Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

A bükkösök

A bükkösök

Nyirkos, hűvös, kiegyenlítettebb klíma mellett előforduló társulások. Zárt lombkoronaszintjük miatt cserjékben és lágyszárú fajokban szegények. Tavaszi geofiton aszpektusuk viszont gyakran fejlett. Nyáron árnyéktűrő fajaik leginkább egybefüggő foltokban jelennek meg, szubasszociációkat alkotva. Lombkoronaszintjükben szinte egyeduralkodó a bükkfa (Fagus sylvatica) . Csak elvétve jelenik meg korai juhar (Acer platanoides), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), magas kőris (Fraxinus excelsior) vagy közönséges gyertyán (Carpinus betulus) . Cserjeszintjük jellemző növénye a farkasboroszlán (Daphne mezereum) . A szubasszociációk megkülönböztető lágyszárú fajai a szagos müge (Galium odoratum) , az erdei madársóska (Oxalis acetosella), a bükkös sás (Carex pilosa), az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora) és a fehér perjeszittyó (Luzula luzuloides) .

Bükkerdő (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkerdő (Turcsányi Gábor felvétele)

Korai juhar (Acer platanoides, Aceraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Korai juhar (Acer platanoides, Aceraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Hegyi juhar (Acer pseudo-plantanus, Aceraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Hegyi juhar (Acer pseudo-plantanus, Aceraceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Magas kőrisfa (Fraxinus excelsior, Oleaceae) (nagyobb, fekete rügyekkel) és virágos kőrisfa (F. ornus, Oleaceae) (kisebb, világosszürke rügyekkel) rügyes hajtása (Seregélyes Tibor felvétele)
Magas kőrisfa (Fraxinus excelsior, Oleaceae) (nagyobb, fekete rügyekkel) és virágos kőrisfa (F. ornus, Oleaceae) (kisebb, világosszürke rügyekkel) rügyes hajtása (Seregélyes Tibor felvétele)

Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Közönséges gyertyán (Carpinus betulus, Betulaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Farkasboroszlán (Daphne mezereum, Thymelaeaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Farkasboroszlán (Daphne mezereum, Thymelaeaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Szagos müge (Galium odoratum, Rubiaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Erdei madársóska (Oxalis acetosella, Oxalidaceae) (Tóth Zoltán felvétele)
Erdei madársóska (Oxalis acetosella, Oxalidaceae) (Tóth Zoltán felvétele)

Egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)
Egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora, Poaceae) bugavirágzata (Turcsányi Gábor felvétele)

Bükkerdő árnyékos belseje, a bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) törzsének lejtő felé néző oldalán fehér perjeszittyóval (Luzula luzuloides, Juncaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkerdő árnyékos belseje, a bükkfa (Fagus sylvatica, Fagaceae) törzsének lejtő felé néző oldalán fehér perjeszittyóval (Luzula luzuloides, Juncaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

A középhegységi bükkösök (Melittio-Fagetum) értékes növényei a sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum), a bókoló fogas-ír (Dentaria enneaphyllos), a farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia), a pirosló hunyor (Helleborus purpurascens), a kisvirágú hunyor (H. dumetorum), a medvehagyma (Allium ursinum) és a tavaszi tőzike (Leucojum vernum) . Aljnövényzet nélküli típusa az ún. nudum bükkös.

Bükkerdő (Turcsányi Gábor felvétele)
Bükkerdő (Turcsányi Gábor felvétele)

Sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum, Labiatae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Sárgaárvacsalán (Galeobdolon luteum, Labiatae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Pirosló hunyor (Helleborus purpurascens, Ranunculaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Medvehagyma (Allium ursinum, Alliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Medvehagyma (Allium ursinum, Alliaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Tavaszi tőzike (Leucojum vernum, Amaryllidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Tavaszi tőzike (Leucojum vernum, Amaryllidaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Dél-dunántúli bükköseinkben (Vicio oroboidis-Fagetum) és mecseki bükköseinkben (Helleboro odoro-Fagetum) az illír elemek[1739] - pl. zalai bükköny (Vicia oroboides), tarka lednek (Lathyrus venetus), pofók árvacsalán (Lamium orvala) - mellett szubmediterrán elemek[1740] fordulnak elő. Ez utóbbiak közé tartozik a jerikói lonc (Lonicera caprifolium), a szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus), a lónyelvű csodabogyó (R. hypoglossum), a pirítógyökér (Tamus communis) és az illatos hunyor (Helleborus odorus).

Pofók árvacsalán (Lamium orvala, Labiatae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Pofók árvacsalán (Lamium orvala, Labiatae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Jerikói lonc (Lonicera caprifolium, Caprifoliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)
Jerikói lonc (Lonicera caprifolium, Caprifoliaceae) (Turcsányi Gábor felvétele)

Lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum, Ruscaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Lónyelvű csodabogyó (Ruscus hypoglossum, Ruscaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Pirítógyökér (Tamus communis, Dioscoreaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Pirítógyökér (Tamus communis, Dioscoreaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

A magashegységi bükkösök (Aconito-Fagetum) kiemelkedő értékű fajai az erdei holdviola (Lunaria rediviva), a kárpáti sisakvirág (Aconitum moldavicum), a fehér acsalapu (Petasites albus) és az ikrás fogasír (Dentaria glandulosa) .

Erdei holdviola (Lunaria rediviva, Brassicaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Erdei holdviola (Lunaria rediviva, Brassicaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Fehér acsalapu (Petasites albus, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Fehér acsalapu (Petasites albus, Compositae) (Seregélyes Tibor felvétele)

Ikrás fogasír (Dentaria glandulosa, Brassicaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)
Ikrás fogasír (Dentaria glandulosa, Brassicaceae) (Seregélyes Tibor felvétele)[1739] Illír elemek a Nyugat-Balkánról származó fajok. Ilyenek pl. az ezüsthárs (Tilia tomentosa), a májusi orgona (Syringa vulgaris) és a közönséges dió (Juglans regia).

[1740] Szubmediterrán elemek a mediterrán területek környezetéből származó növényfajok. Hasonlóképpen ismerünk a mediterrán területek környezetében elterjedt szubmediterrán társulásokat is.