Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

19. fejezet - PSYCHOSOMATICUS BETEGSÉGEK

19. fejezet - PSYCHOSOMATICUS BETEGSÉGEK

A „psychosomaticus” kifejezés kettős értelmezése

19.1. táblázat -

Szűkebb értelmezésTágabb értelmezés
Kimutatható testi elváltozással is járó, de döntően psychogen megbetegedések.Az orvoslás holisticus szemlélete, amely a testi és a psychosocialis tényezőket egyaránt figyelembe veszi. Újabban a „magatartás-szempontú orvoslás”, vagy „magatartásorvostan” kifejezés (behavioural medicine) került előtérbe.


Életesemények

A psychosomaticus megbetegedések hátterében feltárható psychosocialis stressorokat életeseményeknek nevezzük.

Életesemények:Az egyén élethelyzetében egy időtartam (pl. fél év) alatt bekövetkező, kiváltó események szubjektív stress-értékének összege.

Psychosomaticus specificitás

Feltételezett, többnyire nem bizonyított kapcsolat egyes betegségcsoportok és a személyiségstruktúra között. (Pl. igazolt összefüggés áll fenn az ellenségesség (hostilitas) és a coronaria-betegségek között).