Ugrás a tartalomhoz

Szolgáltatástechnika

dr. Barótfi István

Mezőgazda Kiadó

8.10. A mesterséges világítás számítási eljárásai

8.10. A mesterséges világítás számítási eljárásai

A mesterséges világítás tervezését az adott térben végzett tevékenységre és a tér(rész)re (pl. helyiségre), illetve a megvilágított tárgy(ak)ra (pl. munkatárgyra, díszvilágításnál az objektumra) vonatkozó adatok ismeretében lehet megkezdeni. A tervezéskor felmerülő további kérdésekben a tervezőnek kell döntenie. Attól függően, hogy a tervezési igény milyen fokú, illetve milyenek a körülmények, a számítási eljárások jelentősen különböznek egymástól.

8.10.1. Egyszerűsített számítási eljárás

Az előtervek, beruházási programok részére kellő pontosságú eredményt ad az olyan eljárás, amely szolgáltatja a helyiségek világításának villamos teljesítményigényét, s ennek alapján kiszámítható a várható beruházási és üzemeltetési költség. Természetes, hogy egy ilyen eljárás csak egyszerűsítéseken alapulhat, s nem veheti figyelembe a részletes helyi követelményeket.

Nagyszámú megfigyelés alapján kidolgozott átlagos értékek és átlagos körülmények alapul vételével táblázatokba foglaltak átlagos értékeket, amelyekkel a számítás elvégezhető a

P = P0 · A [W]

összefüggés segítségével, ahol P0 – a lámpa fajlagos teljesítménye [W·m–2],

A – a helyiség alapterülete [m2].

A 8.14. táblázat izzólámpás (i) és kisülőcsöves (k) világítás esetére adja meg a fajlagos teljesítményt, a világítási mód és a tervezett átlagos megvilágítás függvényében.

8.14. táblázat - Az izzólámpás (i) és a kisülőcsöves (k) világítás fajlagos teljesítményadatai (W · m–2)

Megvi-lágítás (lux)

Közvetlen világítás

Főleg közvetlen világítás

Szórt fényű világítás

Főleg közvetett világítás

Közvetett világítás

 

i

k

i

k

i

k

i

k

i

k

20

2,80

3,30

5,00

6,70

10,00

30

4,20

5,00

7,50

10,00

15,00

50

7,10

8,40

10,00

16,70

25,00

75

10,60

12,60

15,00

25,00

37,50

100

14,30

5,70

16,80

6,70

20,00

8,00

33,50

13,40

50,00

20,00

150

21,20

8,00

25,20

10,00

30,00

12,00

50,00

20,00

75,00

30,00

200

28,50

11,40

33,50

13,40

40,00

16,00

67,00

26,80

100,00

40,00

300

42,00

17,10

50,30

20,10

60,00

24,00

100,50

40,20

150,00

60,00

400

56,00

22,80

67,00

26,80

80,00

32,00

134,00

53,60

200,00

80,00

500

70,00

28,50

83,80

33,50

100,00

40,00

167,50

67,00

250,00

100,00

600

84,00

34,20

100,50

40,20

120,00

48,00

200,10

80,00

300,00

120,00

700

98,50

40,00

117,50

47,00

140,00

56,00

233,50

93,40

350,00

140,00

800

112.00

45,60

134,00

53,60

160,00

64,00

268,00

107,20

400,00

160,00

900

126,50

51,30

150,00

60,30

180,00

72,00

300,00

120,60

450,00

180,00

1000

140,00

57,00

167,50

67,00

200,00

80,00

335,00

134,00

500,00

200,00


Az egyes helyiségek teljesítményigényének összegzése után a tervezőnek kell eldöntenie, hogy az elavulás és az egyidejűség figyelembevételével milyen mértékben módosítja a kapott értéket.

