Ugrás a tartalomhoz

Növénytan

III. rész - FELSŐFOK

III. rész - FELSŐFOK

Tartalom

17. SEJTTAN
Prokarióta és eukarióta sejtek
Merisztémasejtek és sejtdifferenciálódás
Alapvető sejttani fogalmak
A citoplazma
A citoplazma organellumai és az endomembránrendszer
Endoplazmatikus retikulum
Golgi-apparátus
Vezikulumok
A sejtnedvüreg (vacuolum)
A sejtnedv alkotói
Az endoplazmatikus retikulum származékai
A mozgással kapcsolatos sejtszervecskék
A sejtmag
A kromatinállomány
A kromoszómák és a sejtmagvacska (nucleolus)
Sejtosztódás
A riboszómák
A színtestek
A mitokondriumok
A mikrotubulusok
A sejtfal
FELADATOK A FELSŐFOK - SEJTTAN TÉMAKÖRHÖZ
18. SZÖVETTAN
A növények szöveteinek kialakulása az evolúció során
A növényi szövetek típusai
Osztódó szövetek (meristema)
A bőrszövetrendszer I. - A hajtás elsődleges bőrszövete
A bőrszövetrendszer II. - A gyökér elsődleges bőrszövete
A bőrszövetrendszer III. - Másodlagos és harmadlagos bőrszövetek
Szállítószövet-rendszer
A szállító edénynyalábok
Az alapszövetrendszer és a valódi alapszövetek
Mechanikai vagy szilárdító alapszövetek
Kiválasztó és váladéktartó alapszövetek
A szár elsődleges szöveti felépítése
A szár másodlagos szöveti felépítése
A fatest szöveti felépítése
A módosult föld alatti szárak szövetei
A lomblevél szöveti felépítése
A gyökerek elsődleges szöveti felépítése
A gyökerek másodlagos szöveti felépítése
A virágtakaró-levelek szöveti felépítése
Az ivarlevelek szöveti felépítése
A termés és a mag szöveti felépítése
FELADATOK A FELSŐFOK - SZÖVETTAN TÉMAKÖRHÖZ
19. ALAKTAN
A növényi test kialakulása
A gyökérrendszer
Járulékos és módosult gyökerek
Mikorrhizák
A hajtásrendszer
A rügy és a levélállás
A hajtás elágazásai
Eltolódás
Szártípusok
Föld alatti módosult szárak
Föld fölötti módosult szárak
A szár élettartama
Sziklevelek
Allevelek
Fellevelek
Lomblevelek
A levéllemez alakja
A levéllemez erezete
A levéllemez csúcsa
A levéllemez válla
A levéllemez éle
A levéllemez széle
A levéllemez tagoltsága
Összetett levelek
Levélmódosulások
A virág
A virágtakaró-levelek
A csésze
A sziromlevelek (párta)
A lepel
A porzólevelek
A virágpor
A termőlevelek
Virágképlet
Virágdiagram
Ivartalan (vegetatív) szaporodás
Ivaros szaporodás
A moszatok és a gombák kétszakaszos egyedfejlődése
A mohák kétszakaszos egyedfejlődése
A harasztok kétszakaszos egyedfejlődése
A magvas növények kétszakaszos egyedfejlődése
Virágzatok
A megporzás
Termések
A magvak és a termések elterjesztése
Liánok
FELADATOK A FELSŐFOK - ALAKTAN TÉMAKÖRHÖZ
20. VIRÁGTALAN RENDSZERTAN
A cianobaktériumok törzse - Cyanobacteria
Algák (moszatok)
Az ostoros moszatok törzse - Euglenophyta
Az egybarázdás moszatok törzse - Cryptophyta
A kétbarázdás moszatok vagy páncélos ostorosok törzse - Dinophyta
A haptonémás moszatok törzse - Haptophyta
A zöldmoszatok törzse - Chlorophyta
A sárgásmoszatok törzse - Heterokontophyta (Chrysophyta)
A vörösmoszatok törzse - Rhodophyta
A zuzmók törzse - Lichenes
A mohák törzse - Bryophyta
A májmohák osztálya - Hepaticopsida
A lombosmohák osztálya - Bryopsida
A harasztok törzse - Pteridophyta
A korpafűalakúak osztálya - Lycopodiopsida
A zsurlóalakúak osztálya - Equisetopsida (Sphenopsida)
