Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

7.6. A fürdőmedencék csoportosítása

7.6. A fürdőmedencék csoportosítása

A medencék funkciójuk szerint az alábbi főbb csoportokra oszthatók:

– sportcélú medencék,

– strandolásra és fürdőzésre szolgáló medencék,

– gyógy- és terápiás medencék,

– magánmedencék.

A magánmedencék kivételével az összes medencecsoport a közösségi fürdők fogalomkörébe tartozik.

Sportcélú medencék

Úszó- és versenymedencék. Ezek a medencék elsősorban a sportolás és a versenyzés igényeinek és céljainak megfelelően vannak kialakítva. Ilyen medencék tervezésénél be kell tartani a vonatkozó előírásokat és szabványokat. Értékelhető eredményű versenyeket (úszó-, ugróverseny, vízilabdamérkőzés) csak a szabványokban meghatározott méretű és hitelesített medencékben lehet rendezni. Az úszómedencék szabványos méreteit a 7.32. ábra tartalmazza. A vízilabda-mérkőzések megrendezésére alkalmas legkisebb medenceméret: 21,0×33,33 m, a vízmélység: 2,0–2,2 m. A medencevíz hőmérséklete: 23–27 °C.

7.32. ábra - Úszó -, versenymedencék méretei

Úszó -, versenymedencék méretei


Az ugrómedence alaprajzi méreteit az alkalmazott ugróberendezések fajtájától és számától függően kell meghatározni, a vonatkozó szabvány szerint. A medence mélysége az ugróberendezés magasságától és az ugrófelület kialakításától függ (7.7. táblázat). A medencevíz hőmérséklete: 28–30 °C

7.7. táblázat - Ugrómedencék adatai

Ugrószint magassága a vízszint felett (m)

Ugrófelület

Vízmélység (m)

 

rugalmas

fix

 

1,0

x

3,4–3,8

3,0

x

3,8–4,0

5,0

x

3,8–4,0

7,5

x

4,1–4,5

10,0

x

4,5–5,0


A tanmedence az iskolai vagy sportlétesítményekben, úszóoktatás céljából létesített medence. A nagyméretű tanmedencék korlátozott mértékben lakossági szolgáltatásra is igénybe vehetők. Az „A” fokozatú tanmedence kisebb létesítmények és iskolák igényeit elégítik ki, a „B” fokozatú 16, 24, 32 tantermes iskolákhoz alkalmazható, a „C” fokozatú tanmedence pedig egy 32 tantermes iskola és egy lakókörzet számára szolgáló nagyságrend. A tanmedencék szabványos méreteit a 7.33. ábra tartalmazza. A medencevíz hőmérséklete: 30–32 °C.

7.33. ábra - Tanmedencék méretei

Tanmedencék méretei


A lazító medence alaprajzi mérete és formája a befogadóképességtől függően szabadon választható. Vízmélység min. 0,8 m, max. 1,0 m. A medence egy részét ülőfelülettel kell ellátni. A medencevíz hőmérséklete: 36–38 °C.

Többcélú medence. Ebben az esetben arról van szó, hogy egy medence kettő vagy több funkciót lát el, pl.: úszó-, ugró-, tanmedence, esetleg fürdőmedence. Ilyenkor a medence alaprajzi méreteit és a vízmélységet a vonatkozó előírások figyelembevételével kell meghatározni. A többcélú medencéket a minél kombinatívabb felhasználás érdekében el lehet látni emelhető válaszfallal vagy emelhető medencefenékkel. Az emelhető válaszfallal a medencét kettő vagy több részre lehet osztani. Így lehetőség van arra, hogy egy medencében egyszerre többféle tevékenységet lehessen folytatni. Az emelhető medencefenékkel megoldható, hogy ugyanazt a medencét egyszer versenyszerű úszásra, másszor (a fenék felemelésével) úszásoktatásra lehessen használni. Ilyen medencék hidraulikájának tervezésénél ügyelni kell arra, hogy az emelhető válaszfal, illetve medencefenék egyetlen üzemi helyzetében, a víztérfogatban se keletkezzenek pangó terek.

Az emelhető medencefal és medencefenék mozgatása történhet hidraulikával, mechanikus emelőszerkezettel vagy – ritkábban – feltölthető légtartályokkal.

Az úszásoktatásra alkalmas vízmélység beállításának másik módszere a vízszint süllyesztése. Ebben az esetben a vízelvétel nem a felső körbukóvályún keresztül történik, hanem a megfelelő vízmélységet biztosító magasságban kialakított, medencefalba épített vályúval.

Az ilyen medencénél, ha a vízszintet gyakran kívánják változtatni, a vízszint sülylyesztésénél a vizet nem a csatornába, hanem az erre a célra méretezett kiegyenlítőtartályba kell engedni. Vízszintemelésnél a süllyesztett vízelvétel vízelvezető gyűjtőcsövébe épített szerelvényeket zárni kell, és a forgatószivattyú a kiegyenlítőtartályból feltölti a medencét.