8.10.2. Hatásfokmódszerek

E módszerek közös vonása, hogy kiindulásként az

összefüggést használják, de figyelembe veszik, hogy ez a fényáram a hasznos fényáram, vagyis a 8.7. alfejezetben tárgyaltak felhasználásával, átalakítással:

Az egyes módszerek abban különböznek egymástól, hogy ηv értékét hogyan állapítják meg. A gyakrabban alkalmazott módszerek a következők:

Az egyszerű hatásfokmódszer ηv értékét az egyes világítási módokra elfogadott, a 8.15. táblázat szerinti, ún. egyezményes értékkel veszi figyelembe.

8.15. táblázat - Az egyszerű hatásfokmódszer világítási hatásfok értékei

Világítási mód

Gyakorlati hatásfok

Egyezményes hatásfok

Közvetlen

0,4–0,5

0,5

Főleg közvetlen

0,35–0,4

0,4

Szórt fényű

0,3–0,35

0,3

Főleg közvetett

0,2–0,3

0,2

Közvetett

0,1–0,2

0,1


A finomított hatásfokmódszerek hv értékének pontosabb megállapítására törekszenek, de a számításkor alkalmazott tényezők belső tartalma részben eltérő. Az ismertebb eljárások:

a Zijl-Jansen-eljárás, amelyet a Philips cég szakemberei dolgoztak ki,

az LiTG-eljárás, amely nevét a német Fénytechnikai Társaságról – Lichttechnische Gesellschaft – kapta,

a BZM-eljárás (British Zonal Method), amelyet a brit Világítástechnikai Társaság dolgozott ki.

A továbbiakban az LiTG-eljárás számítási menetét ismertetjük:

– kiválasztjuk a szükséges névleges megvilágítást (En),

– meghatározzuk a helyiség alapterületét (A),

– megállapítjuk a mennyezet, a falak és a padlózat fényvisszaverési tényezőit (rendre ρ1, ρ2 és ρ3, pl. a 8.8. táblázat alapján),

– a kiválasztott lámpatestet besoroljuk fényeloszlási görbéje alapján és megállapítjuk a világítási módot,

– meghatározzuk a helyiségtényezőt (K, néha k),

– az eddigiek ismeretében a 8.16. táblázatból kiválasztjuk a helyiséghatásfok (U) értékét,

8.16. táblázat - A U helyiséghatásfok értékei az alkalmazott lámpatestek szerint

Lámpatestek megnevezése

ρ3

0,3

0,1

ρ1

0,8

0,5

0,8

 

0,5

0,3

ρ2

0,8

0,5

0,3

0,5

0,3

 

0,3

 

0,5

0,3

 

0,3

k

   

A. Közvetlen sugárzó lámpatest

(1) fényvető

0,6

0,93

0,74

0,70

0,74

0,69

 

0,70

 

0,72

0,68

 

0,68

0,8

1,01

0,82

0,77

0,81

0,76

 

0,77

 

0,80

0,76

 

0,75

1

1,05

0,88

0,82

0,86

0,82

 

0,82

 

0,84

0,81

 

0,80

1,25

1,10

0,93

0,88

0,91

0,87

 

0,86

 

0,88

0,85

 

0,81

1,5

1,13

0,97

0,92

0,94

0,90

 

0,89

 

0,92

0,88

 

0,87

2

1,17

1,03

0,97

0,99

0,95

 

0,93

 

0,95

0,92

 

0,90

2,5

1,20

1,07

1,01

1,03

0,98

 

0,96

 

0,97

0,94

 

0,93

3

1,21

1,10

1,15

1,05

1,00

 

0,98

 

0,98

0,96

 

0,95

4

1,24

1,15

1,10

1,08

1,03

 

1,00

 

1,00

0,98

 

0,97

5

1,25

1,17

1,13

1,10

1,06

 

1,01

 

1,01

0,99

 

0,98

(2) keskenyen

sugárzó

0,6

0,63

0,39

0,33

0,39

0,33

 

0,34

 

0,37

0,33

 

0,32

0,8

0,78

0,53

0,45

0,51

0,45

 

0,45

 

0,50

0,45

 

