Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

Imperceptio

Imperceptio

Imperceptio:A perceptio tárgyának megfelelő észrevevés és/vagy felismerés nem jön létre, és ez nem magyarázható az érzékszervek, a gondolkodás vagy a személyiség zavarával.

7.5. táblázat -

Agnosia:A felismerés hiányzik (háttérben organicus károsodás).
Aszimbólia:Hiányzik az újrafelismerés (az észrevevéshez kapcsolódó elvont jelzések és jelentések károsodnak).
Psychosensoros synthesis zavara:A különböző érzékszervekből kiinduló észrevevések magasabb rendű összeolvasztása hiányzik organicus károsodás, toxikus állapotok, schizophrenia stb. következtében. Főbb formái:
 • Térészlelés zavara: macropsia, micropsia, polyopsia (a tárgyakat nagyobbaknak, kisebbeknek látja, megsokszorozódhatnak, alakjuk is megváltozhat).

 • Időélményzavarok (az idő felgyorsul, lelassul, elvész, stb.) „déjà vu” „jamais vu” (először látottak ismerősnek, a többször átélt sohasem látottnak tűnik).

 • Saját személyiség megélésének zavara: (megkettőzöttnek, megsokszorozottnak érzi magát, saját képmását maga mellett érzi stb.).

 • Környezet megélésének zavara: (idegenné válik, megváltozottnak tűnik, mozdulatlan, vagy minden mozgásban van).

 • Testséma zavarok: testét vagy annak egy részét másnak érzi, egyes testrészei elidegenednek, stb. Társulhat hozzá:

  • Autotopagnosia: saját testen történő tájékozódás hiánya.

  • Ujjagnosia: ujjak megnevezésének és felismerésének hiánya, jobb-bal tévesztés.

  • Anosognosia: megbetegedéséről nem vesz tudomást.

  • Fantom-hallucinatio: amputált végtagokba localizált fájdalom, vagy egyébb sensatio.