Ugrás a tartalomhoz

Szimbólumtár

Pál József (1953–), Újvári Edit (1963–)

Balassi Kiadó

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

A kötet a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folyó tudományos vállalkozás keretei közül nőtt ki. A Szegeden 1986 óta megjelenő Ikonológia és műértelmezés című sorozat ikonológiai, szimbólum- és hermeneutika-elméleti dokumentumokat és tanulmányokat közöl: a kiadványsorozat fő irányai megszabták lexikonunk dimenzióit is. A címszójegyzék első változatát a sorozat szerkesztői, Fabiny Tibor, Pál József, valamint Szörényi László állították össze. A kötet létrejötte szokatlan együttműködés eredménye: Eörsi Anna, Imrényi Tibor, Miklós Pál és Vanyó László szakterületüknek megfelelő közreműködése mellett a szócikkek megírásában egyetemi hallgatók vettek részt, közülük Reuss Gabriella a szerkesztési fázisban is. A kézirat technikai előkészítését Gerencsér Gábor végezte.

Hálával tartozunk Fried István professzornak, az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék vezetőjének, aki a szócikkek első lektora volt; valamint Tegyey Imrének, a JATE Klasszika-filológia Tanszék docensének, aki szakmai hozzáértésén túl a kézirat egészére vonatkozó konstruktív tanácsokat adott. A lektorok szintén nagymértékben hozzájárultak adataink pontosításához. Ugyancsak köszönettel tartozunk a vállalkozás pénzügyi támogatásáért a Soros Alapítványnak, a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítványnak, a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak és a Szegedi Polgármesteri Hivatalnak.

Végezetül a Balassi Kiadó munkatársainak fejezzük ki köszönetünket. A szócikkek művészettörténeti vonatkozásait, különös tekintettel a magyar anyagra, T. Ridovics Anna egészítette ki. A kötet jellegéből adódóan mind mennyiségi, mind minőségi szempontból rendkívül nagy munka hárult a kiadói szerkesztőkre is. Lelkiismeretes munkájuk révén alakult ki e könyv arculata, amelyet kötetünk valamennyi munkatársa nevében sok szeretettel ajánlunk az olvasóknak.

Szeged, 1997. július

A szerkesztők