A páfrányalakúak osztálya - Polypodiopsida (Filicopsida)
FELADATOK A FELSŐFOK - VIRÁGTALAN RENDSZERTAN TÉMAKÖRHÖZ
21. GOMBATAN
A gombák - Fungi
A nyálkagombák törzse - Myxomycota
A moszatgombák törzse - Oomycota
A rajzóspórás gombák törzse - Chytridiomycota
A valódi gombák törzse - Eumycota
A járomspórás gombák osztálya - Zygomycetes
A tömlősgombák osztálya - Ascomycetes
Az élesztőszerű tömlősgombák alosztálya - Protoascomycetidae
A valódi tömlősgombák alosztálya - Euascomycetidae
A szövedékes gombák rendje - Eurotiales
A lisztharmatgombák rendje - Erysiphales
A csészegombák rendje - Pezizales
A szarvasgombák rendje - Tuberales
Helotiales rend
Phacidiales rend
Sphaeriales rend
Az agancsgombák rendje - Xylariales
Clavicipitales rend
Dothideales rend
A dérgombák alosztálya - Taphrinomycetidae
A bazídiumos gombák osztálya - Basidiomycetes
A tagolt bazídiumú gombák alosztálya - Heterobasidiomycetidae
A rozsdagombák rendje - Uredinales
Az üszöggombák rendje - Ustilaginales
A kocsonyásgombák rendje - Tremellales
A júdásfülgombák rendje - Auriculariales
Dacryomycetales rend
A tagolatlan bazídiumú gombák alosztálya - Homobasidiomycetidae
Aphyllophoranae felrend
Agaricanae felrend
Gasteromycetanae felrend
Phallanae felrend
A konídiumos gombák csoportja - Deuteromycetes (Fungi imperfecti)
FELADATOK A FELSŐFOK - GOMBATAN TÉMAKÖRHÖZ
22. VIRÁGOS RENDSZERTAN
A nyitvatermők törzse - Gymnospermatophyta
A páfrányfenyők rendje - Ginkgoales
A toboztermők rendje - Coniferales (Pinales)
A tiszafafélék rendje - Taxales
A cikászok rendje - Cycadales
A velvicsiafélék rendje - Welwitschiales és a csikófarkvirágúak rendje - Ephedrales
A zárvatermők törzse - Angiospermatophyta
A kétszikűek osztálya - Dicotyledonopsida
A liliomfa-virágúak rendje - Magnoliales
A farkasalma-virágúak rendje - Aristolochiales
A babérvirágúak rendje - Laurales
A tündérrózsa-virágúak rendje - Nymphaeales
A boglárkavirágúak rendje - Ranunculales
A pipacsvirágúak rendje - Papaverales
A szegfűvirágúak rendje - Caryophyllales
A libatopvirágúak rendje - Chenopodiales
A kaktuszvirágúak rendje - Opuntiales
A keserűfű-virágúak rendje - Polygonales
A kékgyökérvirágúak rendje - Plumbaginales
A varázsmogyoró-virágúak rendje - Hamamelidales
A bükkfavirágúak rendje - Fagales
A dióvirágúak rendje - Juglandales
A csalánvirágúak rendje - Urticales
A kőtörőfű-virágúak rendje - Saxifragales
A rózsavirágúak rendje - Rosales
A hüvelyesek rendje - Fabales (Leguminosales)
A mirtuszvirágúak rendje - Myrtales
A süllőhínár-virágúak rendje - Haloragales
A rutavirágúak rendje - Rutales
A szappanfavirágúak rendje - Sapindales
A gólyaorrtermésűek rendje - Geraniales
A pacsirtafűvirágúak rendje - Polygalales
A kecskerágó-virágúak rendje - Celastrales
A bengevirágúak rendje - Rhamnales
A szantálfavirágúak rendje - Santalales
A boroszlánvirágúak rendje - Thymelaeales
Az ezüstfavirágúak rendje - Elaeagnales
A kutyatejvirágúak rendje - Euphorbiales
Az ernyősvirágzatúak rendje - Araliales (Umbellales)
A dilléniavirágúak rendje - Dilleniales
A teavirágúak rendje - Theales (Guttiferales)
A kancsókavirágúak rendje - Nepenthales
Az ibolyavirágúak rendje - Violales