0,44

1

0,88

0,62

0,54

0,60

0,54

 

0,53

 

0,58

0,53

 

0,52

1,25

0,95

0,71

0,63

0,68

0,62

 

0,62

 

0,66

0,60

 

0,60

1,5

1,02

0,78

0,70

0,76

0,69

 

0,68

 

0,72

0,68

 

0,66

2

1,10

0,89

0,81

0,85

0,78

 

0,77

 

0,80

0,77

 

0,74

2,5

1,14

0,96

0,88

0,91

0,85

 

0,83

 

0,85

0,82

 

0,80

3

1,17

1,01

0,94

0,95

0,89

 

0,87

 

0,88

0,86

 

0,84

4

1,21

1,07

1,01

1,00

0,95

 

0,92

 

0,93

0,90

 

0,89

5

1,23

1,12

1,06

1,03

0,98

 

0,95

 

0,96

0,93

 

0,92

(3) szélesen

sugárzó

0,6

0,51

0,23

0,17

0,24

0,16

 

0,18

 

0,22

0,16

 

0,16

0,8

0,65

0,36

0,27

0,36

0,28

 

0,28

 

0,34

0,28

 

0,26

1

0,76

0,47

0,36

0,45

0,37

 

0,37

 

0,42

0,36

 

0,35

1,25

0,87

0,57

0,48

0,54

0,46

 

0,47

 

0,52

0,45

 

0,44

1,5

0,95

0,66

0,56

0,62

0,55

 

0,55

 

0,60

0,53

 

0,52

2

1,05

0,79

0,69

0,75

0,67

 

0,68

 

0,72

0,66

 

0,64

2,5

1,11

0,88

0,79

0,83

0,76

 

0,76

 

0,79

0,74

 

0,72

3

1,15

0,94

0,86

0,89

0,82

 

0,81

 

0,83

0,78

 

0,77

4

1,20

1,03

0,95

0,95

0,89

 

0,88

 

0,89

0,85

 

0,84

5

1,23

1,09

1,01

1,00

0,94

 

0,92

 

0,92

0,88

 

0,88

B. Főleg közvetlen sugárzó lámpatest

(2) keskenyen

sugárzó

0,6

0,57

0,28

0,22

0,26

0,21

 

0,23

 

0,26

0,21

 

0,20

0,8

0,62

0,36

0,29

0,34

0,27

 

0,30

 

0,33

0,27

 

0,26

1

0,70

0,43

0,35

0,39

0,32

 

0,35

 

0,38

0,31

 

0,30

1,25

0,76

0,50

0,41

0,44

0,37

 

0,40

 

0,43

0,36

 

0,34

1,5

0,82

0,56

0,47

0,48

0,42

 

0,45

 

0,47

0,40

 

0,37

2

0,90

0,65

0,56

0,55

0,48

 

0,54

 

0,53

0,47

 

0,42

2,5

0,95

0,72

0,62

0,60

0,53

 

0,60

 

0,57

0,51

 

0,46

3

0,99

0,77

0,68

0,64

0,57

 

0,65

 

0,60

0,55

 

0,50

4

1,04

0,86

0,77

0,70

0,63

 

0,71

 

0,65

0,60

 

0,55

5

1,07

0,91

0,84

0,73

0,67

 

0,75

 

0,68

0,64

 

0,58

(3) szélesen

sugárzó

0,6

0,53

0,27

0,22

0,27

0,21

 

0,22

 

0,26

0,21

 

0,20

0,8

0,66

0,39

0,32

0,36

0,30

 

0,31

 

0,35

0,29

 

0,28

1

0,75

0,47

0,39

0,43

0,36

 

0,38

 

0,42

0,36

 

0,34

1,25

0,82

0,55

0,46

0,50

0,43

 

0,45

 

0,48

0,42

 

0,40

1,5

0,88

0,61

0,52

0,55

0,49

 

0,51

 

0,54

0,47

 

0,45

2

0,96

0,72

0,63

0,64

0,58

 

