Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

11. fejezet - AZ EMLÉKEZÉS ZAVARAI

11. fejezet - AZ EMLÉKEZÉS ZAVARAI

Az emlékezés

Az emlékezésaz élet során véletlenül vagy szándékosan (tanulással) szerzett ismeretek rögzítése, tárolása és felidézése.

11.1. táblázat -

Alapfogalmak 
RögzítésMegjegyzés, bevésés, engraphia. Engrammokban történik szándékosan vagy anélkül, éber tudatállapotban (alvás alatti behatások és a szublimináris ingerek is hagyhatnak nyomot, de felidézésük bizonytalan).
MegőrzésTárolás. Függ a megjegyzés minőségétől.
Felidézés

Engrammok ekforálása. Lehet spontán (reproductiv emlékezet), vagy tudatos (retrospektív emlékezet), a gondolkodási folyamat része.

A felidézés nehézségének oka lehet:

 • Az inger gyenge volt.

 • Interferentia (egyidejű, vagy röviddel az információt követő erősebb inger kioltja az eredetit).

 • Hosszú ideig nem használt információ (ismétlés hiánya).

 • Elfojtás (psychés védekező mechanizmus) – az egyén a számára erősen negatív ingereket kiszorítja a tudatából, de feszültségforrásként megmaradnak.

Ismeretszerző tanulás

Szándékos megjegyzés. Feltételei:

 • A figyelem megfelelő koncentrációja.

 • Motiváció, optimális érdeklődés.

 • Érzelmi viszonyulás a megtanulandó anyaghoz.

 • A tanulás típusának figyelembevétele (visualis, auditív stb.).

 • A biológiai ritmus figyelembevétele (korán ébredő, esti frissesség stb.).

 • Anyag strukturáltsága, megértése.

 • Ismétlések száma.

Rövid távúRecens emlékezés: azonnali visszaidézés.
Tartós, hosszú távúPermanens emlékezés: az információ ismétléssel vagy társítással kerül elraktározásra, hosszú időre (akár élete végéig). Az egyén számára többnyire értelmes, énközeli.
Felejtés

Aktív folyamat, védekezés a túltelítődés ellen (ha túl sok adat zsúfolódik össze, az lassítja a felidézést), ill. funkciója az affectiv tehermentesítés is (élmények megszabadítása az erős érzelmi töltéstől).

Az emlékezés és felejtés egyenrangúak, egységet alkotnak.

A felejtésben szerepet játszik a:

 • Proaktív inhibitio (előreható gátlás), a régi ismeret akadályozza az új ismeret bevésését.

 • Retroaktív inhibitio (visszafelé ható gátlás), a friss ismeret akadályozza a régi felidézését.

Neuroanatomiai structurák

Az emlékezésben jelentősek:

 • Limbicus rendszer az emlékezés emotionalis összetevője, ezen belül kiemelt szerepe van a tractus mamillothalamicusnak (Korszakov-syndroma).

 • Aspecifikus felszálló aktiváló rendszer: energetikai bázis.

 • Neocortex (temporalis lebeny isocorticalis gyrusai): emléknyomok raktározásában van szerepe.