Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A gondolkodás alaki zavarai

A gondolkodás alaki zavarai

9.3. táblázat -

Kvantitatív zavarok:A gondolkodás tempójának változásai
Felgyorsulása

Fokozott beszédkésztetéssel (logorrhoea) jár együtt, célképzetek gyorsan váltakoznak, gyakori hangzási asszociációk, a gondolkodás veszít az értékéből, az ítéletalkotás pontatlanná válik.

  • Gondolatrohanás: asszociációk igen gyors váltása (a „századikról az ezredikre ugrik”)

  • Secundaer incohaerentia: a felgyorsulás következtében a felületes összefüggések is elvesznek, a beszéd érthetetlenné válik. A felgyorsulás gyakran társul kritikátlansággal, főként maniás epizódban és drogok hatására.

Meglassúbbodása

Tematikai szegénységgel párosul, a célképzetek megtapadnak, a beteg tehetetlenségnek, ürességnek éli meg.

  • Monoideizmus: a betegség, a tehetetlenség gondolatköre kerül előtérbe, üresjáratként ismétli előbbieket. A meglassulás elsősorban depressiónál, organicus károsodásoknál fordul elő.

Kvalitatív zavarok:Sajátos, bizarr asszociációk, melyek elsősorban schizophreniára jellemzőek.
ZárlatA gondolkodás hirtelen elakadása (a beteg a gondolkodás elvonásának, elapadásának éli meg). Oldódását követően a gondolkodás a zárlat előtti formájában folytatódik.
GondolattolongásA gondolkodás megállíthatatlan, öntörvényű (a beteg ugyancsak külső erők behatásaként éli meg).
Incohaerentia

A gondolkodás összefüggéstelenné, értelmetlenné válik, a célképzet hiányzik, heterogén tartalmak kerülnek egy mondatba, de teljesen szét is eshet.

  • Primaer incohaerentia: nem vezethető le egyéb psychés jelenségekből. Súlyos formájában tanácstalansággal, szorongással, céltalan viselkedéssel (zavartsággal) társul.

KuszaságVéletlenszerű, bizarr asszociációk, csapongó, szétszórt gondolkodás, gyakoriak a sűrítések, bizonyos tartalmak ismétlése (perseveratio), egyes gondolatrészek között hézag képződések, a kusza gondolatoknak néha transcedentalis értelme sejthető (6. fejezet - TUDATZAVAROK).
Paralogiás gondolkodásA fogalmak elmosódottá válnak, a célképzetek mellékes képzetekkel keverednek, ezáltal a gondolkodás „félrecsúszik”.
Alogiás gondolkodásA gondolkodás hiányos, lényeges tartalmak esnek ki, helyüket oda nem illő gondolatok foglalják el.
Psychés automatizmusok

Akaratlagosan nem befolyásolhatók, nem érthetők meg más psychés jelenségekből, a személyiség számára idegenek, értelmetlenek.

  • Tévelyötlet: bizarr, megalapozatlan, az egyén számára irreális, ennek ellenére bizonyosságot jelent, kritikai megfontolás nélküli cselekvéshez vezethet, vagy téveseszmét indíthat el.

  • Gondolatátvitel: gondolatát másnak tulajdonítja.

  • Gondolatelvonás: gondolatainak hiányát kívülről idézik elő.


A személyes evidenciákátmenetet képeznek a gondolkodás tartalmi zavaraihoz, meghatározzák az egyén viselkedését, bár mellőzik az objektív összefüggéseket. Ilyenek a tévelygondolatok, a kóros vonatkoztatás, a kóros jelentőségtulajdonítás (lásdaz 7. fejezet - AZ ÉSZREVEVÉS ZAVARAI).