Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

7.4. A vízvisszaforgató berendezések telepítése

7.4. A vízvisszaforgató berendezések telepítése

A vízvisszaforgató berendezések telepítésénél a legkedvezőbb hidraulikai viszonyok elérésére kell törekedni. A gravitációs és szívóvezetékek a lehető legrövidebbek legyenek, de a nyomóvezetékek esetében is kerülni kell a nagy távolságokat. A forgatóberendezést a medencéhez a lehető legközelebb kell elhelyezni. Amennyiben kettő vagy több medence forgatóberendezését egy közös gépházban kívánjuk elhelyezni, akkor a gépházat lehetőleg a hidraulikai súlypontba kell telepíteni, ami általában megegyezik a geometriai súlyponttal. Törekedni kell a forgatóberendezés műtárgyainak és építményeinek blokkosított kialakítására. A medencék, műtárgyak és berendezések függőleges irányú telepítésénél minél rövidebbek legyenek a gravitációs szakaszok és a szivattyúk ráfolyással tudjanak üzemelni. A túlfolyók és ürítők lehetőleg gravitációsan beköthetők legyenek a csatornába. Talajvíz esetén ügyelni kell a műtárgyak felúszása ellen történő méretezésre.

A forgatóberendezés telepítése nagyban függ attól, hogy új létesítményről vagy meglévő medence vízvisszaforgatóval való ellátásáról van-e szó. Új létesítménynél általában biztosíthatók a telepítés ideális feltételei, egy meglévő medence esetében azonban alkalmazkodni kell a meglévő kötöttségekhez.

Lényeges különbség van a szabadtéri és csak nyáron üzemelő medencék, valamint a zárt térben lévő és egész évben üzemelő medencék vízvisszaforgató berendezéseinek felépítése között. Míg az első esetben a forgatóberendezés nagy helyigényű részeit szabad téren is el lehet helyezni (térszín alá süllyesztett kiegyenlítőmedence, szabad térre telepített szűrők), addig a télen is üzemelő berendezéseknél zárt téri telepítés szükséges.

A telepítés általános elvein kívül a vízvisszaforgató berendezés egyes elemeinél az alábbi elveket kell figyelembe venni:

Forgatószivattyúk. Biztosítani kell a szivattyú ráfolyását. A szivattyú elhelyezhető:

– a visszaforgató gépházban,

– külön aknában,

– kiegyenlítőmedencében, szükség esetén búvárszivattyú alkalmazásával.

Szűrők. Nyitott vákuumszűrő telepíthető:

– a visszaforgató gépházban,

– szabad téren, térszín alá süllyesztve.

Feliszapolós szűrő telepíthető:

– a vízvisszaforgató gépházban,

– szabad téren, felszín alá süllyesztve.

Zárt nyomás alatti gyorsszűrő telepíthető:

– a vízvisszaforgató gépházban,

– szabad téren,

– szabad téren, hőszigetelve,

– félszabad térre (szerelvényezett oldalépületben).

Kiegyenlítőmedence. A kiegyenlítőmedence telepíthető:

– épületben, épített kivitelben,

– épületben, tartályos kivitelben,

– szabad téren, térszín alá süllyesztett, épített kivitelben.

Vegyszeradagoló berendezések. A vegyszeradagoló berendezések csak zárt térben telepíthetők, a vonatkozó munkavédelmi előírások betartásával. Klórgázadagoló berendezést szabad térre nyíló ajtóval és gépi szellőzéssel rendelkező helyiségben szabad elhelyezni.

A vízvisszaforgató berendezés üzemvitelét ellenőrző műszereket általában a vízvisszaforgató gépházban szokták elhelyezni. Azonban a megbízó igényei szerint az üzemvitel alapvető paramétereit (pl. a forgógépek üzemmódját, a forgatott vízmenynyiséget, a vízhőmérsékletet, a klórszintet) jelző műszereket szokásos olyan helyiségben elhelyezni, ahol állandó személyi felügyelet biztosított. Ilyenek lehetnek pl.: úszómesteri szoba, portaszolgálat, szállodáknál recepció stb.