0,60

 

0,61

0,56

 

0,52

2,5

1,02

0,80

0,71

0,70

0,64

 

0,67

 

0,66

0,61

 

0,57

3

1,05

0,85

0,76

0,74

0,68

 

0,71

 

0,69

0,65

 

0,60

4

1,09

0,92

0,84

0,79

0,74

 

0,77

 

0,74

0,70

 

0,65

5

1,12

0,97

0,89

0,83

0,78

 

0,81

 

0,76

0,73

 

0,68

(4) szabadon

sugárzó

0,6

0,51

0,25

0,18

0,24

0,18

 

0,19

 

0,23

0,18

 

0,17

0,8

0,62

0,34

0,26

0,32

0,25

 

0,26

 

0,31

0,25

 

0,24

1

0,71

0,4l

0,32

0,38

0,31

 

0,32

 

0,37

0,30

 

0,29

1,25

0,78

0,48

0,39

0,44

0,37

 

0,39

 

0,43

0,35

 

0,34

1,5

0,83

0,54

0,45

0,49

0,41

 

0,44

 

0,47

0,40

 

0,38

2

0,91

0,64

0,54

0,57

0,49

 

0,52

 

0,55

0,47

 

0,45

2,5

0,96

0,72

0,61

0,63

0,55

 

0,59

 

0,59

0,53

 

0,49

3

0,99

0,77

0,67

0,67

0,59

 

0,63

 

0,63

0,57

 

0,52

4

1,04

0,85

0,75

0,72

0,66

 

0,69

 

0,67

0,62

 

0,57

5

1,07

0,90

0,81

0,76

0,70

 

0,73

 

0,70

0,66

 

0,60

C. Szórtfényű lámpatest

(2) keskenyen

sugárzó

0,6

0,51

0,26

0,21

0,23

0,18

 

0,20

 

0,23

0,19

 

0,18

0,8

0,62

0,36

0,29

0,32

0,26

 

0,28

 

0,31

0,26

 

0,24

1

0,70

0,44

0,35

0,38

0,32

 

0,34

 

0,37

0,31

 

0,28

1,25

0,77

0,50

0,41

0,43

0,37

 

0,41

 

0,42

0,36

 

0,33

1,5

0,83

0,56

0,47

0,47

0,41

 

0,46

 

0,46

0,40

 

0,36

2

0,91

0,66

0,57

0,55

0,48

 

0,55

 

0,53

0,46

 

0,41

2,5

0,96

0,74

0,64

0,60

0,54

 

0,61

 

0,57

0,51

 

0,46

3

0,99

0,79

0,69

0,63

0,58

 

0,66

 

0,60

0,55

 

0,48

4

1,04

0,87

0,78

0,69

0,64

 

0,72

 

0,64

0,61

 

0,53

5

1,07

0,92

0,84

0,72

0,67

 

0,76

 

0,67

0,63

 

0,55

(3) szélesen

sugárzó

0,6

0,47

0,21

0,14

0,20

0,13

 

0,15

 

0,19

0,14

 

0,13

0,8

0,58

0,30

0,22

0,27

0,21

 

0,22

 

0,26

0,20

 

0,19

1

0,66

0,37

0,28

0,32

0,26

 

0,27

 

0,32

0,25

 

0,23

1,25

0,73

0,43

0,33

0,38

0,30

 

0,33

 

0,36

0,29

 

0,27

1,5

0,78

0,49

0,39

0,43

0,35

 

0,38

 

0,41

0,33

 

0,31

2

0,87

0,60

0,49

0,51

0,43

 

0,47

 

0,49

0,41

 

0,37

2,5

0,92

0,68

0,57

0,56

0,49

 

0,54

 

0,54

0,46

 

0,42

3

0,96

0,74

0,63

0,60

0,53

 

0,59

 

0,57

0,50

 

0,46

4

1,01

0,82

0,72

0,66

0,60

 

0,66

 

0,62

0,56

 

