Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A mozgások, motiváció, cselekvés zavarai

A mozgások, motiváció, cselekvés zavarai

Psychomotorium zavarai:

10.2. táblázat -

HypermotilitasA fizikai mozgások mennyiségi növekedésével jár a hyperactivitas: fokozott tevékenység.
IzgatottságBelső feszültség mozgásos megnyilvánulása.
AgitációErős szorongásban jelentkező célszerűtlen psychomotoros nyugtalanság.
ImpulzivitásA feszültség–indokolatlanul–célirányos cselekvésben sül ki.
JactatioElemi, összefüggéstelen mozgásroham.
Psychomotoros meglassulás (retardatio)A psychés tempó lelassul, a mozgások mennyisége csökken.
StuporA psychomotoros gátoltság szélsőséges formája, melyben nemcsak a mozgások szűnnek meg, hanem a verbalis kommunikáció is (mutismus).
Emotionalis stuporÉrzelmi behatásokra fellépő mozgás- és/vagy beszéd-gátlás.
NegativizmusMind a külső, mind a belső történésekkel szembeni ellenkezés –, lehet aktív (ellenáll a parancsnak vagy ellenkezőjét teszi), és passzív (ha nem teljesíti).
Kataton mozgászavarok

A psychomotorium sajátos zavarai, többnyire bizarrak, diszharmonikusak, elsősorban a schizophrenia kataton formájában fordulnak elő.

 • Sztereotípiák: ismétlődő céltalan mozgások.

 • Manier: félszeg, szögletes, torz mozgások.

 • Parancsautomatizmus: a felszólításokra úgy válaszol, mint egy automata (akár százszor is egymásután).

 • Echolalia: a hallott szavak visszhangszerű ismétlése.

 • Echopraxia: a látott mozgások gépies utánzása.

 • Harántimpulsus: bizonyos tevékenységgel egyidőben ellentétes mozgástörekvés váratlan fellépése.

 • Flexibilitas cerea és crystallisatio: viaszmerevség, a passzívan mozgatott végtagok új helyzetüket hosszú ideig megtartják (légpárna tartás stb.).

 • Kataton mozgásvihar: rendezetlen, néha környezetét is veszélyeztető hypermotilitas, kimerüléshez is vezethet (Stauder-féle halálos katatonia).

 • Hypermimia: mimikai mozgások fokozódása.

 • Hypo-, ill. amimia: mimikai mozgások csökkenése vagy hiánya.

 • Paramimia: a mimika nincsen összhangban a kiváltó érzelmekkel.

Késztetés, motiváció zavarai
 • Késztetés (iniciativa) hiánya: célirányos tevékenység csökkenése vagy hiánya.

 • Ambitendencia: egyidejű ellentétes késztetések, következményes tanácstalansággal.

 • Önfenntartási motiváció zavarai:

  • Anorexia: kóros étvágytalanság, extrém lesoványodás.

  • Öngyilkosság (suicidium): önmaga élete ellen tör.

  • Önpusztító magatartások: (alkoholizmus, narcomania stb.).

  • Polyphagia, bulimia: kóros étvágy, falás.

  • Pica: a legkülönbözőbb anyagok „megkívánása”, elsősorban terhes nőknél (néha kréta, mészpor evése is).

  • Coprophagia: undortkeltő anyagok evése, elsősorban dementiánál (önfenntartási ösztön perversiója).

  • Sexualis motiváció zavarai:

  • Hyposexualitas: a sexualis szükségletek motívumai kórosan csökkennek (impotentia, frigiditas).

  • Hypersexualitas: a sexualitas fokozódása (nymphomania, satyriasis).

  • Paraphiliák: a sexualis motívumok torzulása.

 • Cselekvés zavarai:

  • Hypobulia, abulia: (akarás, spontaneitas csökkenése vagy hiánya).

  • Hyperbulia: merev, fokozott akarati tevékenység (elsősorban narcisticus, antiszociális személyiségeknél).

  • Kényszercselekvés: tudatosan megtervezett cselekvéssorok (rítusok), melyek az egyén akaratától függetlenül, illetve annak ellenére kényszerként jelentkeznek.

  • Impulsiv cselekmény: a cselekvést elindító affectus psychés kontrollja hiányzik.

  • Agresszív cselekmény: a rombolás szándékát is magában foglaló, másokat (hetero-) vagy önmagát sértő (autoagresszív) viselkedés.