Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A ruderális gyomtársulások

A ruderális gyomtársulások

Parlagterületeken, településeken, utak mentén, mindenféle bolygatott, többnyire tápanyagban gazdag, ún. ruderális vagy romtalajokon fordulnak elő a ruderális gyomtársulások /asszociációosztály: Chenopodietea/ . Az ilyen termőhelyekre jellemző, foltokban változó környezeti feltételeknek megfelelően gyakran mozaikosan, egymással keveredve fordulnak elő (gondoljunk egy illegálisan építkezési törmelék lerakására használt területre). Fajokban igen gazdagok, amelyek között nagy számban fordulnak elő hemikriptofiton vagy geofiton életformájúak. Növényeik között gyakoriak az adventiv[1723] és a kozmopolita[1724] elemek is. Az archeofitonokhoz[1725] képest nagyobb arányban fordulnak elő közöttük neofitonok[1726]. Cönoszisztematikai[1727] besorolásuk meglehetősen vitatott. Hazánkban megkülönböztetett legfontosabb társulásaik az egérárpa társulás (Rorippo austriacae-Hordeetum murini), a tatárlabodás társulás (Atriplicetum tataricae), az apró mályva társulás (Malvetum neglectae), a tarackbúza-szulák társulás (Agropyro-Convolvuletum arvensis), a bogáncstársulás (Onopordetum acanthii) és a szerbtövistársulás (Xanthium spinosi). Jellemző fajaik a selyemmályva (Abutilon theophrasti), a kecskebúza (Aegilops cylindrica), az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), az orvosi atracél (Anchusa officinalis), a borzas turbolya (Anthriscus caucalis), a közönséges bojtorján (Arctium lappa), a fehér üröm (Artemisia absinthium), a fekete üröm (Artemisia vulgaris), a magiszák (Asperugo procumbens), a dárdás laboda (Atriplex hastata), a terebélyes laboda (Atriplex patula), a tatár laboda (Atriplex tatarica), a peszterce (Ballota nigra), a hamuka (Berteroa incana), a szulák keserűfű (Bilderdykia convolvulus), a szümcső (Bunias orientalis), a pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), az útszéli bogáncs (Carduus acanthoides), a bókoló bogáncs (Carduus nutans), a fehér libatop (Chenopodium album), a pokolvarlibatop (Chenopodium hybridum), a faluszéli libatop (Chenopodium urbicum), a mezei aszat (Cirsium arvense), a közönséges aszat (Cirsium vulgare), a bürök (Conium maculatum), az apró szulák (Convolvulus arvensis), a csattanó maszlag (Datura stramonium), a sebforrasztófű (Descurainia sophia), a pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis), a fali kányazsázsa (Diplotaxis muralis), a szabdalt kányazsázsa (Diplotaxis tenuifolia), a terjőkekígyószisz (Echium vulgare), a betyárkóró (Erigeron canadensis), a bürökgémorr (Erodium cicutarium), a farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias), a vézna kutyatej (Euphorbia peplus), a vesszős kutyatej (Euphorbia virgata), a sarlófű (Falcaria vulgaris), a közönséges füstike (Fumaria schleicheri), a kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora), az egérárpa (Hordeum murinum), a beléndek (Hyoscyamus niger), a vesszős seprőfű (Kochia scoparia), a keszegsaláta (Lactuca serriola), a bársonyos árvacsalán (Lamium amplexicaule), a piros árvacsalán (Lamium purpureum), a szúrós gyöngyajak (Leonurus cardiaca), az útszéli zsázsa (Lepidium draba), a közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris), a mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense), a papsajtmályva (Malva neglecta), az erdei mályva (Malva sylvestris), a parlagi madármályva (Lavatera thuringiaca), az orvosi pemetefű (Marrubium vulgare), az ebszékfű (Matricaria maritima subsp. inodora), az orvosi székfű (Matricaria recutita), a fehér mécsvirág (Melandrium album), az orvosi somkóró (Melilotus officinalis), az egynyári szélfű (Mercurialis annua), a vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala), a szamárbogáncs (Onopordum acanthium), a baracklevelű keserűfű (Polygonum persicaria), a kövér porcsin (Portulaca oleracea), a vadrezeda (Reseda lutea), a paréjlórum (Rumex patientia), a homoki ballagófű (Salsola kali), a közönséges aggófű (Senecio vulgaris), a fakó muhar (Setaria pumila), a ragadós muhar (Setaria verticillata), a zöldes muhar (Setaria viridis), a hamvas zsombor (Sisymbrium orientale), a fekete csucsor (Solanum nigrum), a mezei csorbóka (Sochus arvensis), a szelíd csorbóka (Sochus oleraceus), a tyúkhúr (Stellaria media), a mezei tarsóka (Thlaspi arvense), az apró csalán (Urtica urens), a salátagalambbegy (Valerianella locusta), a szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides), a molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus), a közönséges vasfű (Verbena officinalis), a mezei veronika (Veronica arvensis), a perzsa veronika (Veronica persica) és a bojtorján szerbtövis (Xanthium strumarium).

