Ugrás a tartalomhoz

Régi magyar irodalmi szöveggyűjtemény I.

Ács Pál (1954–), Jankovics József (1949–), Kőszeghy Péter (1951–)

Balassi Kiadó

VERGILIUS TOLVAJÁRA

VERGILIUS TOLVAJÁRA[37]


      Megloptad Márót, és azzal mentegetőzöl:
          Chiosi ősétől ő maga fosztogatott.
      Dézsmálásaid elnézzük, sőt megkoszorúzzuk,
          Csak Máró módján lopj, kis utód, magad is.
                                                                 (Weöres Sándor fordítása)[37] 37

1–2 Vergilius életrajzírója, a IV. században élt Aelius Donatus említi a történetet (Asconius Pedianusra hivatkozva), miszerint a rosszakaró kritikusok (obtrectatores) gyakran támadták Vergiliust, mondván, hogy az Aeneis több részletét a kis-ázsiai Khiosz szigetén született Homérosztól (Chio seni) lopta. Vergilius szellemesen így válaszolt: „Miért nem próbálták meg ők is ugyanezeket az irodalmi tolvajlásokat? Mert bizony rájönnének, hogy könnyebb Héraklész buzogányát elemelni, mint Homérosztól egyetlen verssort elcsenni.” Vergilius Homéroszt utánzó verssoraira, motívumaira vonatkozóan Macrobiusnál olvashatott Janus tanulságos egyezéseket (Macr. Sat. 5,2,6 sq.).

3–4 Maro színvonalán (Maro módján) lopni annyit tesz, mint olyan formában építeni be a versekbe Vergilius sorait, hogy azok ott új tartalmat nyerjenek, másfajta funkciót töltsenek be. Macrobius is ilyen érvekkel védte meg Vergiliust (Macr. Sat. 5,17,4; 6,1,3–7). Az antik imitációelméletnek e meghatározó tanítását lásd Quintilianusnál (inst. 10,2).