Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A gondolkodás tartalmi zavarai

A gondolkodás tartalmi zavarai

A gondolkodás tartalmi zavarai:állandó jellegű téves tudattartalmak, melyek a magatartás zavarait eredményezik.

9.4. táblázat -

PhobiaHelyhez, tárgyhoz, állathoz stb. kapcsolódó szorongás. Szorongása kínzó, ezért elkerülő magatartást tanúsít (súlyos esetben egész életét a phobia tárgyának elkerülésére rendezi be). Fő csoportjai: agoraphobia, szociális phobiák, specifikus phobiák.
Kényszer

Akarattól függetlenül fellépő, énidegennek érzett gondolati tartalom vagy cselekvés, mely kínzó érzéssel tölti el, és melynek többnyire nem tud ellenállni.

Két csoportja: a kényszercselekvés (compulsio) és a rögeszme (obsessio): utóbbi alcsoportjai a kényszergondolatok és a kényszerimpulsusok.

 • Kényszercselekvések lehetnek tisztálkodási és ellenőrzési kényszerek – cselekvéssor, mely ellen az egyén küzd, mégis végrehajtja, – merev sémák, rituálék alapján, sztereotip formában zajlik.

 • Rögeszme: a tudatba kényszeresen viasszatérő és a gondolkodást befolyásoló képzet, idea.

  • Kényszergondolatok: tilalmasnak, ártalmasnak tartott gondolatok, énidegenek, meg akar tőlük szabadulni, de mégis állandóan visszatérnek.

  • Kényszerimpulsusok: késztetések valamilyen ártalmas cselekvés véghezvitelére – sohasem hajtja végre, mégis retteg tőle és következményeitől.

Téveseszme (doxasma)

Kóros forrásból származó túlértékelt ítélet, a bizonyosság erejével hat, a személyiséggel szoros kapcsolatban áll, az én-re vonatkozik, korrigálhatatlan (a tartalom helyessége vagy helytelensége nem mérvadó, az én-re vonatkozás minősége és erőssége a döntő).

Elkülönítendő a túlértékelt eszméktől, melyek a mindennapi életben is gyakoriak: előítéletek, babonák, próféciák stb. A környezeti behatások, suggestio szerepe jelentős. Kórossá akkor válnak, ha irrealitásuk növekszik, korrigálhatóságuk csökken.

Elsődleges téveseszmeA betegség közvetlen következménye.

Az én és a külvilág viszonyának, synthesisének a zavarából származik. Sajátos érzelmi állapot (tévelyhangulat, megváltozottság érzése), a külvilág történéseit magára vonatkoztatja, és ebbe „robban be” a téveseszme.

Másodlagos téveseszme

Körülírt psychés folyamatokból származik.

 • Holothym téveseszmék: a megváltozott hangulat következményei (pl. megalomaniás [nagyzásos] vagy micromaniás [bűnösségi-önvádlásos] téveseszmék,

 • Katathymiás téveseszmék: igényeket, vágyakat fejeznek ki.

Téveseszmék tematika szerinti felosztása
 • Nagyzásos-expansiv téveseszmék: a genealogiai (származási), erotomaniás (szerelmi), religiosus (vallási), inventorius (feltalálási) téveseszmék.

 • Micromaniás téveseszmék: a bűnösségi-önvádlásos, elszegényedési, hypochondriás, nihilisztikus téveseszmék.

 • Üldöztetéses (persecutoros) téveseszmék: a sensitiv-vonatkoztatásos, befolyásoltatásos, féltékenységi, perlekedési (querulatoros) téveseszmék.


A téveseszmék az egész személyiséget a maguk irányában változtatják meg, ennek ellenére az egyén a környezetébe megfelelően illeszkedhet be, a mindennapokban jól boldogulhat (kettős könyvvitel).