Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A „neurosis-fogalom” újraértelmezése

A „neurosis-fogalom” újraértelmezése

A neurosis közös vonásai, amelyek az utódkategóriákban rejtve vannak

A neuroticus jelenségnek az orvosi szintet meghaladó antropológiai synthesise

A neurosisok közös vonásai

15.4. táblázat -

JellemzésMegjegyzés
1. Szenvedés, változó intenzitással és „locusszal”Hol inkább az érintett, hol inkább a környezete szenved
2. Az örömképesség megfogyatkozik vagy elvész„Boldogtalanság” szóval is jellemezhetjük
3. Énidegen állapot, gyakran betegségként jelenik megAz egyén a tüneteket nem „önmaga” részének tekinti
4. A valósággal való adekvát kapcsolat nem károsodikUgyanakkor a környezettel való kapcsolat konfliktusokkal terhelt
5. Az információ-feldolgozásra a negatív preferentia és dysfunctionalis sémák jellemzőekA depressiv cognitiv struktúra alapján az affectiv zavarokkal átfedés
6. Sajátos személyiségszerkezet talaján bontakozik ki, amelyet cognitiv vulnerabilitasnak is nevezünkA személyiség sajátos alakulását genetikai és szocializációs tényezők határozzák meg
7. A neurosis kialakulása körül szerepet játszó környezeti hatások nem okok, hanem inkább következményekA beteg egyéni hypothesiseket alkot bajának okairól
8. Progrediáló zavar, amely a környezettel való pathologiás egyensúlyba torkollikHa betegségként jelenik meg, alakulását az egészségügyben befutott „karrier” is jelentősen meghatározza