Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

4.2. Áruátvétel, áruszállítás

4.2. Áruátvétel, áruszállítás

A nyersanyagok az élelmezési üzem területén az áruátvevőn keresztül érkeznek, ahol megtörténik az áru átvétele. Biztosítani kell a nyersanyagok gyors lerakását a szállító járművekről, az áru mennyiségi és minőségi átvételét, majd eljuttatását minél rövidebb időn belül a szakosított raktárakba, hűtőkbe. Ennek érdekében gondoskodni kell megfelelő kapacitású mérlegekről és a külső- belső szállítást megkönnyítő eszközökről. A beérkező áru mennyiségének függvényében megfelelő területet kell kialakítani, s az átvétel adminisztrációjának lebonyolítására irodahelyiség kijelölni indokolt.

Az élelmezési üzemek napi nyersanyag-felhasználása jelentős anyagmozgatással jár, azért az árumozgatásnak külső és belső feltételeit egyaránt biztosítani kell.

A külső fogadás feltételét biztosítani kell, hogy megfelelő rámpa, rámpakiegyenlítő, a gépkocsik mozgásához szükséges mozgási feltételek stb. rendelkezésre álljanak.

A belső feltételeknél gondoskodni kell a vízszintes (horizontális) és függőleges (vertikális) szállítás eszközeinek meglétéről. Biztosítani kell, hogy a belső szállítási utak – folyosók – min. 1,2 m, max. 2,0 m szélesek legyenek (4.1. ábra). A folyosók és a technológiai helyiségek között nem szabad küszöböt építeni. Amennyiben vizes helyiségről van szó és szükséges a küszöb, akkor az ajtó teljes küszöbméretében padlóba süllyesztett taposóráccsal ellátott összefolyót kell tervezni, így a kézikocsik szabadon mozoghatnak. Célszerű az áru útvonalában a falra kocsiterelő távtartókat, valamint élvédőket felszerelni.

4.1. ábra - A szállítási utak jellemző méretei

A szállítási utak jellemző méretei


Az áru szállítása során napjainkban már az egységrakomány képzést alkalmazzák a szállítók, amit raklapok, „máglyák”, gördíthető kiskonténerek, kiskocsik jelentenek, illetve egészítenek ki.

Az egységrakományokban azonos típusú élelmiszerek és nyersanyagok kerülnek beszállításra, így azok az átvétel után azonnal a jellegüknek megfelelően kialakított szakosított raktárakba kerülhetnek.

Célszerű például olyan gördíthető, akasztóhorgos kocsit alkalmazni, melyre a félsertések, marhanegyedek stb. felakaszthatók, így azok könnyen mérlegelhetők és szállíthatók.

A raklapokon szállított áruféleségekhez hidraulikus emelővel kiegészített szállítókocsikat célszerű alkalmazni. A szállítókocsi kereke a belső szállítások miatt műanyag vagy gumikerék legyen.

Az EUR raklapok szabványméretűek, kezelésük egyszerű, egymásra rakhatók.

Jelentős számban használják az élelmezési üzemekben a zárható kiskonténereket a szárazáruk, fűszeráruk, lisztfélék stb. szállításához és tárolásához. A kiskonténer 4 db 150 mm átmérőjű önbeállítós keréken gördül, melyből 2 db fékezhető. Készülhet alumíniumból vagy rozsdamentes anyagból.

A konténerek polcozhatók, a polcok távolsága egymáshoz képest változtatható. A konténer oldalfalai teli vagy perforált kivitelben készülnek.

A kiskonténer elemeire szedhető, a különböző elemek cserélhetők és a széles oldal felől targoncázhatók. A konténer alkalmas darabos és gyümölcsfélék szállítására egyaránt.

A rolly típusú kiskonténer jól használható a belső anyagmozgatásnál pl. zsákos nyersanyagok tárolására. Könnyen kezelhető, oldallapjai használaton kívül leszedhetők, egymás mellé állíthatók.

Az élelmezési üzem belső anyagmozgatását segítik elő a különböző kézikocsik, melyek kisebb mennyiségek szállítására alkalmasak. Néhány szállító- és emelőkocsi jellemző adatait a 4.2. ábra mutatja. A különböző szállítókocsik és konténerek karbantartását a biztonságos áruszállítás érdekében folyamatosan kell végezni.

