Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A tatárjuharos lösztölgyesek

A tatárjuharos lösztölgyesek

A tatárjuharos lösztölgyes erdőssztyepptársulás (erdős puszta), amelyben az alföldi, viszonylag száraz (kontinentális) klímának megfelelően az erdőfoltok füves területekkel keverednek. Főképp az Alföld[1735] lösszel borított peremterületein, csernozjom barna erdőtalajokon vagy barnaföldeken alakultak ki. Ritkás és viszonylag alacsony lombkoronaszintje alatt fajgazdag cserje- és gyepszint húzódik. Lombkoronaszintjüket 4 tölgyfaj - a kocsányos tölgy (Quercus robur), a kocsánytalan tölgy (Qu. petraea), a cserfa (Qu. cerris) és a molyhos tölgy (Qu. pubescens) - mellett tatár juhar (Acer tataricum), mezei juhar (A. campestre), vadkörte (Pyrus pyraster) és mezei szil (Ulmus campestris) alkotja. Cserjeszintjükben elterjedt a csíkos kecskerágó (Euonymus europeus), a bibircses kecskerágó (E. verrucosus), a csepleszmeggy (Cerasus fruticosa), a közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), a kökény (Prunus spinosa), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) és a parlagi rózsa (Rosa gallica). Jellegzetes lágyszárú fajai a tarka nőszirom (Iris variegata), a nagyezerjófű (Dictamnus albus), a koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris), az erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum), a pusztai meténg (Vinca herbacea), a méreggyilok (Vincetoxicum hirundinaria), az erdei tisztesfű (Stachys sylvatica), a hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), a macskahere (Phlomis tuberosa), a bugás macskamenta (Nepeta pannonica), a bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis), az ösztörűs veronika (Veronica chamaedrys), a széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium) és a karcsú perje (Poa angustifolia).

Tatárjuharos lösztölgyes (Aceri tatarico-Quercetum) (Szabó Mária felvétele)
Tatárjuharos lösztölgyes (Aceri tatarico-Quercetum) (Szabó Mária felvétele)

Kocsányos tölgy (Quercus robur, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kocsányos tölgy (Quercus robur, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)

Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Cserfa (Quercus cerris, Fagaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Molyhos tölgy (Quercus pubescens, Fagaceae) levelének fonáka (Turcsányi Gábor felvétele)
Molyhos tölgy (Quercus pubescens, Fagaceae) levelének fonáka (Turcsányi Gábor felvétele)

Tatárjuhar (Acer tataricum, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tatárjuhar (Acer tataricum, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Mezei juhar (Acer campestre, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Mezei juhar (Acer campestre, Aceraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Vadkörte vagy vackor (Pyrus pyraster, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus, Celastraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus, Celastraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus, Celastraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus, Celastraceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Csepleszmeggy (Cerasus fruticosa, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Csepleszmeggy (Cerasus fruticosa, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Fagyal (Ligustrum vulgare, Oleaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fagyal (Ligustrum vulgare, Oleaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Kökény (Prunus spinosa, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Kökény (Prunus spinosa, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tarka nőszirom (Iris variegata, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Tarka nőszirom (Iris variegata, Iridaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nagyezerjófű (Dictamnus albus, Rutaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Nagyezerjófű (Dictamnus albus, Rutaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris, Rosaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Koloncos legyezőfű (Filipendula vulgaris, Rosaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum, Boraginaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Erdei gyöngyköles (Lithospermum purpureo-coeruleum, Boraginaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hólyagos habszegfű (Silene vulgaris, Caryophyllaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Hólyagos habszegfű (Silene vulgaris, Caryophyllaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis, Boraginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bársonyos tüdőfű (Pulmonaria mollis, Boraginaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A tatárjuharos lösztölgyesek szegélyén csepleszmeggyes cserjések (Crataego-Cerasetum fruticosae) és a korábban szintén elterjedtebb törpemandulások (Amygdaletum nanae) alkotnak színes foltokat.

Törpemandulás (Amygdaletum nanae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Törpemandulás (Amygdaletum nanae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1735] Alföldnek botanikai értelemben a Nagyalföldet, a Kisalföldet, a Mezőföldet és a Solti-síkságot tekintjük.