Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A gyertyános-tölgyesek

A gyertyános-tölgyesek

A Dunántúlon és az Északi-középhegységben a cseres-tölgyesek és a bükkösök zónája között zonális társulást[1737] alkotnak a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Querco petreae-Carpinetum) . Lombkoronaszintjét a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) és a közönséges gyertyán (Carpinus betulus) mellett elsősorban vadcseresznye (Cerasus avium subsp. avium), nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) és korai juhar (Acer platanoides) alkotja. Ezek közül a vadcseresznye mindig jellemző fája. A tölgyesekhez képest erősebben záródó lombkoronaszintje miatt cserjeszintje viszonylag gyengén fejlett. Benne elsősorban közönséges fagyal (Ligustrum vulgare), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), cseregalagonya (C. laevigata), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), hólyagfa (Staphylea pinnata) és ükörkelonc (Lonicera xylosteum) él. Gyepszintjének különösen koratavaszi geofiton aszpektusa fajgazdag. Jellemző fajai az odvas keltike (Corydalis cava), az ujjas keltike (C. solida), a hóvirág (Galanthus nivalis), az orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), a berki szellőrózsa (Anemone nemorosa), a bogláros szellőrózsa (A. ranunculoides), a medvehagyma (Allium ursinum), a galambvirág (Isopyrum thalictroides), a kapotnyak (Asarum europaeum) és a májvirág (Hepatica nobilis) . Nyárra a gyepszint a bükkerdőkéhez válik hasonlatossá.

Gyertyános-tölgyes (Querco petreae-Carpinetum) (Seregélyes Tibor felvétele)
Gyertyános-tölgyes (Querco petreae-Carpinetum) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)
Kocsánytalan tölgy (Quercus petraea, Fagaceae) (Babos Károly felvétele)

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos, Tiliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos, Tiliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Korai juhar (Acer platanoides, Aceraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Korai juhar (Acer platanoides, Aceraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Fagyal (Ligustrum vulgare, Oleaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Fagyal (Ligustrum vulgare, Oleaceae) virágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Egybibés galagonya (Crataegus monogyna, Rosaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Csere- vagy kétbibés galagonya (Crataegus laevigata, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Csere- vagy kétbibés galagonya (Crataegus laevigata, Rosaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Veresgyűrű som (Cornus sanguinea, Cornaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Veresgyűrű som (Cornus sanguinea, Cornaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hólyagfa (Staphylea pinnata, Staphyleaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Hólyagfa (Staphylea pinnata, Staphyleaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Odvas keltike (Corydalis cava, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Odvas keltike (Corydalis cava, Fumariaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hóvirág (Galanthus nivalis, Amaryllidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Hóvirág (Galanthus nivalis, Amaryllidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Berki szellőrózsa (Anemone nemorosa, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Berki szellőrózsa (Anemone nemorosa, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Medvehagyma (Allium ursinum, Alliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Medvehagyma (Allium ursinum, Alliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Kapotnyak (Asarum europaeum, Aristolochiaceae) vese alakú levele (Turcsányi Gábor felvétele)
Kapotnyak (Asarum europaeum, Aristolochiaceae) vese alakú levele (Turcsányi Gábor felvétele)

Májvirág (Hepatica nobilis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Májvirág (Hepatica nobilis, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Egykor az Alföldön és a Dunántúl nedves völgyeiben elterjedtek voltak, ma már csak foltokban találhatók meg a gyertyános-kocsányos tölgyesek (Querco robori-Carpinetum). A Dél-Dunántúl illír elemekben[1738] gazdag társulásai a dél-dunántúli gyertyános-kocsányos tölgyes (Fraxino-pannonicae-Carpinetum), a dél-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Helleboro dumetoro-Carpinetum) és a mecseki gyertyános-tölgyes (Asperulo taurinae-Carpinetum).

Dél-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Helleboro dumetoro-Carpinetum) (Seregélyes Tibor felvétele)
Dél-dunántúli gyertyános-kocsánytalan tölgyes (Helleboro dumetoro-Carpinetum) (Seregélyes Tibor felvétele)[1737] Klímazonálisak a nagy térségekre jellemző klíma hatására (vagyis ún. makroklimatikus hatásra) létrejött társulások. Kialakulásukban csekély szerepet más, pl. domborzattal vagy talajtulajdonságokkal kapcsolatos tényezők is játszanak.

[1738] Illír elemek a Nyugat-Balkánról származó fajok. Ilyenek pl. az ezüsthárs (Tilia tomentosa), a májusi orgona (Syringa vulgaris) és a közönséges dió (Juglans regia).