Ruderális gyomtársulás parlagfűvel (Ambrosia artemisiifolia, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Ruderális gyomtársulás parlagfűvel (Ambrosia artemisiifolia, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Fekete üröm (Artemisia vulgaris, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete üröm (Artemisia vulgaris, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tatár laboda (Atriplex tatarica, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tatár laboda (Atriplex tatarica, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Pásztortáska (Capsella bursa-pastoris, Brassicaceae) terméses virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Útszéli bogáncs (Carduus acanthoides, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Útszéli bogáncs (Carduus acanthoides, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bókoló bogáncs (Carduus nutans, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bókoló bogáncs (Carduus nutans, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér libatop (Chenopodium album, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér libatop (Chenopodium album, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei aszat (Cirsium arvense, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Foltos bürök (Conium maculatum, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Foltos bürök (Conium maculatum, Umbelliferae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Apró szulák (Convolvulus arvensis, Convolvulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Apró szulák (Convolvulus arvensis, Convolvulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Maszlag (Datura stramonium, Solanaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Maszlag (Datura stramonium, Solanaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pirók-ujjasmuhar (Digitaria sanguinalis, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Terjőkekígyószisz (Echium vulgare, Boraginaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Terjőkekígyószisz (Echium vulgare, Boraginaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Betyárkóró (Erigeron canadensis, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Betyárkóró (Erigeron canadensis, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Bürök gémorr (Erodium cicutarium, Geraniaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Bürök gémorr (Erodium cicutarium, Geraniaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Közönséges füstike (Fumaria schleicheri, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Közönséges füstike (Fumaria schleicheri, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kicsiny gombvirág (Galinsoga parviflora, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Piros árvacsalán (Lamium purpureum, Labiateae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Piros árvacsalán (Lamium purpureum, Labiateae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Útszéli zsázsa (Lepidium draba, Brassicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Útszéli zsázsa (Lepidium draba, Brassicaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris, Scrophulariaceae) sarkantyús pártájú virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris, Scrophulariaceae) sarkantyús pártájú virágokkal (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense, Boraginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei gyöngyköles (Lithospermum arvense, Boraginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdei mályva (Malva sylvestris, Malvaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Erdei mályva (Malva sylvestris, Malvaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Parlagi madármályva (Lavatera thuringiaca, Malvaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Parlagi madármályva (Lavatera thuringiaca, Malvaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Orvosi székfű (Matricaria recutita, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Orvosi székfű (Matricaria recutita, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Fehér mécsvirág (Melandrium album, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Fehér mécsvirág (Melandrium album, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Orvosi somkóró (Melilotus officinalis, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Orvosi somkóró (Melilotus officinalis, Fabaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Egynyári szélfű (Mercurialis annua, Euphorbiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Egynyári szélfű (Mercurialis annua, Euphorbiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala, Onagraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vöröslő ligetszépe (Oenothera erythrosepala, Onagraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kövér porcsin (Portulaca oleracea, Portulacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Kövér porcsin (Portulaca oleracea, Portulacaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Homoki ballagófű (Salsola kali, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Homoki ballagófű (Salsola kali, Chenopodiaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Ragadós muhar (Setaria verticillata, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Ragadós muhar (Setaria verticillata, Poaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Zöldes muhar (Setaria viridis, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Zöldes muhar (Setaria viridis, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Fekete csucsor (Solanum nigrum, Solanaceae) terméses bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fekete csucsor (Solanum nigrum, Solanaceae) terméses bogernyővirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Szelíd csorbóka (Sonchus oleraceus, Compositae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Tyúkhúr (Stellaria media, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tyúkhúr (Stellaria media, Caryophyllaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Apró csalán (Urtica urens, Urticaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Apró csalán (Urtica urens, Urticaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides, Scrophulariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szöszös ökörfarkkóró (Verbascum phlomoides, Scrophulariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus, Scrophulariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Molyhos ökörfarkkóró (Verbascum thapsus, Scrophulariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Közönséges vasfű (Verbena officinalis, Verbenaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges vasfű (Verbena officinalis, Verbenaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)[1723] Adventívek az adott terület flórájába emberi tevékenység következtében bekerült fajok.

[1724] Kozmopolita a meghatározott ökológiai feltételek mellett a Föld egész területén elterjedt faj.

[1725] Archeofitonok az európai flórába Amerika felfedezése előtt bekerült növényfajok.

[1726] Neofitonok az európai flórába Amerika felfedezése után bekerült növényfajok.

[1727] A cönoszisztematika a társulások rendszerezésével foglalkozó tudományág.