0,51

5

1,05

0,87

0,78

0,70

0,64

 

0,70

 

0,65

0,60

 

0,54

(4) szabadon

sugárzó

0,6

0,47

0,21

0,14

0,19

0,14

 

0,16

 

0,19

0,14

 

0,14

0,8

0,57

0,30

0,21

0,26

0,20

 

0,22

 

0,25

0,19

 

0,18

1

0,65

0,36

0,27

0,31

0,24

 

0,27

 

0,30

0,23

 

0,21

             

1,25

0,72

0,42

0,32

0,36

0,29

 

0,32

 

0,35

0,28

 

0,25

1,5

0,77

0,48

0,37

0,40

0,33

 

0,36

 

0,39

0,32

 

0,28

2

0,85

0,58

0,46

0,47

0,39

 

0,45

 

0,46

0,38

 

0,33

2,5

0,90

0,65

0,54

0,53

0,45

 

0,51

 

0,50

0,43

 

0,38

3

0,94

0,71

0,60

0,57

0,50

 

0,56

 

0,53

0,47

 

0,41

4

0,99

0,79

0,70

0,63

0,56

 

0,64

 

0,58

0,53

 

0,46

5

1,02

0,84

0,75

0,66

0,60

 

0,68

 

0,62

0,56

 

0,49

D. Főleg közvetett sugárzó lámpatest

(2) keskenyen

sugárzó

0,6

0,47

0,20

0,14

0,17

0,12

 

0,15

 

0,17

0,12

 

0,11

0,8

0,55

0,28

0,21

0,24

0,18

 

0,21

 

0,24

0,18

 

0,16

1

0,63

0,36

0,27

0,29

0,23

 

0,27

 

0,29

0,22

 

0,20

1,25

0,70

0,43

0,33

0,34

0,28

 

0,33

 

0,33

0,27

 

0,24

1,5

0,76

0,49

0,39

0,39

0,32

 

0,39

 

0,37

0,31

 

0,27

2

0,84

0,59

0,49

0,46

0,39

 

0,48

 

0,44

0,37

 

0,31

2,5

0,90

0,67

0,57

0,51

0,44

 

0,54

 

0,48

0,42

 

0,35

3

0,93

0,72

0,63

0,55

0,49

 

0,59

 

0,51

0,46

 

0,39

4

0,99

0,81

0,72

0,60

0,54

 

0,66

 

0,55

0,51

 

0,43

5

1,02

0,86

0,78

0,63

0,58

 

0,70

 

0,58

0,54

 

0,45

(3) szélesen

sugárzó

0,6

0,44

0,19

0,13

0,17

0,11

 

0,14

 

0,16

0,12

 

0,10

0,8

0,55

0,27

0,19

0,23

0,17

 

0,20

 

0,22

0,16

 

0,15

1

0,63

0,34

0,25

0,28

0,22

 

0,25

 

0,27

0,21

 

0,18

1,25

0,69

0,42

0,32

0,33

0,26

 

0,32

 

0,32

0,26

 

0,22

1,5

0,75

0,48

0,38

0,37

0,31

 

0,37

 

0,36

0,30

 

0,25

2

0,82

0,58

0,48

0,44

0,38

 

0,46

 

0,42

0,36

 

0,30

2,5

0,88

0,66

0,56

0,49

0,44

 

0,53

 

0,46

0,41

 

0,34

3

0,92

0,72

0,62

0,53

0,48

 

0,58

 

0,50

0,45

 

0,36

4

0,97

0,80

0,71

0,58

0,53

 

0,65

 

0,54

0,50

 

0,40

5

1,00

0,85

0,77

0,61

0,57

 

0,69

 

0,57

0,53

 

0,42

(4) szabadon

sugárzó

0,6

0,43

0,17

0,12

0,16

0,095

 

0,12

 

0,15

0,10

 

0,095

0,8

0,53

0,25

0,17

0,21

0,14

 

0,17

 

0,20

0,14

 

