Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

Személyiségzavarok típusai

Személyiségzavarok típusai

17.6. táblázat -

Paranoid személyiségzavar
 • Környezetük történéseit eltorzítják (szándékosan ellenük irányulnak, fenyegetik őket stb.).

 • Érzékenyek az elutasításokkal, kudarcokkal szemben.

 • Makacsul ragaszkodnak meggyőződésükhöz, jogaikhoz.

 • Viselkedésük gyanakvó.

 • Tartósan bántalmazottnak érzik magukat.

 • Elutasítják a szorosabb, intimebb kapcsolatokat.

 • Reakciójuk gyakran agresszív, querulatoros és fanatikus-expansiv viselkedésmódok fordulhatnak elő.

Schizoid személyiségzavar
 • Emotionalis hidegség.

 • Emberközi kapcsolatokban távolságtartás.

 • Képtelenek az öröm megélésére (anhedonia).

 • Kritikára, dicséretre szegényes a reakciójuk.

 • Sexualis érdeklődésük, függetlenül az életkortól, beszűkült.

 • Hiányoznak a szoros és bizalomteli kapcsolataik.

 • Nem fordítanak gondot a társadalmi normákra, viselkedésük excentrikus, különcök, befelé fordultak.

Dissocialis (antisocialis) személyiségzavar
 • Empathia hiánya (közömbösség mások érzéseivel szemben).

 • Szociális normákhoz, szabályokhoz nem alkalmazkodnak, felelőtlenek (gyakori bűnözés).

 • Ingerlékenyek, agresszívak, alacsony a frustratiós tolerantiájuk, impulsivak, hiányzik az előrelátásuk, gyakoriak az erőszakos viselkedésmódok.

 • Hiányzik a bűntudatuk, nem tanulnak a kudarcaikból, mindenért másokat hibáztatnak.

Következményei: Nem vállalnak rendszeres munkát, pénzügyi kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, családjukkal sem képesek melegebb kapcsolatokra, gyakran agresszívak a családon belül is, az alkohol- és drogabusus nem ritka. Az első jegyek gyakran már a 15. életév előtt is (hazudozás, lopás, iskolakerülés, állatok kínzása stb.) megjelennek.

Az emotionalis-instabil személyiségzavar
 • Könnyen ingerelhetők

 • Hiányzik az impulsuscontrolljuk.

 • Affectusok szabályozásának szintje alacsony vagy hiányzik.

 • Nem törődnek a következményekkel, hajlamosak váratlan cselekményekre, nem ritkák az erőszakos és fenyegető viselkedésformák.

 • Képtelenek előre tervezni, olyan cselekmények folyamatos végzésére sem képesek, melyeknek nincs közvetlen eredményük.

 • Hangulatuk instabil, kiszámíthatatlan.

A borderline típusú személyiségzavar

Az előbb felsoroltak + az alábbiak:

 • Identitászavarok: az önkép, a célok és a „belső preferenciák” zavarai és bizonytalanságai.

 • Intenzív és instabil kapcsolatok – emotionalis crisisekhez vezethetnek

 • Gyakoriak az öngyilkossági fenyegetések és kísérletek.

 • Depressiv lehangoltságok – előtérben áll az egyedüllét és az üresség érzése („félelem az egyedülléttől”).

 • Gyakoriak a potenciálisan önveszélyes viselkedésmódok (pl. költekezés, psychoactiv szer használata, veszélyes autóvezetés, evési zavarok stb.).

 • Stress helyzetekben paranoid gondolatok, dissociativ tünetek is.

Hystrionicus személyiségzavar
 • Túlméretezett emotionalitas.

 • Mindig a figyelem központjában igyekeznek lenni.

 • Teátrális viselkedés (érzelmeiket extrém módon fejezik ki).

 • Érzelmi életük felszínes, labilis.

 • Egocentrikusak (kevés figyelemmel vannak másokra).

 • Befolyásolhatók, suggestibilisek.

 • Interpersonalis kapcsolataikban túl aktívak.

 • Nehezen viselik a frustratiót, érzékenyek, sérülékenyek.

 • Gyakori manipulativ viselkedés igényeik kielégítésére.

Anancaszticus (kényszeres) személyiségzavar
 • Tökéletességre való törekvés (konfliktus perfekcionizmusuk és a realitás között).

 • Tevékenységüket állandóan kontrollálják.

 • A munkát és produktivitást emberi kapcsolataik elé helyezik.

 • Rendkívül határozatlanok, döntéseiket állandóan elhalasztják.

 • Állandóan félnek attól, hogy hibát követnek el (pedánsak, konvencionálisak, lelkiismeretesek, aggályoskodók).

 • Nem képesek mélyebb érzelmeik kinyilvánítására.

 • Gyakoriak a nem kívánt gondolatok és impulsusok (ezek képezik a kényszerek alapját).

 • Hangulatuk gyakran depressiv.

Szorongásos (elkerülő viselkedést tanúsító) személyiségzavar
 • Mások kritikájával szemben rendkívül sérülékenyek.

 • Kerülni igyekeznek az interpersonalis kapcsolatokat.

 • A veszélyeket, potenciális problémákat túlértékelik.

 • Az előrelépést félelemből visszautasítják.

 • Társaságban visszahúzódnak, félnek, hogy valami oda nem illőt tesznek ( pl. kipirulnak, sírva fakadnak, zavarukat mások is észreveszik stb.).

 • Feszültek, bizonytalanságukat és kisebbrendűségüket folyamatosan érzékelik.

 • Igényük van kapcsolatok létesítésére, ugyanakkor személyes kapcsolataik rendkívül behatároltak.

Függő (dependens) személyiségzavar
 • Képtelenek az önálló döntésre (döntéseiket igyekeznek másoknak átengedni).

 • Az egyedüllétben igen kellemetlenül érzik magukat, állandóan félnek attól, hogy magukra maradnak, ezért alárendelik magukat másoknak.

 • Kritikával és elutasítással szemben rendkívül érzékenyek.

 • Igényeiket – még ha jogosak is – nem tudatják másokkal.

 • Tehetetlennek, gyengének érzik magukat.

 • A felelősséget gyakran másra hárítják.

 • A nagyfokú függőséghez félelem és depressio társul.

Narcisticus személyiségzavar
 • Fokozott önértékelés: saját magukat nagyra tartják, tevékenységük jelentőségét túlhangsúlyozzák.

 • Önértékelésük gyakran instabil, átcsaphat az értéktelenség érzésébe.

 • Túlérzékenyek mások értékelésével szemben.

 • Jelentős zavarok az interpersonalis kapcsolatokban.

Hyperthymiás és depressiv személyiségzavar
 • A hyperthymek alaphangulata derűs, temperamentumosak, állandóan tevékenyek, gyakran nincsenek tekintettel másokra, beleérző képességük csökperiodikusan változik.