Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A magassásosok

A magassásosok

A magassásosokat a nádasoknál alacsonyabb víz borítja, és nyáron ideiglenesen ki is száradhatnak. Ezáltal talajuk több levegőhöz jut. A nádasokhoz hasonlóan eutróf[1688] vagy mezotróf állóvizek[1689] parti zonációjának[1690] tagjai. Társulásaikban rendszerint valamelyik sásfaj uralkodik. Ismertebb társulásaik a zsombéksásos (Caricetum elatae), a magassásos (Caricetum acutiformis-ripariae), az élessásos (Caricetum gracilis), a rókasásos (Caricetum vulpinae), a semlyéksásos (Carici-Menyanthemum) és a pántlikafüves (Carici-Typhoidetum). Jelentősebb fajaik a zsombéksás (Carex elata), a mocsári sás (C. acutiformis), a parti sás (C. riparia), az éles sás (C. gracilis), a rókasás (C. vulpina), a pántlikafű (Phalaroides arundinacea), a mocsári csetkáka (Eleocharis palustris), a fehér tippan (Agrostis stolonifera), a közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), a vízmelléki csukóka (Scutellaria galericulata), a mocsári kocsord (Peucedanum palustre) és a vidrafű (Menyanthes trifoliata). Ez utóbbi faj előfordulása igen megritkult hazánkban. A magassásosok állományait néhol alomnak kaszálják, de takarmányozásra a sásfajok érdes, könnyen sérüléseket okozó szövetei miatt nem alkalmasak.

Magassásos társulás zsombéksással (Carex elata, Cyperaceae) (Szollát György felvétele)
Magassásos társulás zsombéksással (Carex elata, Cyperaceae) (Szollát György felvétele)

Éles sás (Carex gracilis, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Éles sás (Carex gracilis, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mocsári csetkáka (Eleocharis palustris, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mocsári csetkáka (Eleocharis palustris, Cyperaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér tippan (Agrostis stolonifera, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér tippan (Agrostis stolonifera, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris, Primulaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris, Primulaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1688] Eutróf vizek a növények tápanyagaiban - mindenekelőtt foszforban és nitrogénben - gazdag vizek.

[1689] Mezotrófok a közepes szervesanyag-termelő képességű vizek.

[1690] Zonáció a növényzet sávos elrendeződése a környezeti tényezők (pl. talaj víztartalma, vízborítottság mértéke, hó- vagy jéghatáron talajhőmérséklet) fokozatos változásának eredményeképpen. A fogalom megkülönböztetendő a zonalitástól, ami az élővilág éghajlati öveknek megfelelő elrendeződését jelenti a Föld felszínén.