Ugrás a tartalomhoz

Fizikai kislexikon

Patkós András (2007)

Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

Z

Z

zápor

Lásd kozmikus sugárzás.

záró kondenzátor

Egy elektronikus áramkörben egy előre meghatározott frekvenciatartományban kis impedanciájú útvonalat biztosító kondenzátor.

Z bozon

Elektromosan semleges elemi részecske, , amely – a bozonok mellett – a gyenge kölcsönhatást közvetíti az elektrogyenge kölcsönhatások elméletében. A bozont 1983-ban a CERN-ben fedezték fel, tömege körülbelül 90 GeV, mint ahogy azt az elmélet megjósolta.

Zeeman-effektus

A spektrumvonalak felhasadása, amikor a színkép forrását mágneses térbe helyezzük. A jelenséget 1896-ban Pieter Zeeman (1865–1943) holland fizikus fedezte fel. A normális Zeeman-effektus során egyetlen vonal három vonalra hasad fel, ha a tér merőleges a kibocsátott fénysugár irányára vagy két vonalra, ha párhuzamos vele. Ezt a jelenséget a klasszikus elektromágneses elvekkel is magyarázni lehet, nevezetesen a mágneses tér hatására az atom elektronjai felgyorsulnak illetve lelassulnak atomi pályájukon. De a hatást a Bohr- vagy a Sommerfeld-féle régi kvantummodellel is értelmezni lehet. Az anomális Zeeman-effektus néhány, egymáshoz közeli vonalnak az előbbinél bonyolultabb felhasadását jelenti, és azért hívják így, mert a felhasadás multiplett-szerkezete nem egyeztethető össze a klasszikus elmélet és a kvantumelmélet kezdeti formáinak előrejelzéseivel. A jelenségre a kvantummechanika az elektronspin fogalmával ad magyarázatot.

Zeilinger-elv

Elv, amely szerint bármely elemi rendszer éppen 1 bit információt hordoz. Ezt az elvet 1999-ben Anton Zeilinger osztrák fizikus terjesztette elő, majd később továbbfejlesztette a kvantummechanika bizonyos következményeinek és tualjdonságainak levezetése céljából.

zenei skála

A zenei szempontoknak megfelelő közönként növekvő magasság szerinti sorrendbe rendezett zenei hangok sorozata. Lásd temperálás.

zenit

Közvetlenül a megfigyelő felett elhelyezkedő pont az éggömbön. Vesd össze nadír.

zérusponti energia

Az anyag abszolút zérus fokon (0 K) megmaradó energiája. Ez összhangban áll a kvantumelmélettel, mely szerint közönséges harmonikus mozgást végző részecskének nem lehet nulla kinetikus energiájú stacionárius állapota. Sőt, a határozatlansági elv nem engedi meg, hogy egy ilyen részecske rezgésének centrumában nyugalomban legyen.

zino

Lásd szuperszimmetria.

Zipernowsky Károly

(1853–1942) Bécsben született, iskolai tanulmányait Budapesten végezte, majd patikusként dolgozott. Elektrotechnikai érdeklődése a Műegyetem elvégzésére inspirálta, ahol gépészmérnöki oklevelet szerzett. 1878-ban Mechwart András, a Ganz-gyár vezérigazgatója megbízta az Elektrotechnikai Osztály megszervezésével és vezetésével. 1882-ben szabadalmaztatta egyfázisú, váltakozó áramú áramfejlesztő gépét, az ún. „W” generátort. A villamos osztály bővítéseként új gyárat építettek, ekkor került ide Déri Miksa, majd Bláthy Ottó Titusz. Együtt fejlesztették ki a váltakozó áramú párhuzamos elosztórendszert és az azt tápláló tetszőleges áttételű zárt vasmagos transzformátort, amit 1885-ben szabadalmaztattak. Nevéhez összesen 40 találmány fűződik. Gyárigazgatói tevékenységét 1893-ban fejezte be, amikor a Műegyetem új erősáramú elektrotechnikai tanszékének vezetésére kérték fel.

zoomlencse

Lásd teleobjektív.

zúgás

A hangvisszaadás során időnként fellépő nemkivánatos, járulékos zaj, amit egy közeli elektromos áramkör okoz. Az 50 hertzes váltakozóáramot használó országokban általában a zúgásnak is ez a frekvenciája.

zwitterionok

Olyan ion, amelynek egyszerrre egy pozitív és egy negatív töltése is van ugyanazon az atomcsoporton. Zwitterion olyan vegyületből keletkezhet, amelynek savas és bázikus csoportjai is vannak a molekulájában. Például az amino-ecetsavnak a képlete, de semleges közegben zwitterionként is létezik. Ez a változat úgy fogható fel, mint egy belső semlegesítési reakció terméke (egy proton átmegy a karboxilcsoportól az aminocsoportba). Az amino-ecetsavnak következésképpen vannak bizonyos, az ionos vegyületekre jellemző tulajdonságai, például a magas olvadáspont és a vízben való oldhatóság. Savas oldatban pozitív ion keletkezik, lúgos közegben a negatív ionok vannak többségben. A zwitterion elnevezés a német zwitter (= hermafrodita) szóból ered.