0,13

1

0,61

0,31

0,22

0,25

0,19

 

0,21

 

0,24

0,17

 

0,16

1,25

0,68

0,38

0,28

0,30

0,23

 

0,27

 

0,29

0,22

 

0,19

1,5

0,72

0,43

0,33

0,34

0,27

 

0,32

 

0,33

0,26

 

0,22

2

0,80

0,53

0,42

0,41

0,34

 

0,41

 

0,40

0,33

 

0,27

2,5

0,86

0,61

0,50

0,46

0,39

 

0,48

 

0,44

0,38

 

0,31

3

0,90

0,67

0,56

0,50

0,43

 

0,53

 

0,48

0,42

 

0,34

4

0,96

0,75

0,65

0,56

0,49

 

0,60

 

0,52

0,47

 

0,38

5

0,99

0,81

0,72

0,59

0,53

 

0,65

 

0,55

0,51

 

0,4 l

E. Közvetett sugárzó lámpatest

(2) keskenyen

sugárzó

0,6

0,39

0,14

0,095

0,11

0,06

 

0,10

 

0,12

0,08

 

0,05

0,8

0,48

0,21

0,14

0,15

0,095

 

0,14

 

0,17

0,10

 

0,065

1

0,56

0,28

0,20

0,18

0,13

 

0,19

 

0,19

0,13

 

0,085

1,25

0,62

0,35

0,26

0,22

0,17

 

0,25

 

0,22

0,16

 

0,11

1,5

0,68

0,41

0,31

0,26

0,20

 

0,30

 

0,25

0,19

 

0,13

2

0,76

0,51

0,41

0,32

0,26

 

0,40

 

0,30

0,25

 

0,16

2,5

0,81

0,59

0,49

0,36

0,31

 

0,47

 

0,34

0,29

 

0,18

3

0,85

0,65

0,55

0,39

0,34

 

0,52

 

0,37

0,32

 

0,20

4

0,90

0,72

0,64

0,43

0,39

 

0,58

 

0,40

0,36

 

0,22

5

0,93

0,77

0,70

0,45

0,42

 

0,63

 

0,43

0,39

 

0,24

(3) szélesen

sugárzó

0,6

0,41

0,16

0,08

0,13

0,06

 

0,085

 

0,13

0,06

 

0,05

0,8

0,49

0,21

0,12

0,16

0,085

 

0,13

 

0,15

0,095

 

0,065

1

0,55

0,27

0,17

0,19

0,12

 

0,17

 

0,18

0,12

 

0,08

1,25

0,61

0,32

0,23

0,22

0,16

 

0,21

 

0,21

0,15

 

0,10

1,5

0,66

0,38

0,28

0,25

0,19

 

0,28

 

0,24

0,18

 

0,12

2

0,73

0,48

0,37

0,31

0,24

 

0,37

 

0,29

0,23

 

0,15

2,5

0,79

0,56

0,45

0,35

0,28

 

0,43

 

0,33

0,27

 

0,17

3

0,83

0,62

0,52

0,38

0,32

 

0,48

 

0,35

0,30

 

0,19

4

0,88

0,70

0,61

0,42

0,37

 

0,55

 

0,39

0,35

 

0,21

5

0,91

0,75

0,68

0,44

0,40

 

0,60

 

0,42

0,38

 

0,23


– a gyártmányismertetőben közölt (vagy számítással meghatározott) lámpatesthatásfok (η) és a helyiséghatásfok (U) összeszorzásával megkapjuk a világítás hatásfokát v),

– a 8.17. táblázatból kiválasztjuk a fényáramcsökkenésből (avulásból) és a szennyeződésből adódó tényezőt (fp),– kiszámítjuk a szükséges fényáramot a

