Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

Érzékcsalódások

Érzékcsalódások

Érzékcsalódások:külső inger nélkül fellépő észrevevések, centralis psychés funkciózavarok következményei.

7.7. táblázat -

Illúzió:Bizonyos környezeti ingereket az egyén felhasznál, de eltérő észrevevésként érzékeli (téves kapcsolás eredménye). Okai lehetnek: affectusok (pl. félelem), figyelmetlenség, a tudati szint csökkenése (hypnagog állapot), térhatás (geometriai illuzió) stb. Egészségeseknél is előfordulhat, de az észlelést helyesbíti és korrigálja, kóros illúzió esetén nem képes korrigálni, ezért valóságként érzékeli és értékeli
 Pareidolia: (figyelem elterelődésekor a felhőkben, falmintákban alakokat, állatokat stb. lát).
Hallucinatio:Kóros inger nélkül létrejövő kóros észrevevés. Valódi hallucinatio: az észrevevés minden tulajdonságával rendelkezik (részletgazdag, érzékletes, színes, tér- és időbeli kiterjedése van, a külső objektív térbe vetül), az egyén korrekcióra nem képes.
Pseudohallucinatio:

Kétdimenziós, mozdulatlan, színtelen, részletekben szegény, nem vetül a külső térbe (a képeket „belső szemével” látja, a hangokat a fejében hallja), tőle függetlenül lép fel, korrekciójára nem képes; néha képes a hallucinatiókat akaratlagosan is felidézni, és normális észrevevéseitől el is tudja különíteni.

„Als ob” jellegű: a beteg bizonytalan a hallucinatiókban (mintha láttam vagy hallottam volna).

Extracampin hallucinatio: az érzékelést az érzékszerv határán kívülre helyezi.

Kóros szervérzések (coenaesthesia): bizarrak, téveseszmékkel magyarázottak (a hús levált a csontjáról, agyát fonalak tartják össze stb.).

Osztályozás érzékszervek alapján:Látási (visualis), hallási (acusticus), tapintási (hapticus), ízlelési (gustatoricus), szaglási (olfactorius) stb. hallucinatio.
Osztályozás kiterjedés alapján:

Elemi szikra vagy fénylátás – photopsia; zörej – acoasma; paraesthesiák stb.; összetett: jelenetek észlelése; – scenicus, párbeszédek hallása stb.;

Több érzékszerv részéről egyszerre jelentkező: a bogarakat érzi a testén és látja is azokat, a szájából kiszedett fonalakat látja, érzi és ízleli stb.