Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

II. rész - KÖZÉPFOK

II. rész - KÖZÉPFOK

Tartalom

9. SEJTTAN
A növényi sejt
A növényi sejt alapplazmája és a biológiai membránok
A zöld színtestek és a mitokondriumok
A sejtmag és a sejtosztódás
A meiózis
A fehérjeszintézis
FELADATOK A KÖZÉPFOK - SEJTTAN TÉMAKÖRHÖZ
10. SZÖVETTAN
A növények szövetei
FELADATOK A KÖZÉPFOK - SZÖVETTAN TÉMAKÖRHÖZ
11. ALAKTAN
A nyitvatermők fajfenntartó szervei
A zárvatermők fajfenntartó szervei
A zárvatermők gyökere
A zárvatermők szára
A lomblevél feladatai és alaktana
A növények szaporodása
FELADATOK A KÖZÉPFOK - ALAKTAN TÉMAKÖRHÖZ
12. VIRÁGTALAN RENDSZERTAN
A botanika Ariadné-fonala a rendszertan, amely nélkül káosz uralkodik a növényvilágban.
Faj, fajta és alfaj
A baktériumok
A cianobaktériumok
Az ostoros moszatok
Sejttársulások és telepes szervezetek
A zöldmoszatok törzse
A barnamoszatok törzse
A vörösmoszatok törzse
A zuzmók törzse
A mohák törzse
A harasztok törzse
FELADATOK A KÖZÉPFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ
13. GOMBATAN
A gombák rendszerezése
FELADATOK A KÖZÉPFOK - GOMBATAN TÉMAKÖRHÖZ
14. VIRÁGOS RENDSZERTAN
A nyitvatermők törzse
A zárvatermők osztályai
FELADATOK A KÖZÉPFOK - VIRÁGOS RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ
15. NÖVÉNYFÖLDRAJZ
A tengerek növényvilága
A trópusi esőerdők növényvilága
A szavannák növényvilága
A szubtrópusi területek növényvilága
A mérsékelt övi füves puszták növényvilága
A mérsékelt övi lomberdők növényvilága
A mérsékelt övi tűlevelű erdők (tajgák) növényvilága
A tundra növényzete
A hegyvidékek növényzete
Klímadiagramok
Magyarország természetes erdőtársulásai
Magyarország fátlan szárazföldi növénytársulásai
Magyarország vízhez erősen kötődő fátlan növénytársulásai
FELADATOK A KÖZÉPFOK - NÖVÉNYFÖLDRAJZ TÉMAKÖRHÖZ
BIOMOK
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETES NÖVÉNYZETE
16. NÖVÉNYÖKOLÓGIA
Egyed fölötti szerveződési szintek
Környezet és tűrőképesség
A fény és a növények kölcsönhatása
A hő és a növények kölcsönhatása
A levegő és a növények kölcsönhatása
A víz és a növények kölcsönhatása
A talaj és a növények kölcsönhatása
Anyagforgalom a bioszférában
Energiaáramlás a bioszférában
A populációk szerkezete
A populációk változásai
A populációk közötti kapcsolatok
A társulások szerkezete
A társulások időbeli változásai
Környezetvédelem
A levegő szennyeződése
A vizek szennyeződése
A talajok szennyeződése
Az élővilág védelme
FELADATOK A KÖZÉPFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZