Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

25. fejezet - Bibliográfia

25. fejezet - Bibliográfia

Felhasznált és ajánlott irodalom


Adler, W., Oswald, K., Fischer, R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart–Wien. p. 1180.
Aichele, D., Golte-Bechtle, M. (1991): Mi virít itt? Virágkalauz. Gondolat Kiadó, Budapest. p. 429.
Albert L., Locsmándi Cs., Vasas G. (1995): Ismerjük fel a gombákat! 1–2. GABO Kiadó. pp. 192, 129.
Bánhegyi J., Tóth S., Ubrizsy G., Vörös J. (1985): Magyarország mikroszkopikus gombáinak határozókönyve. I–II. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 1152.
Bartha D. (1997): Fa- és cserjehatározó. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 340.
Bartha D. (1999): Magyarország fa- és cserjefajai. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 301.
Bayer, E., Buttler, P, Finkenzeller, X., Grau, J. (1987): Pflanzen des Mittelmeerraums. Mosaik Verlag, München. p. 288.
Benedix E. H., Casper S. J., Danert S., Hübsch P., Lindner K. E., Schmelzer K. Schmiedeknecht M., Schubert R., Senge W., Siegel M. (1975): Alacsonyabbrendű növények. Urania Növényvilág. Gondolat Kiadó, Budapest. p. 503.
Bärtels, A. (1989: Farbatlas Tropenpflanzen. Zier- und Nutzpflanzen. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. p. 320.
Borhidi A. (1995): A zárvatermők fejlődéstörténeti rendszertana. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 484.
Borhidi A. (2002): Gaia zöld ruhája. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. p. 331.
Borhidi A. (2003): Magyarország növénytársulásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 610.
Borhidi A., Sánta A. (1999): Vörös könyv Magyarország növénytársulásairól 1–2. A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 6. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest. p. 759.
Bresinsky, A., Besl, H. (1985): Giftpilze mit einer Einführung in die Pilzbestimmen. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbh, Stuttgart. p. 295.
Buttler, K. P. (2000): Orchideák. Természetkalauz sorozat. Magyar Könyvklub, Budapest. p. 288.
Coombes A. J. (1993): Fák. Határozó kézikönyvek. Panemex Kft., Budapest. p. 320.
Csapody I. (1982): Védett növényeink. Gondolat Kiadó, Budapest. p. 347.
Csapody I., Csapody V., Jávorka S. (1980): Erdő-mező növényei. Natura, Budapest. p. 201.
Danert S., Fukarek F., Hanelt P., Helm J., Kruse J., Lehmann, Ch. O., Schultze-Motel, J. (1974): Magasabbrendű növények I. Urania növényvilág. Gondolat Kiadó, Bp. p. 483.
Danert S., Hanelt P., Helm J., Kruse J., Schultze-Motel, J. (1976): Magasabbrendű növények I–II. Urania növényvilág. Gondolat Kiadó, Bp. pp. 483, 516.
von Denffer, D., Ziegler, H., Ehrendorfer, F., Bresinsky, A. (begründet von Strasburger, E., Noll, F., Schenk, H., Schimper, A. F. W.) (1983): Lehrbuch der Botanik. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. p. 1161.
Dörfler, H.-P., Roselt, G. (1984): Heilpflanzen gestern und heute. Urania-Verlag, Leipzig–Jena–Berlin. p. 328.
Engloner A., Penksza K., Szerdahelyi T. (2001): Hajtásos növények ismerete. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 268.
Farkas S. (szerk.): Magyarország védett növényei. Védett természeti értékeink. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. p. 416.
Futó J. (szerk.) (1988): Általános természeti földrajz. Tankönyvkiadó, Budapest. p.573.
Géczy B. (1989): Őslénytan. Universitas, Budapest. p. 474.
Gencsi L. (1980): Erdészeti növénytan I. Növényszervezettan, növémyélettan. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 368.
Gracza P. (2004): Növényszervezettan [Felsőoktatási tankönyv] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 594.
Grau J., Jung, R., Münker, B. (1996): Bogyósok, vadon termő zöldségnövények, gyógynövények. Természetkalauz sorozat. Magyar Könyvklub, Budapest. p. 288.
Grau, J., Kremer, B. P., Möseler, B. M., Rambold, G., Triebel, D. (1990): Gräser. Mosaik Verlag, München. p. 288.
