Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

1. fejezet - I. PSYCHIATRIAI EPIDEMIOLÓGIA

1. fejezet - I. PSYCHIATRIAI EPIDEMIOLÓGIA

Psychiatriai epidemiológia

A psychiatriai epidemiológia a psychiatriai megbetegedések kóreredetének, korai diagnózisának és kórlefolyásának, a megelőzés lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozik nagy tömegű, klinikai megfigyelésből, vagy meghatározott célkitűzéssel végzett felmérésből származó adat elemzésével (e felmérések a társadalmi, szociális, gazdasági, környezeti stb., egymással kölcsönhatásban lévő tényezőket is bevonják a vizsgálatokba, pl. a szenvedélybetegségek, öngyilkosság, szorongásos és depressiós kórképek hátterének megismeréséhez).

A vizsgálatok alapvető követelményei

1.1. táblázat -

Mintaválasztás módszereiKeresztmetszeti, hosszmetszeti (longitudinalis), követéses vizsgálatok (reprezentativitás és a véletlenszerűség biztosításának fontossága).
Megbízható, speciális mérőeszközök kiválasztásaSzociálpsychiatriai kérdőívekösszeállítása a konkrét vizsgálathoz, a vizsgálandók véletlenszerű kiválasztása, megfelelő számú egyénnél strukturált interjú végzése
 Pontozó skálák alkalmazása: mérőeszközök, melyek csökkentika vizsgálat szubjektivitását (Hamilton-féle depressio skála, Beck-féle depressio skála, Juhász által kidolgozott neurosis pontozó skála a vegetativ és psychés funkciózavarok mérésére stb.)
 Tünetlisták, panaszlisták:a szubjektív állapotot mérő kérdések (a mérhető elváltozások kialakulása előtt jelezhetik a veszélyeztetettség állapotát)
 Specificitas és sensitivitas követelménye: milyen valószínűséggel alkalmas az adott betegség diagnózisára, illetve milyen valószínűséggel szűri ki a nem betegeket
Többváltozós matematikai, statisztikai módszerekKiválasztása, alkalmazása, értékelése