Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A hínárok

A hínárok

A vízi növények (hydrophyta) közé igen különböző rendszertani csoportokba sorolható és eltérő életformájú szervezetek tartoznak. Vannak közöttük teljesen a víz alá merült (pl. Caratophyllum, Najas, Potamogeton pectinatus), vegetatív részeikkel a víz alá merült, de generatív részeikkel[1681] kiemelkedő (pl. Ranunculus fluitans, Myriophyllum), leveleiket a víz felszínén és alámerülten is viselő (pl. Trapa natans, Nymphaea, Nuphar), a víz felszínén úszó (pl. Lemna, Stratiotes), valamint magas vízálláskor valamelyik előbbi módon élő, alacsony vízálláskor viszont szárazra kerülő (pl. Polygonum amphibium, Ranunculus aquatilis, Hippuris vulgaris) növények. A vízi növénytársulásokhoz természetesen jelentős mennyiségben algák is tartoznak , amelyeket vízben való elhelyezkedésük alapján mindenekelőtt a plankton-[1682] és a bentoszszervezetek[1683] közé sorolunk. A hínártársulások - különösen a lebegő hínárok - fajokban szegények, viszont a víz mélységének, az áramlási viszonyoknak, az aljzat minőségének függvényében gyakran sűrűn váltogatják egymást.

Fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus, Potamogetonaceae) a Rákos-patakban (Turcsányi Gábor felvétele)
Fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus, Potamogetonaceae) a Rákos-patakban (Turcsányi Gábor felvétele)

Füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, Haloragaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, Haloragaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) termése és levelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) termése és levelei (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vízitök (Nuphar lutea, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vízitök (Nuphar lutea, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kolokán (Stratiotes aloides, Hydrocharitaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kolokán (Stratiotes aloides, Hydrocharitaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vidrakeserűfű (Polygonum amphibium, Polygonaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vidrakeserűfű (Polygonum amphibium, Polygonaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)
Vízinövények (békalencse, "békanyálmoszat"', békaszőlő, süllőhínár) (Turcsányi Gábor felvétele)

Az édesvízi növénytársulások - tekintettel arra, hogy az ember a természettől egyre több édesvizet von el, miközben a vízkészleteket szennyvizekkel és a legkülönbözőbb egyéb pontforrásokból (pl. vízi közlekedési eszközökből, horgászok által beetetésre használt tápanyagokból), valamint diffúz forrásokból (pl. bemosódó műtrágyákból, növényvédőszerekből, levegőből ülepedő anyagokból) eredő szennyeződésekkel terheli - a legnagyobb mértékben veszélyeztetett társulások közé tartoznak. Pedig biológiai jelentőségük igen nagy: egyrészt a vizek állapotának kiváló indikátorai, másrészt a vizek öntisztulási folyamataiban közreműködnek.

A hínártársulásokat két nagy csoportra osztjuk: a Lemnetea társulásosztályba a lebegő, a Potametea társulásosztályba pedig a legyökerező hínárok tartoznak. Az előbbiek fontosabb társulásai a kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum), a vízidarahínár (Wolffietum arrhizae), a vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum), a rence-békalencse hínár (Lemno-Utricularietum) és a kolokános (Hydrochari-Stratiotetum), az utóbbiak közé pedig többek között a sulymos (Trapetum natantis), a tündérrózsa-vízitök hínár (Nymphaeetum albo-luteae), a békaszőlőhínár (Potamogenetum natantis), a süllőhínáros békaszőlőhínár (Myriophyllo-Potamogetonetum), az átokhínáros (Elodeetum) és az úszó víziboglárka hínár (Ranunculetum fluitantis) társulásokat soroljuk. A lebegő hínárok jelentősebb fajai az apró békalencse (Lemna minor), a keresztes békalencse (L. trisulca), a púpos békalencse (L. gibba), a bojtos békalencse (Spirodela polyrrhiza), a vízidara (Wolffia arrhiza), a közönséges rence (Utricularia vulgaris), a kolokán (Stratiotes aloides), a rucaöröm (Salvinia natans), a békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae), a sima tócsagaz (Ceratophyllum submersum), az érdes tócsagaz (C. demersum) és a Cladophora zöldmoszat.

Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)
Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)

Vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vízipáfrány-társulás (Salvinio-Spirodeletum) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kolokános (Hydrochari-Stratiotetum) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kolokános (Hydrochari-Stratiotetum) (Turcsányi Gábor felvétele)

Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tündérrózsa-vízitök hínár (Nymphaeetum albo-luteae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Tündérrózsa-vízitök hínár (Nymphaeetum albo-luteae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Süllőhínáros békaszőlőhínár (Myriophyllo-Potamogetonetum) hínáros békaszőlővel (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Süllőhínáros békaszőlőhínár (Myriophyllo-Potamogetonetum) hínáros békaszőlővel (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Közönséges rence (Utricularia vulgaris, Lentibulariaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges rence (Utricularia vulgaris, Lentibulariaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Kolokán (Stratiotes aloides, Hydrocharitaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kolokán (Stratiotes aloides, Hydrocharitaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae, Hydrocharitaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae, Hydrocharitaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A legyökerező hínár fő alkotói a fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus), a hínáros békaszőlő (P. perfoliatus), a bodros békaszőlő (P. crispus), az úszó békaszőlő (P. natans), a gyűrűs süllőhínár (Myriophyllum verticillatum), a füzéres süllőhínár (M. spicatum), a kis tüskéshínár (Najas minor), a nagy tüskéshínár (N. marina), az átokhínár (Elodea canadensis), a csillárkamoszatok (Chara spp.), a vízimoha (Fontinalis antipyretica), a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), a vízitök (Nuphar lutea) és a sulyom (Trapa natans) .

Fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fésűs békaszőlő (Potamogeton pectinatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Hínáros békaszőlő (Potamogeton perfoliatus, Potamogetonaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, Haloragaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Füzéres süllőhínár (Myriophyllum spicatum, Haloragaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Csillárkamoszat (Chara vulgaris, Characeae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Csillárkamoszat (Chara vulgaris, Characeae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Vízitök (Nuphar lutea, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vízitök (Nuphar lutea, Nymphaeaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) termése és levelei (Turcsányi Gábor felvétele)
Sulyom (Trapa natans, Trapaceae) termése és levelei (Turcsányi Gábor felvétele)[1681] A generatív hajtás a szaporítószerveket - a virágot és a termést - viselő hajtás.

[1682] A planktonnövényzetet (fitoplanktont) a vízben lebegő, mikroszkopikus moszatok alkotják.

[1683] Bentosz a vízfenék és az üledék élővilága.