Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

Gondozás

Gondozás[92]

Az organicus mentalis zavarban szenvedő egyén állapota gyakran tartós, rendszerint lassan progrediál, oki terápia az esetek kisebb részében alkalmazható. A beteg életvitelét sokszor nem az elsődleges mentalis deficit (pl. memóriazavar), hanem a járulékos productiv cognitiv, affectiv, illetve magatartási tünetek nehezítik. Emiatt a beteg komplex[93] gondozása a legcélravezetőbb.

A gondozás célja

  • Minél kevesebb gyógyszer adagolása.

  • Progressio lassítása.

  • Életvitel (életminőség) megőrzése.

  • A megváltozott állapot melletti adaptáció kialakítása és megőrzése[94].

A psychosocialis gondozás lényege

  • Egyensúly kialakítása a beteg önálló döntéseinek biztosítása és a szellemi hanyatlás következtében beálló, ezzel járó veszélyek kiküszöbölését célzó korlátozások között.

  • A feladat- és döntésspecifikus kompetencia szétválasztása.

  • A saját akarat érvényesülési területeinek és a (formális vagy informalis) jogi képviselő felelősségének behatárolása.

A kompetencia szabályozásának formális lehetőségei

  • A beteggel történő megfelelő szintű kommunikáció.

  • Az információáramlás szabályozása.

  • A relevans információk gyűjtése és ellenőrzése.[93] Általános orvosi, psychiatriai és psychoszociális.

[94] Az adott közösségben való bentmaradás feltételeinek biztosítása.