőlőfélék családja
53. termőjük három rekesze éréskor 1-1 magot tartalmaz
54. idetartoznak a kerti árvácskák
55. ebbe a rendbe tartozik a ricinus és a ginszeng is
56. virágaik ernyős virágzatot alkotnak
57. általánosan jellemző a fali placentáció
58.  ebbe a rendbe tartozik a bibircses kecskerágó

Megoldások [1674][1674]
1. B
2. D
3. E
4. A
5. B
6. C
7. D
8. B
9. E
10. C
11. A
12. C
13. E
14. A
15. D
16. A
17. B
18. C
19. E
20. A
21. C
22. B
23. E
24. B
25. A
26. D
27. C
28. A
29. C
30. D
31. B
32. C
33. C
34. A
35. C
36. B
37. C
38. A
39. C
40. B
41. A
42. B
43. A
44. D
45. A
46. D
47. A
48. B
49. E
50. B
51. B
52. C
53. A
54. D
55. E
56. B
57. D
58. E