4.2. ábra - Szállító- és emelő-kocsik jellemző adatai

Szállító- és emelő-kocsik jellemző adatai


4.2.1.1. Hidraulikus és mechanikus rámpakiegyenlítők

A hidraulikus és mechanikus rámpakiegyenlítőket ott és akkor használják, amikor a szállító jármű rakodófelülete és a rámpamagasság egymástól eltér, áthidalásra vagy magasságkiegyenlítésre van szükség.

Az egyszerű megoldások közé tartozik, amikor a szállító jármű kerekeivel ékre, lejtőre hajt fel. Az ékek oldalára, végére túlgurulást vagy lecsúszást akadályozó peremeket hegesztenek a biztonságos megállás érdekében.

A különböző, 0–250 mm közötti magasságok áthidalására alkalmazzák a kézzel vagy görgőkön mozgatható járólapokat, melyekre kézikocsival vagy targoncával is fel lehet hajtani.

A nagyobb magasságok áthidalására állítható járólapokat, kiegyenlítőket alkalmaznak, ahol a magasság mechanikusan állítható a kívánt méretre.

Ott, ahol nem építettek rámpát és a szállító járművekről nagy mennyiségű anyagot kell le- és felrakodni, alkalmazzák az ollós emelőasztalokat, melyek sokrétű alkalmazási lehetőséget biztosítanak használójának (4.3. ábra). Teherbírása max. 2000 kg. Felállítható szabadon a talajon vagy aknában szerelve. Kezelése egyszerű: az emelés-süllyesztés biztonsági kézi nyomógombbal végezhető, max. 3 m magasságba. A rakodólap csúszásmentes lemezborítással készül.

4.3. ábra - Ollós emelőasztalok a – kábel bevezető védőcső; b – alátét; c – aknavíztelenítés; d – szögvas aknakeret; e – hasznos löket; f – szerkezeti famagasság

Ollós emelőasztalok a – kábel bevezető védőcső; b – alátét; c – aknavíztelenítés; d – szögvas aknakeret; e – hasznos löket; f – szerkezeti famagasság


Az emelési magasság az igényeknek megfelelően kérhető, illetve aszerint gyártható. Az elektrohidraulikus emelőszerkezet a gépjárművekre is szerelhető és 0–2,5 m magasságig biztonsággal emel terhet, ha a gépjármű 0,9–1,0 m-nél nagyobb emelés esetén oldalt kitámasztásra kerül, mely szintén hidraulikával működtethető.

Az ilyen rendszereket általában láncmeghajtás egészíti ki, helyettesítve az ollós szerkezetet vagy dugattyúrudazatot.

4.2.1.2. Mérlegek

A mérlegek különböző csomagok, darabáruk, egységrakományok stb. tömegének meghatározására alkalmas eszközök.

A mérlegeket kezelésük szerint két csoportra osztjuk. Az egyik csoportba tartoznak a kézi működtetésű mérlegek. A teher és a mérősúlyok felrakása, mozgatása kézzel végezhető.

A másik csoportba tartoznak az önműködő (automata), gyors kiegyensúlyozású mérlegek, melyekre a terhet kézzel vagy valamilyen anyagmozgató eszközzel juttatják fel, és a mérőszerkezetet a teher súlya működteti.

A mérlegek különböző módon működő fajtái közül ma is használják az állandó egyensúlyi helyzetű vagy tolóoszlopos mérlegeket. Ezek a mérlegek billenőszerkezetűek, és a mérendő terhet a billenősúly ellennyomatéka egyensúlyozza ki.

A körszámlapos automata kiegyensúlyozású gyorsmérlegek 50–100–200–500– 1000 kg-os, hitelesített vagy nem hitelesített kivitelben készülnek.

A mérlegek általában három fő részből állnak:

– alvázszerelvényből,

– szerelt szekrényből,

– mérőszerkezetből.

A körszámlapos mérlegek esetében a mutató elmozdulása jelzi a skálán a mért tömeget. E változat modernebb formája a vetített skálás leolvasószerkezet. A szerkezetben többféle skálabeosztás is elhelyezhető, így pl. az egységár beállítása után a fizetendő összeg is kivetíthető. Természetesen a modernebb mérlegeknél megjelentek a folyadékkristályos kijelzők is.

A nagyterjedelmű tárgyak mérésénél a padlóba süllyesztett mérlegek térhódítása jelent könnyebbséget, mivel ezekre a kézikocsik rátolhatók és a tárasúly leszámítása után pontosan állapítható meg a szállított mennyiség.