8.17. táblázat - Az fp avulási és szennyeződési tényező értékei

Rendeltetési hely

Az izzólámpa

A kisülőlámpa

névleges fényáramát szorzó tényező, ha a karbantartás várhatóan

tervszerű

nem tervszerű

tervszerű

nem tervszerű

Helyiségek nagy por-, füst-, korom-stb. lerakódással

0,65

0,60

0,60

0,50

Helyiségek jelentéktelen por-, füst-, korom- stb. lerakódással

0,80

0,75

0,75

0,65

Szabad területek

0,80

0,75

0,75

0,65


8.18. táblázat - Az ft tervezési tényező értékei

Az öregedés és a szennyeződés mértéke

ft

Normál

1,25

Fokozott

1,43

Erős

1,67


összefüggés segítségével, (megjegyzés: esetenként az (fp) avulási-szennyeződési tényező helyett a 8.18. táblázat szerinti ún. tervezési tényezővel (ft) számolunk, és ekkor a szükséges fényáramot a következő összefüggésből számítjuk ki):

– a szükséges lámpatestek száma:

amit a következő egész számra kerekítünk,

– meghatározzuk a lámpatestek elrendezését, vagyis a szomszédos lámpatestek fényponttávolságát, az ún. osztástávolságot:

t = c · M [m] ,

ahol M – a lámpatestek vonatkoztatási felület feletti magassága [m],

c – arányossági tényező, értéke 1–1,5.

M értéke

– az alkalmazott lámpafajta,

– a lámpák száma és villamos teljesítménye,

– a lámpatest(ek) besorolása (az A...E csoportok valamelyike),

– a lámpatest(ek) ernyőzési szöge,

– a bura (van vagy nincs) és annak jellemzői (pl. fényáteresztési tényezője) stb.

– függvényében választható meg. Esetenként adott M értékből kiindulva kell elvégezni a lámpatest(ek) kiválasztását.

A számítás menetéből egyértelműen következik, hogy az eljárás akkor alkalmazható, amikor a környezetnek olyan számottevő fényvisszaverése van, ami a helyiséghatásfokon keresztül lényegesen befolyásolja a vonatkoztatási felület megvilágítását.

8.10.3. Pontmódszer

Amennyiben a környezetnek nincs számottevő fényvisszaverése, akkor egy adott pont megvilágítása a távolságtörvény alapján számítható, figyelembe véve a lámpatest és az adott pont egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedését (8.14. ábra).

8.14. ábra - Vázlat a pontmódszerhez

Vázlat a pontmódszerhez


Az adott pontban

– a ponton áthaladó vízszintes (horizontális) sík megvilágítása:

– a ponton áthaladó és a világítás iránysíkjára merőleges függőleges (vertikális) sík megvilágítása:

– ahol Iα – a pont irányába eső, a fényeloszlási görbe alapján meghatározott fényerősség [cd],

M – a lámpatestmagasság a pontot tartalmazó vízszintes sík (általában a vonatkoztatási felület) felett [m],

α – a pont irányszöge.

Az összefüggésekkel egy kijelölt pont adott világítótest által létrehozott megvilágítását kapjuk. Mivel a gyakorlatban általában több világítótest világít meg egy pontot, a számítást minden egyes világítótestre vonatkozóan el kell végezni és az eredő megvilágítást az addíciótörvény szerint kapjuk. (Megjegyezzük, hogy a számítás ismertetett menete miatt a módszert pontról pontra módszernek is nevezzük.)

Látható, hogy a pontonkénti számítás elvégzése igen hosszadalmas, még akkor is, ha rendelkezésre állnak különböző segédtáblázatok (cos3 α, cos3 α /M2 stb.). Ezért a módszert csak akkor alkalmazzák, ha a világítás, illetve a létesítmény jellege ezt szükségessé teszi, pl. nagy alapterületű magas (csarnokszerű) helyiségek, belsőtéri munkahelyek helyi világítása, szabadtéri munkahelyek, közvilágítás, pályaudvarok, sportpályák.

A felírt összefüggések a megvilágítás pontos értékét csak pontszerű fényforrás (lásd a 8.5. alfejezetet) esetén adják, vonalszerű és felületi fényforrások esetén korrekcióra van szükség.