Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

5. fejezet - PSYCHOPATHOLOGIA ÁLTALÁBAN

5. fejezet - PSYCHOPATHOLOGIA ÁLTALÁBAN

A psychiatriaimegbetegedések és zavarok jelenségeinek és tüneteinek tana. A tünetek meghatározzák az adott kórkép klinikai megjelenését – ezt kell kiegészíteni az etiológiával és a pathogenesissel.

Feladata:a megfigyelt tünetek és adatok analysise keresztmetszetben és kórlefolyásban.

A magatartás jellemzői

A magatartás a szervezet legbonyolultabb alkalmazkodási rendszere. Objektív összetevők határozzák meg, de a szubjektumban is tükröződik (tudatos tevékenység, szubjektív átélés mellett).

A magatartás formái:

5.1. táblázat -

Külsőleg megfigyelhető viselkedés: 
Belső viselkedés:Előkészítik, irányítják, módosítják a külső viselkedést. Ide tartoznak az ismeret-feldolgozási cognitiv folyamatok, az ezekhez való viszonyulás, a cselekvést meghatározó késztetések, motívumok stb.
Kommunikatív viselkedés:A belső folyamatokat külsővé teheti.


A magatartás meghatározó tényezői:

5.2. táblázat -

Külső és belső feltételek: 
Személyiség:Biológiai adottságok, illetve a szocializáció során tanult viselkedés (ezért individuális sajátosságok a viselkedésben).
Szituáció:Amelyben a viselkedés megjelenik.


Magatartás összetevői:

  • Centripetalis funkciók

  • Centralis funkciók

  • Centrifugalis funkciók

Ezek szorosan összefonódnak, szétválasztásuk csak didaktikus vagy kísérleti célból történhet.