A nyersanyagok mérését megkönnyítik a kocsimérlegek, melyek rendkívül alacsony építésűek, s így a kézikocsik felgördítése könnyű. A mérleg működése az emelőrendszer elvén alapul. A mérleg lemezalaplapra szerelt, melyen 4 db állítható láb található. Az alaplapon, élágyakon nyugszik a lemezből készült, edzett élekkel ellátott mérőkar. Az alaplaphoz hegesztett lemezből készült a torony, melyhez csavarozással van rögzítve kétoldalt a számlap, valamint a billenőállvány. A mutatóval egybeépített billenőszerkezet az állványba van beágyazva. A billenőszerkezet vonórúd segítségével csatlakozik a mérőkarhoz. A párhuzamvezetők biztosítják a mérőkar és a billenőszerkezet helyes együttműködését. A billenés okozta lengés csillapítására a fékfolyadék szolgál. A szerkezet az alaphoz erősített toronnyal és az ehhez rögzített burkolatokkal védve van a külső behatásoktól. Helyes vízmértékbeállítást libellával ellenőrizhetünk. A mérleg szállításakor a mérőkart rögzíteni kell a szállításbiztosítóval.

Méréskor a mérendő anyagot a teherserpenyőre kell helyezni. Amennyiben az 1 kg-nál nem nehezebb, úgy az értéket a mutató a számlapok osztásának megfelelően mutatja. Amennyiben a mérendő anyag 1 kg-nál nehezebb, akkor a súlyserpenyőre súlyokat kell rakni mindaddig, míg a mutató a számlap valamely osztásán meg nem áll. Ebben az esetben a mérési eredményt a súlyserpenyőre helyezett súlyok és a mutató által leolvasható értékek együttes összege adja meg.

A mérleget a rázkódástól óvni kell, mert a belső alkatrészei meghibásodhatnak, elállítódhatnak. A mérleget tilos hűtőpulton vagy egyéb hasonló berendezésen üzemeltetni. Távolabbi helyre történő szállítás esetén a rögzítőkart elmozdulás ellen biztosítani kell, olyan dobozban kell szállítani, amely megvédi az ütődésektől. Mivel a burkolat teljesen zárt és hitelesítési bélyegzővel ellátott, javítását minden esetben szakemberrel kell végeztetni.

A leggyakrabban előforduló hibák:

Terheletlen állapotban nem áll nullára a mutató.

A mérleg nincs vízszintes helyzetben.

A mutató sokáig leng.

Elfolyt a fékfolyadék, pótolni kell.

A mutató nem mozdul el a „0”-tól.

A szállításbiztosító „Rögzít” állásban van, bontani kell.

Az asztali gyorsmérlegek modern változatát képviselik az elektronikus tömegmérő műszerek, melyeknél a digitális kiértékelő-, kijelzőegységeket tömegmérőkhöz (személy) csatlakoztatják. Az elektronikus gyorsmérlegek és kijelzők számos pluszlehetőséget biztosítanak használójuk számára, mint pl.

– a bruttó, nettó üzemmód kijelzése (tárát megőrzi és kijelzi)

– a digitális kijelzés (max. 6 számjegy),

– a tetszőleges konfigurálhatóság a mérlegekhez ,

– a nyomtató csatlakozási lehetőség,

– a mérlegjegy, címkenyomtatás lehetősége,

– az adatgyűjtés azonosító kódolással (4 db 6 számjeggyel),

– az adattárolás (800 adat, kód, sorszám, dátum, idő),

– a határérték 4 db – kimenet 24 V, 100 mA,

– osztályozó ellenőrző mérlegként használható,

– másodkijelzőhöz csatlakozási lehetőség.

Az asztali mérlegek sokféle módon használhatók a végzett munkafolyamatok során. A folyamatos mérlegelést igénylő technológiák során lehet az asztallap síkjába süllyeszteni, technológiai sorba építeni, vagy éppen falimérlegként alkalmazni, húsüzemekben, húselőkészítőkben. Az elektronikus falimérleg egy speciálisan kifejlesztett mikroprocesszoros vezérlésű mérleg. Alkalmazási területei pl. a húsipar, a nagykonyhák.

A mérleg 0–150 kg-os tartományban, 50 grammos pontossággal alkalmas súlymeghatározásra. Kétféle felhasználási lehetősége van, kezelése egyszerű, szakértelmet nem igényel. A horog a ráakasztott hentesáruk gyors és pontos mérésére, a lehajtható, saválló asztallap darabos áruk mérésére alkalmas. A tárázási lehetőség a nettó súly leolvasását is lehetővé teszi. Igény szerint számítógéphez is köthető.