Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A nádasok

A nádasok

Nádasoknak (nádas mocsaraknak, Phragmitetalia) összefoglaló néven mindazokat a vízben vagy a vizek partján elhelyezkedő társulásokat nevezzük, amelyek habitusa a nád növény (Phragmites australis) állományára hasonlít. Ezeket magas helofitonok alkotják, amelyek a kedvezőtlen időszakot a víz alján, az iszapban, rendszerint rizómák[1684] formájában vészelik át, fotoszintetizáló[1685] hajtásaikat viszont messze a víz felszíne fölött tartják. Jelentős szerepük van a vizek tisztításában. Emellett a halaknak ívóhelyet, a vízimadaraknak pedig fészkelő- és táplálékszerző helyet nyújtanak. A magassásosok asszociációsorozatával (Magnocaricetalia) és a szikes mocsarak asszociációsorozatával (Bolboschoenetalia) együtt a mocsári növényzet (Phragmitetea) asszociációosztályba soroljuk őket. A nádasok közé tartozik többek között maga a nádas (Scirpo-Phragmitetum), a békabuzogányos (Sparganietum erecti), a harmatkásás (Glycerietum maximae) és a télisásos (Cladietum marisci) társulás. Fontosabb növényeik a nád (Phragmites australis), a tavi káka (Schoenoplectus lacustris), a keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia), a széleslevelű gyékény (Typha latifolia), a vízi harmatkása (Glyceria maxima), a sziki káka (Bolboschoenus maritimus), az ágas békabuzogány (Sparganium erectum), a télisás (Cladium mariscus), a sárga nőszirom (Iris pseudacorus), a vízi hídőr (Alisma plantago-aquatica), a virágkáka (Butomus umbellatus), a nyílfű (Sagittaria sagittifolia), a kálmos (Acorus calamus) és a réti füzény (Lythrum salicaria) . A nádasok Európa-szerte veszélyeztetett társulások az élőhelyük megszűntetése és perturbációja[1686] miatt.

Nádas (Turcsányi Gábor felvétele)
Nádas (Turcsányi Gábor felvétele)

Ágas békabuzogány (Sparganium erectum, Sparganiaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Ágas békabuzogány (Sparganium erectum, Sparganiaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)
Harmatkásás (Glycerietum maximae) balra és kisbékalencse-hínár (Lemno-Spirodeletum) középen (Turcsányi Gábor felvétele)

Télisásos (Cladietum marisci) (Turcsányi Gábor felvétele)
Télisásos (Cladietum marisci) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Nád (Phragmites australis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tavi káka (Schoenoplectus lacustris, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Tavi káka (Schoenoplectus lacustris, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia, Typhaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Keskenylevelű gyékény (Typha angustifolia, Typhaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bodnározó gyékény (Typha latifolia, Typhaceae) torzsavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Bodnározó gyékény (Typha latifolia, Typhaceae) torzsavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Szikikáka vagy zsióka (Bolboschoenus maritimus, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Szikikáka vagy zsióka (Bolboschoenus maritimus, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Télisás (Cladium mariscus, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Télisás (Cladium mariscus, Cyperaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Sárga nőszirom (Iris pseudacorus, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Sárga nőszirom (Iris pseudacorus, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Virágkáka (Butomus umbellatus, Butomaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Virágkáka (Butomus umbellatus, Butomaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nyílfű (Sagittaria sagittifolia, Alismataceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Nyílfű (Sagittaria sagittifolia, Alismataceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kálmos (Acorus calamus, Araceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kálmos (Acorus calamus, Araceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Réti füzény (Lythrum salicaria, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Réti füzény (Lythrum salicaria, Lythraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A szikes mocsaraknak is a nád, valamint a zsióka vagy szikikáka (Bolboschoenus maritimus) az uralkodó növényei. Ugyanitt gyakran találkozhatunk mocsári csetkákával (Eleocharis palustris) is. A szikes mocsarak ritka melegkori reliktumnövénye[1687] a tengermelléki káka (Schoenoplectus litoralis).[1684] A rizóma vagy gyöktörzs vastag, évelő föld alatti módosult szár, rendes vagy járulékos rügyekkel és pikkelyszerű allevelekkel.

[1685] A fotoszintézis folyamata során a növény fényenergia felhasználásával szervetlen anyagokból szerveseket állít elő.

[1686] A perturbáció szó jelentése: megzavarás, zavar.

[1687] A reliktumnövény korábbi földtörténeti korokból maradt meg egy adott területen.