Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

7.5. A vízvisszaforgató berendezés üzemvitele

7.5. A vízvisszaforgató berendezés üzemvitele

Az előírások szerinti vízminőség megőrzése érdekében a vízvisszaforgató berendezést a nap 24 óráján keresztül üzemeltetni kell. Kisebb terhelésnél vagy éjszaka megengedhető egy csökkentett teljesítményű forgatás, ez azonban nem lehet kisebb, mint a medence felületi terheléséből számított víz-visszaforgatási intenzitás 50%-a.

A közfürdő szakszerű és biztonságos üzemeltetése érdekében az adott fürdő vonatkozásában üzemeltetési szabályzatot kell készíteni, melyet jóváhagyás céljából a területileg illetékes ÁNTSZ-hez kell benyújtani. Az üzemeltetési szabályzatnak teljes körűen tartalmaznia kell

– az üzemvitelre,

– a technológiai folyamatra,

– a műszaki és vízminőségi ellenőrzésekre,

– a közfürdő szolgáltatásaira és közönségforgalmára, a biztonságtechnikai szabályokra valamint az egészségügyi szabályokra vonatkozó előírásokat.

Ezenkívül tartalmaznia kell minden olyan egyedi sajátosságot amelyek a fentiek között nem szerepelnek, de az adott fürdő üzemeltetésére jellemzőek. A közfürdők üzemeltetéséhez szakképzett munkaerőre van szükség. A fürdők befogadókapacitásától függő szükséges szakképesítéseket a 7.5. táblázat tartalmazza.

7.5. táblázat - A közfürdők üzemeltetéséhez szükséges szakképzettségek

Munkakör

Fürdő kapacitása

 

A >

1500 fő

B

400–1500 fő

C

< 400 fő

Fürdővezető

felsőfokú iskolai végzettség, valamint legalább alapfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gya-korlat1

középfokú szakirányú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat

középfokú iskolai végzettség (érettségi) és 5 év szakmai gyakorlat

Főmérnök2

szakirányú felsőfokú végzettség és 5 év szakmai gyakorlat

szakirányú felsőfokú

végzettség

Gépész3

középfokú iskolai végzettség és alapfokú szakirányú végzettség vagy

 

szakmunkás végzettség: vízműkezelő, vízforgató gépész

Uszodamester

középfokú iskolai végzettség és úszómesteri

úszómesteri vagy uszo-

 

vagy uszodamesteri vizsga

damesteri vizsga

Fürdőorvos

a fürdőgyógyászati részleg vezető orvosa a gyógykezelésnek megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkezzék (reumatológus, fizioterápiás vagy

 

mozgásszervi-rehabilitációs szakorvos)

Gyógymasszőr

középfokú iskolai végzettség és gyógymasszőr vizsga

Masszőr

masszőrvizsga

Fizioterápiás ápoló

vagy asszisztens

középfokú iskolai végzettség és szakirányú ápolói vagy asszisztensi

végzettség


Jelmagyarázat:

1 Ha a közfürdőnek van főmérnöke, középfokú végzettség is elfogadható, de a legalább alapfokú szakirányú végzettség ebben az esetben is kötelező.

2 Főmérnökre az A kategóriában feltétlenül szükség van, ha víztisztító-forgató berendezés van a közfürdőben. Szakirányú felsőfokú végzettségnek számít: gépész-, villamos-, építőmérnök, épületgépész üzemmérnök. Egyébként, ha a közfürdőben víztisztító-forgató berendezés nincs, az A és B kategóriában (épületgépész) technikus is betöltheti ezt az állást. Ez utóbbi esetben a B kategóriában gépészre nincs szükség.

3 A C kategóriában, ha nincs vízforgató berendezés, gépészre nincs szükség, ha a közfürdő biztonságos üzemeltetése gépek alkalmazása nélkül is megoldható (pl. ügyeletes vízvezeték-szerelő rendelkezésre áll).

A mesterséges közfürdők megengedett egyidejű legnagyobb terhelését úgy kell meghatározni, hogy meg kell állapítani az egyes medencék maximális terhelését. Ezeket összegezni kell és az összeget a fürdő jellegétől függő módosító tényezővel meg kell szorozni.

N = k · ( N1 + N2 + ... )

N = a fürdő megengedett egyidejű legnagyobb terhelése,

N 1, 2 = az egyes medencék egyidejű maximális terhelhetősége,

k = a fürdő jellegétől függő módosító tényező,

k=1 gyógyfürdőkben és gőzfürdőkben,

k=1,25 fedett uszodában,

k=1,6 olyan uszodában, ahol nyitott medence is van és az előírás szerinti pihenőhely rendelkezésre áll,

k=2,5 strandon, ha az előírás szerinti pihenőhely rendelkezésre áll.