A kaprivirágúak rendje - Capparidales
A fűzvirágúak rendje - Salicales
A tökvirágúak rendje - Cucurbitales
A mályvavirágúak rendje - Malvales
A kankalinvirágúak rendje - Primulales
A somvirágúak rendje - Cornales
Az erikavirágúak rendje - Ericales
A mácsonyavirágúak rendje - Dipsacales
Az olajfavirágúak rendje - Oleales
A tárnicsvirágúak rendje - Gentianales
A selyemkóró-virágúak rendje - Asclepiadales
A buzérvirágúak rendje - Rubiales
A burgonyavirágúak rendje - Solanales
A borágóvirágúak rendje - Boraginales
A tátogató-virágúak rendje - Scrophulariales
Az ajakosvirágúak rendje - Lamiales
A harangvirágúak rendje - Campanulales
A fészekvirágzatúak rendje - Asterales
Az egyszikűek osztálya - Monocotyledonopsida
A hídőrvirágúak rendje - Alismatales
A békatutaj-virágúak rendje - Hydrocharitales
A tüskéshínár-virágúak rendje - Najadales
A kontyvirágúak rendje - Arales
A jamszgyökér-virágúak rendje - Dioscoreales
A spárgavirágúak rendje - Asparagales
A liliomvirágúak rendje - Liliales
Az orchideavirágúak rendje - Orchidales
A broméliavirágúak rendje - Bromeliales
A vízijácint-virágúak rendje - Pontederiales
A gyömbérvirágúak rendje - Zingiberales
A kommelína-virágúak rendje - Commelinales
A pázsitfüvek rendje - Poales
A szittyóvirágúak rendje - Juncales
A palkavirágúak rendje - Cyperales
A pálmavirágúak rendje - Arecales
A Csavarpálma-virágúak rendje - Pandanales
FELADATOK A FELSŐFOK - VIRÁGOS NÖVÉNYEK TÉMAKÖRHÖZ
23. NÖVÉNYFÖLDRAJZ
Magyarország fátlan növénytársulásai
A hínárok
A nádasok
A magassásosok
Az iszapnövényzet
A mocsárrétek
A lápok
A láprétek
A magaskórós társulások
Az üde kaszálórétek
A hegyi rétek
A hegyvidéki sovány gyepek
A csarabosok
A löszpusztagyepek
A homoki gyepek
A sziki gyepek
A sziklagyepek
A lejtősztyeppek
Az üde szegélynövényzet
A vágásnövényzet
A szántóföldi (szegetális) gyomnövényzet
A ruderális gyomtársulások
A taposott területek gyomnövényzete
Az útszéli gyomnövényzet
A mocsári gyomnövényzet
A klímazonális erdeink
A tatárjuharos lösztölgyesek
A cseres-tölgyesek
A gyertyános-tölgyesek
A bükkösök
A fenyvesek
A talajvíz által befolyásolt intrazonális erdők
A talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságai által befolyásolt erdőtársulások
A szubmediterrán jellegű tölgyesek és az elegyes karszterdők
A kontinentális jellegű tölgyesek
A sziklai és a törmeléklejtő-erdők
A Föld növénytakarója
Életformák
Klímaövek
FELADATOK A FELSŐFOK - NÖVÉNYFÖLDRAJZ TÉMAKÖRHÖZ
24. NÖVÉNYÖKOLÓGIA
Az ökológia helye a biológiai tudományok között
A populáció
A populációk közötti kölcsönhatások
A koevolúció
A társulás (biocönózis)
A társulások térbeli és időbeli strukturálódása
A biomok
A bioszféra és a Gaia-elmélet
Az ökoszisztéma
Indikátorok, indikáció
Adaptáció, fitness és szelekció
Túlélési stratégiák
A niche
A fény ökológiai jelentősége
A hő ökológiai jelentősége
A víz ökológiai jelentősége
A levegő ökológiai jelentősége
Az éghajlat (klíma) ökológiai jelentősége
A talaj ökológiai jelentősége
FELADATOK A FELSŐFOK - NÖVÉNYÖKOLÓGIA TÉMAKÖRHÖZ
25. Bibliográfia
Felhasznált és ajánlott irodalom
26. Impresszum
Az Növénytan című e-tankönyv elkészítésében közreműködtek.