Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

Az alvászavarok kezelése

Az alvászavarok kezelése

Psychoeducatio

Javasolt kérdéskörök

 • Az alvás-ébrenlét élettani szabályozó rendszerei.

 • Az alvásritmus életkori változásai.

 • Az alvás-ébrenlét ritmus kondicionálásának biológiai és szociális tényezői.

 • A fizikai, szellemi aktivitás kívánatos aránya, valamint az érzelmi élet befolyása az éjszakai alvásra.

Psychotherapia

Psychotherapia

 • Az alvás-ébrenlét ritmus kondicionálása

 • Feszültségmentesítő módszerek

  autogén tréning
  progressiv relaxáció
  biofeedback
 • Magatartásterápiás módszerek

  stimulus kontroll
  paradox instrukciók
 • Klasszikus psychotherapiák közül

  racionális supportiv terápia
  cognitiv terápia
  konfliktusközpontú (focalis) psychotherapiák
 • Chronotherapiás módszerek

  fényterápia
  szimultán ritmusok stb.

Pharmacotherapia

A kezelést igénylő insomnia

Mindig tartósan (legalább egy hónapja) fennálló, gyakran (min. heti 2-3 alkalommal) jelentkező, a mindennapi aktivitásban zavart okozó tünet(csoport), csak kivételes esetben lehet „tisztán” situativ jellegű.

A korszerű hatékony altatószerek fő előnyei

Oly módon javítják az éjszakai alvás tartamát és minőségét, hogy közben lényegesen nem változtatják meg az alvásfázisok élettani arányát.

Pharmacokineticai tulajdonságaiknál fogva a reggeli felébredést követően már nem fejtenek ki negatív psychotrop hatást.

Gyors hatás, egyszerű alkalmazás.

Kis időigény (pl. a psychotherapiához képest).

A benzodiazepin receptor agonista vegyületek lehetséges további előnyei a korszerű benzodiazepin molekulákkal szemben

Tartós szedés során kevésbé alakul ki tolerantia (relatív hatásvesztés).

Kisebb az abusus/addictiós potenciál.

Az insomnia pharmacotherapiájának azonnali bevezetése ellen szóló érvek

 • Az insomnia diagnosztikus buktatói

 • Az insomnia-syndroma komplexitása

 • Az insomnia tüneti természete

 • Az insomnia kezelés elfedő jellege

 • Az egészséges életmód és a praeventiv medicina háttérbe szorulása

 • Iatrogén polytherapia – polypragmasia veszélye

Az „elsietett” altatószer használat hátrányos szubjektív következményei

Mivel az alvás viszonylag jól tudatosuló autonom életműködés, az insomnia az egyén számára jó magyarázatul szolgálhat fizikai és/vagy szellemi teljesítményének bármilyen okból kialakult csökkenésére. Ezekben az esetekben ugyanis legtöbbször olyan tényleges ok áll fenn, melynek megszüntetése az egyén részéről erőfeszítést igényelne. Az insomnia megélésével azonban a fenti probléma tünetté válik, melynek megoldása már az orvos kötelessége.

Az azonnali hatékony gyógyszeres terápia azzal a káros következménnyel járhat, hogy az orvos az insomnia okának feltárására, a páciens pedig a feltárt okok kiküszöbölésére nem tesz további erőfeszítést.

Figyelembe véve, hogy a magyar népesség általában a kelleténél több gyógyszert szed, és chronicus insomnia számos testi betegséget kísérhet, az altatókat a betegek ritkán szedik egyetlen gyógyszerként (illetve sokszor társul rendszeres alkoholfogyasztással). Kombináció részeként viszont az acut és chronicus mellékhatás profil, toxicus hatások, gyógyszerinterakciók jobban veszélyeztetik a páciens egészségét, és tágabb teret nyitnak a gyógyszerfüggőségi állapotok kialakulásának.

Korszerű hypnoticumok

 • Benzodiazepin receptor agonisták

 • Benzodiazepinek (rövid és közepes felezési idejűek)

 • Ultrarövid hatású benzodiazepinek[65]

Jelenleg is alkalmazható klasszikus hypnoticumok

 • Benzodiazepinek (hosszú felezési idővel)[66]

 • Tryptophan

Jelenleg már NEM javasolt klasszikus hypnoticumok

 • Barbituratok

 • Glutethimid

Egyéb gyógyszercsoportok, melyek javíthatják az insomniát

 • Tricyclicus antidepressansok (clomipramin – a legerősebb REM deprivátor)

 • Neurolepticumok (általában REM arány fokozók)

 • Sympathicolyticumok

 • Antihistamin molekulák

A pharmacotherapia gyakorlati szempontjai

A hatékony kezeléshez syndromatologiai és etiológiai kórisme szükséges.

Legígéretesebb az insomnia pharmacotherapiája, ha oki kezelést alkalmazunk, melynek a hypnoticum csak átmeneti kiegészítője.

Lehetőleg nem gyógyszeres kezelési módszerrel indítsunk.

A pharmacotherapiát mindig kombináljuk egyéb módszerrel.

A kezelés mindig legyen határozott idejű (pl. 4 hét).

Legfeljebb 3 hónapos kezelés után meg kell kísérelni a hypnoticum fokozatos elhagyását.

Chronicus kezelés esetén célszerű időszakosan gyógyszert váltani (legjobb nem hypnoticumra, vagy a hypnoticumokon belül).[65] Csak speciális indikációval (pl. jet-lag♣)

[66] Csak speciális indikációval (pl. szorongásos zavarhoz társuló insomnia)