A medencék üzemviteléről naplót kell vezetni és az üzemi naplóban az alábbiakat kell rögzíteni:

Töltő-ürítő medence esetében:

– a medencét látogatók száma fő/óra, óránként,

– a medence töltésének időpontja dátum,

– a medencébe töltött víz mennyisége m3,

– az adagolt pótvíz mennyisége m3/nap,

– a medencevíz hőmérséklete °C naponta kétszer ,

– az adagolt fertőtlenítőszer (Cl2) mennyisége g/m3,

– a medencevíz szabad és kötött klórtartalma g/m3, naponta kétszer,

– a medenceürítés időpontja dátum,

– a medencetakarítás időpontja, módja dátum.

Visszaforgatóval ellátott medence esetében:

– a medencét látogatók száma fő/óra, óránként,

– a medence töltésének időpontja dátum,

– a medencébe töltött víz mennyisége m3,

– az adagolt pótvíz mennyisége m3/nap,

– a forgatott víz intenzitása m3/óra,

– az adagolt vegyszerek mennyisége vegyszerenként l/óra, összesen l/nap,

– a szűrő(k) öblítésének időpontja, időtartama dátum, perc,

– a medencevíz hőmérséklete °C, naponta kétszer,

– a medencevíz szabad- és kötöttklór-tartalma g/m3, naponta kétszer,

– a medencevíz pH-értéke naponta kétszer,

– a medencevíz redoxpotenciája szükség szerint,

– a forgatóberendezés állásideje és okai dátum, időtartam,

– az esetlegesen fellépő üzemzavarok okai és elhárítás módja,

– a medencefenék tisztításának időpontja dátum,

– a medence ürítésének időpontja dátum.

Abban az esetben, ha a vízellátó, illetve forgatórendszer nincs felszerelve a fenti fizikai és kémiai paraméterek mérésére alkalmas műszerekkel, úgy azok mérését hordozható kézi berendezésekkel kell elvégezni.

Az ismertetett méréseken kívül azonban a 7.6. táblázatban feltüntetett kémiai és bakterológiai vizsgálatokat, az ott feltüntetett, időszakonként akkreditált laboratóriummal el kell végeztetni.

7.6. táblázat - A fürdővíz vizsgálatának gyakorisága

Vizsgálati paraméter

Medencés fürdő

Vizsgálati paraméter

Medencés fürdő

 

vízforgatós

töltő-ürítő

 

vízforgatós

töltő-ürítő

Bakterológiai vizsgálatok:

Kémiai vizsgálatok:

E. coli- vagy fekál coliformszám

havonta*

két-havonta**

pH

naponta kétszer

Micrococcusszám

havonta*

két-havonta**

szabad- és kötött-klór

naponta kétszer

naponta kétszer**

Fekális-, Enterococcusszám

B

B

ammónium, nitrit, nitrát

hetenként

két-havonta**

P.aeurginosa-, S. aureus-szám

C

C

KOlps

kétheten-ként

két-havonta**

Coliformszám

B

B

B

  

B

B

 

klorid

  

E

   

lúgosság, keménység

kéthetenként

E

oldott oxigén

olajok, fenolok


Jelmagyarázat:

B – rendkívüli szennyezettség, üzemzavar, járványveszély esetén vagy az ÁNTSZ utasítására

C – ha az utolsó két vizsgálat során bármelyik bakteriológiai paraméter kifogásolt volt

E – szükség szerint, illetve szennyezés gyanúja esetén

Csak idényben működő fürdőknél a havonta * azt jelenti, hogy az idény elején és az azt követően

még kétszer, a kéthavonta ** azt, hogy összesen kétszer végzendő.

A vízvisszaforgató berendezés kezelése nem jár időigénnyel, különösen akkor nem, ha a rendszer el van látva számítógépes automatikus folyamatirányító rendszerrel. Azonban ilyen esetben sem nélkülözhető a megfelelő szakképzettségű kezelő, mivel a rendszert időszakonként ellenőrizni kell és üzemzavar esetén azt el kell hárítani.

A vízvisszaforgató berendezés különleges karbantartást nem igényel. Azonban időnként, de legalább félévenként egyszer át kell vizsgálni az egész rendszert. Ellenőrizni kell a szűrőtöltet mennyiségét, hiány esetén a szűrőanyagot pótolni kell. El kell végeztetni a műszerek hitelesítését, megszüntetni az esetleges gépészeti hibákat, a gépeken el kell végezni a gépkönyvekben előírt karbantartásokat. Ezeket munkákat az 1–2 napos leállás alkalmával kell elvégezni, amikor a medencevizet az előírások értelmében le kell cserélni. Csak nyáron üzemelő szabad téri berendezések téliesítéséről gondoskodni kell. A forgatóberendezést és a csőhálózatot vízteleníteni kell. A rendszerből a szabad téren elhelyezett szerelvényeket ki kell építeni. A medencéket vízzel fel kell tölteni és a vízfelszínre, a jég tágulásának felfogására alkalmas deformációtűrő elemeket kell elhelyezni.

A berendezések üzemeltetése során az MSZ–10–275 „Fürdők munkavédelmi követelményei” és az MSZ–10–273 „A vízellátás munkavédelmi követelményei” előírásait be kell tartani.