Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

8. fejezet - A FIGYELEM ZAVARAI

8. fejezet - A FIGYELEM ZAVARAI

Alapfogalmak

Figyelem: a tudatnak az a legjobb beállítódása, amely mellett az ingerfelvétel optimális. Lehet passzív (külső inger által kiváltott), vagy aktív (tudattól függő).

8.1. táblázat -

Külső figyelemA külvilág felé fordul, testi funkciók is kísérik.
Belső figyelemA belső események felé fordul.
Figyelem koncentrációjaA figyelem terjedelme (minél több, egymással össze függő lelki tartalom jelenik meg minél rövidebb idő keresztmetszetében).
Figyelem vigilitása (ébersége)Az ingerek számára az egyén mennyire hozzáférhető.
Figyelem tenacitásaValamely inger vagy psychés történés milyen hosszan tudja lekötni.
Figyelmet befolyásoló tényezők

Közérzet, érzelmi állapot (kellemeshez kötődünk, kellemetlentől szabadulni igyekszünk).

Erős ingerek magukra vonják a figyelmet, állandó, egyhangú ingerek kifárasztanak.

Fáradás: bizonyos idő után csökken a koncentráció.