Strandolásra és fürdésre szolgáló medencék. A medencék vízfelülete a tervezett befogadóképességtől függ, alaprajzi formája szabadon választható. Célszerű fantáziadús formákat kialakítani szigetekkel, lagúnákkal, öblözetekkel és a már ismertetett élményberendezésekkel. A legkellemesebb vízmélység 0,7 és 1,25 m között van. A vízhőmérséklet 25–32 °C között a legkedvezőbb. Ide sorolható még a hullámmedence, mely általában téglalap alaprajzú és a hullámgép felé erőteljesen lejt, itt a vízmélység 3–4 m.

Gyermek-, lubickoló-, pancsolómedence. A medencék vízfelülete a tervezett befogadóképességtől függ, alaprajzi formája szabadon választható. Az előírt vízmélység legalább 0,2 m, legfeljebb 0,5 m. A medencevíz hőmérséklete 30–32 °C. A medence minden oldalról megközelíthető legyen, csúzda a medencéhez nem tervezhető.

Melegvizes ülőmedence. Kialakítása, vízmélysége és vízhőmérséklete megegyezik a lazítómedencéével. Az ülőfelületek nagyságát azonban úgy kell meghatározni, hogy maximális terhelés esetén is maradjon szabad ülőfelület.

Gyógy- és terápiás medencék. Ezeknek a medencéknek a tervezésénél mindig konzultálni kell az orvostechnológussal. A medence nagyságát, alaprajzi méreteit, vízmélységét úgy kell kialakítani, hogy azok a gyógyítási igényeknek megfeleljenek. Szükség esetén a medencéket el kell látni a mozgássérültek számára is alkalmas megközelítési lehetőségekkel (pl. rámpa, betegbeemelő stb.), illetve a terápiához szükséges egyéb eszközökkel (kapaszkodók, súlyfürdőkhöz függeszkedők stb.).

Magánmedencék

A magánmedencék vízfelületeinek nagyságára, geometriai méreteire előírások nincsenek. Ezeket minden esetben az igényeknek megfelelően, a helyi adottságok figyelembevételével kell meghatározni. Sok esetben ezek a medencék szabálytalan alaprajzúak, elsősorban az esztétikai igények kielégítése következtében. Általában azonban elmondható, hogy a leggyakoribbak a téglalap alaprajzú medencék. Hosszúságuk 6–16 m, szélességük 4–8 m között változik.

A magánmedencék is felszerelhetők az ismertetett élményberendezésekkel. A magánmedencéknél használatos legkedveltebb élményberendezések az ellenáramú úszógép, a masszázsfal és a víz alatti világítás.

A medencék anyagai

Csempézett betonmedence. A vasbeton szerkezettel tetszőleges alakú és vízmélységű medence alakítható ki. A vízzárást a betonfalnak kell biztosítania. Hagyományos, bevált szerkezet, hosszú élettartamú, könnyen tisztítható. Egyedei tervezést igényel.

Fóliázott betonmedence. A vasbeton szerkezettel tetszőleges alakú és vízmélységű medence alakítható ki. A betétfólia beszabásával kapcsolatosan felmerülő problémák miatt általában csak szabályos téglalap alakú medencék készülnek. A vízzárást ennél a kivitelnél a fólia biztosítja, a betonfal csak tartószerkezet. Viszonylag olcsó megoldás, azonban a fóliát az elöregedés mértékétől függően (beltéri vagy kültéri medence) időnként cserélni kell.

Műanyag medence. A műanyag héjmedence a magánmedencék katagóriájában nagyon elterjedt medencetípus. Gyorsan telepíthető, esztétikus, beltéri használat esetén hosszú élettartamú. (Kültéri használat esetén védeni kell az UV-sugárzástól) Mivel a medence a vízterheléssel szemben nem öntartó, betonalapra helyezés után sovány betonnál körül kell önteni.

Fémmedence. Fémből készülnek közösségi és magánmedencék is. A közösségi medencék anyaga lehet alumínium vagy korrózióálló acél. Az alumínium olcsóbb, de kevésbé esztétikus és érzékeny a vegyi hatásokra. A korrózióálló acél drága, de tartós, hazánkban nem terjedt el. A gazdaságilag fejlett országokban főleg kisebb közösségi létesítményeknél alkalmazzák.

A magán fémmedencék elsősorban acéllemezből készülnek. A tartószerkezet a medence alakjától és beépítési módjától függően vagy fémpalást, vagy külön kivitelezett tartófal.

A fémmedencék leginkább kör vagy ún. nyolcas alakúak. Nem süllyesztett kivitelben történő telepítés esetén alacsony áruk és gyors megvalósíthatóságuk miatt kedveltek. A medence vízzárását fóliabélés biztosítja.