Grünert, H., Grünert, R. (1995): Gombák. Magyar Könyvklub, Budapest. p. 288.
Hagara L. (1999): Gombák képes enciklopédiája. Új Ex Libris, Budapest. p. 256.
Haraszti E. (1985): Mérgező növények, növényi mérgezések. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 234.
Haraszty Á. (szerk.) (1982): Mikroszkópos növényanatómia. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 256.
Haraszty Á. (szerk.): (1978): Növényszervezettan és növényélettan. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 798.
Hlava, B., Pospí¹il, F., Starý, F. (1983): Pflanzen für die natürliche Schönheit. Artia, Praha. p. 239.
Horánszky A., Járainé Komlódi M. (1991): Növényrendszertani praktikum. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 549.
Hortobágyi T. (szerk.) (1979): Növényrendszertan. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 754.
Hortobágyi T., Simon T. (szerk.) (1981): Növényföldrajz, társulástan és ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 546.
Hubbart, C. E. (1985): Gräser. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. p. 475.
Jakucs E., Vajna L. (szerk.) (2003): Mikológia. Egyetemi tankönyv. Agroinform Kiadó, Budapest. p. 477.
Járainé Komlódi M. (1988): Pollenháború. Képeskönyv a világhódító virágporról. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest. p. 131.
Jávorka S., Csapody V. (1958): Erdő mező virágai. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 208.
Jäger, E. J., Werner, K. (begründet von Rothmaler, W.) (2002): Exkursionsflora von Deutschland. Band 4. Spektrum Akademischer Verlag, Haidelberg–Berlin. p. 948.
Jeanplong J., Nagy J., Penksza K, Salamonné Taba E., Siller I., Szerdahelyi T., Turcsányi G. (Turcsányi G. szerk.) (1998): Magyarország növényei. Legszebb vadnövények. CD. Kossuth Kiadó, Budapest
Kalotás Zs. (szerk.) (1996): Nemzeti parkjaink. Jelen és jövő. AQUA Kiadó, Budapest. p. 119.
Kalotás Zs. (2004): Nemzeti parkok Magyarországon. Természet és táj. Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, Pécs. p. 216.
Kapocsy Gy. (1993): Nemzeti parkjaink. Officina Nova, Budapest
Kárpáti Z., Terpó A. (1971): Alkalmazott növényföldrajz. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 287.
Kell, V. (1991): Giftpilze und Pilzgifte. Ziemsen V., Wittenberg Lutherstadt. p. 207.
Knauer, N. (1981): Vegetationskunde und Landschaftsökologie. Quelle und Meyer, Heidelberg. p. 315.
Kovács M., Podani J., Tuba Z., Turcsányi G. (1986): A környezetszennyezést jelző és mérő élőlények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 191.
Láng I. (főszerk.) (2002): Környezet- és természetvédelmi lexikon I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 664, 588.
Kremer, B. P., Muhle, H. (1991): Flechten, Moose, Farne. Mosaik Verlag, München. p. 288. 
Margóczi K. (1999): Természetvédelmi biológia. JATE Press, Szeged. p. 108.
Mészáros L. (1990): Ars naturae. Magyarország védett tájai, élővilága. Babits Kiadó, Szekszárd
Molnár A., Sulyok J., Vidéki R. (1995): Vadon élő orchideák. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. p. 160.
Molnár V. A. (2003): Növényritkaságok a Kárpát-medencében. Rejtőzködő kincseink. Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, Debrecen–WinterFair Kft., Szeged. p. 232.
Münker, B. (1998): Közép-Európa vadvirágai. Természetkalauz sorozat. Magyar Könyvklub, Budapest. p. 288.
Németh I. (1996): Gyomnövényismeret. REGIOCON Kiadó, Kompolt. p. 283.
Nosek J., Turcsányi G. (2004): Biogeográfia. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő. p. 107.
Nowak, B., Schultz, B. (2002): A trópusok gyümölcsei. Természetkalauz sorozat. Magyar Könyvklub, Budapest. p. 239.
Orbán S., Vajda L. (1983): Magyarország mohaflórájának kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 518.
Penksza K., Turcsányi G. (2004): Növénytani ismeretek. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő. p. 98.
Podani J. (2003): A szárazföldi növények evolúciója és rendszertana. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. p. 296.
