Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

4. fejezet - 2. Energiaforrások

4. fejezet - 2. Energiaforrások

Az ember az őt kiszolgáló technikai berendezésekkel úgy könnyíti meg a munkáját, hogy nem saját energiáját használja fel, hanem külső forrásból használ fel energiát. Ma már Magyarországon is általában valamely hálózatból lehet energiát vételezni: ez saját tárolt rendszerből vagy autonóm energiaforrásból történhet.

2.1. Lakossági energiafelhasználás

A család vállalt kötelezettségeinek teljesítése megköveteli a jól szervezett munkavégzést, a szigorú takarékoskodást az idővel. Az idővel való takarékoskodás legnagyobb lehetősége a korszerű háztartástechnika. A háztartásban alkalmazott gépek lerövidítik a munkavégzés idejét és kényelmessé teszik otthonunkat.

A gépek ugyanakkor energiát igényelnek működésükhöz. A lakossági energiafelhasználás állandóan növekszik, és ma már Magyarországon a nemzetgazdaság teljes energiafelhasználásának több mint egyharmadát is eléri.

Az energiafelhasználás struktúrája egy adott régióban elég tipikus. Magyarországon a családokban felhasznált energiát legnagyobb részben fűtésre, vízfelmelegítésre fordítják (2.1. ábra), de a hőenergia célú felhasználás mellett a legkönnyebben átalakítható villamosenergia-igény (2.2. ábra) a meghatározó. A hő- és villamosenergia-igény arányaiban változó a különböző fogyasztóknál, de mindkét energiaforma ma már az alapvető életfeltételek biztosításához tartozik, és esetleges hiányuk (területi ellátatlanság vagy alkalmankénti műszaki meghibásodás stb.) az élet ellehetetlenedésének érzetét kelti.

2.1. ábra - Az energiafelhasználás szerkezete a háztartásokban

Az energiafelhasználás szerkezete a háztartásokban


2.2. ábra - Az energiafelhasználás szerkezete a háztartásokban

Az energiafelhasználás szerkezete a háztartásokban


Az energia általában villamos energia, vagy földgáz; felhasználók számára megnyugtató érzés, hogy környezetüket nem szennyező tevékenységet folytatnak.

Az energiafelhasználás azonban az egyik legjelentősebb és legösszetettebb környezetet befolyásoló tényező. Az energiafelhasználással az ember megsokszorozza erejét – ennek következtében az ember minden tevékenysége, beleértve a környezetalakítást és a környezetszennyezést is, sokkal nagyobb mértékben okoz nemkívánatos hatásokat. Az energiafelhasználás tehát nem elsősorban a felhasználás során jelentkező környezetszennyezés miatt káros, hanem az energiaforrások átalakítása (előállítása) során keletkező szennyező anyagok közvetlen közvetett hatása, az üvegházhatás következtében.