Pokorny L. (2003): Mérgező növények kézikönyve. Mentor Kiadó, Marosvásárhely. p. 237.
Priszter Sz. (1963): A növényszervtan terminológiája. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 222.
Priszter Sz. (1985): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VII. Mutatók. Akadémiai Kiadó, Budapest
Priszter Sz. (1998): Növényneveink. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 549.
Rakonczay Z. (szerk.): Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok. Akadémiai Kiadó, Budapest. p. 360.
Rápóti J., Romváry V. (1980): Gyógyító növények. Medicina Könyvkiadó, Budapest. p. 511.
Rensing, L., Cornelius, G. (1988): Grundlagen der Zellbiologie. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. p. 543.
Rimóczi I. (1995, 2000, 2004): Gombaválogató 3–4–5. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. pp. 128, 131, 132.
Rimóczi I., Vetter J. (szerk.): Gombahatározó I–II. Országos Erdészeti Egyesület Mikológiai Társasága, Budapest. p. 473.
Rohwer, J. G. (2002): A trópusok növényei. Természetkalauz sorozat. Magyar Könyvklub, Budapest. p. 288.
Sárkány S., Szalai I. (1966): Növénytani praktikum I. Növényszervezettani gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 708.
Schmidt G. (1998): Rügyhatározó. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 151.
Schmithüser, J. (ed.) (1968): Allgemeine Vegetationsgeographie. Walter de Gruyter und Co., Berlin. p. 463.
Schubert, R. Werner, K., Meusel, H. (begründet von Rothmaler, W.) (1988): Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Band 2. Gefäßpflanzen. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin. p. 640.
Schwantes, H. O. (1996): Biologie der Pilze. UTB Ulmer Verlag, Stuttgart. p. 478.
Simon T. (1992): A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok – virágos növények. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 892.
Simon T., Seregélyes T. (1998): Növényismeret. A hazai növényvilág kis határozója. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 276.
Soó R. (1965): Fejlődéstörténeti növényrendszertan. Tankönyvkiadó, Budapest. p. 555.
Soó Rezso (1964, 1966, 1968, 1970, 1973, 1980): A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I–VI. Akadémiai Kiadó, Budapest
Standovár T., Primack R. P. 2001): A természetvédelmi biológia alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 542.
Starý, F. (1983): Poisonous plants. Haqmlyn, London–New York–Sydney–Toronto. p. 224.
Stefanovits, P. (1992): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest. p. 380. 
Steubing, L., Schwantes, H. O. (1987): Ökologische Botanik. Quelle und Meyer, Heidelberg–Wiesbaden. p. 408.
Straub F. B. (főszerk.) (1975, 1975, 1977, 1978): Biológiai lexikon I–IV. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 766, 638, 544, 543.
Szabó I. (2003): Erdei fák betegségei (erdészeti növénykórtan). Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. p. 180.
Tardy J. (főszerk.) (2000): Értékörző Magyarország. Nemzeti parkok, világörökség. TermészetBÚVÁR Kiadó, Budapest. p. 179.
Terpó A. (1987): Növényrendszertan az ökonómbotanika alapjaival I–II. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest. p. 886.
Terra Alapítvány honlapja. (http://www.terra.hu/)
Tischler, W. (1990): Ökologie der Lebensräume. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. p. 356.
Turcsányi G. (1995): Biomonitoring. Egyetemi jegyzet. Agrártudományi Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő. p. 71.
Turcsányi G. (szerk.) (1995). Mezőgazdasági növénytan. Egyetemi tankönyv. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest. p. 555.
Turcsányi G. (1998): Alkalmazott ökológia. Egyetemi jegyzet. Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Gödöllő. p. 100.
Turcsányi G. Fajismeret, természet- és környezetvédelem. Internetes oktatási célokat szolgáló honlap. (http://www.kti.szie.hu/termeszetvedelem/tgabor/fajismeret/index.html)
Turcsányi G., Siller I. (Turcsányi G. szerk.) (1998): Növénytan. A növényekről és a gombákról alap-, közép- és felsőfokon. CD. Kossuth Kiadó, Budapest
Walter, H. (1970): Vegetationszonen und Klima. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. p. 244.
Weberling, F., Schwantes, H. O. (1987): Pflanzensystematik. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. p. 412.
Wilmanns, O. (1984): Ökologische Pflanzensoziologie. 3. Auflage. Quelle und Meyer, Heidelberg. p. 372.