Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A fejlődés folyamatába ágyazódó zavarok globalitási sorrendje

A fejlődés folyamatába ágyazódó zavarok globalitási sorrendje

E zavarok között súlyossági sorrendet állítunk fel. A súlyosabb zavar a „rangsor” enyhébb fokán álló zavarok tüneteit is mutatja, utóbbiakat mintegy „magában foglalja”. Pl. a receptiv beszéd zavara iskolai teljesítményzavarokkal is együtt jár.

A globalitási (más szóval pervasivitási) sorrend

 1. Az iskolai teljesítmény zavara

 2. Az expressiv beszéd zavara

 3. A receptiv beszéd zavara

 4. A motoros készségek fejlődési zavara

 5. Pervasiv (átható) fejlődési zavar (autismus)

 6. Mentalis retardatio (oligophreniák)

A fejlődési zavarok fiúknál (nem egy esetben többszörösek) gyakoribbak, mint leányoknál. Családon belül halmozottan fordulhatnak elő. Megjelenésük valószínűségét növeli az agy strukturális vagy fejlődésbeli károsodása, bármely eredetű organicus bántalma, valamint a kedvezőtlen psychosocialis körülmények.

 1. A fejlődési zavarok fiúknál (nem egy esetben többszörösek) gyakoribbak, mint leányoknál. Családon belül halmozottan fordulhatnak elő. Megjelenésük valószínűségét növeli az agy strukturális vagy fejlődésbeli károsodása, bármely eredetű organicus bántalma, valamint a kedvezőtlen psychosocialis körülmények.

  • Tanulási zavar

  • Olvasási zavar (dyslexia)

  • Az írás zavara (dysgraphia)

  • Számolási zavar (dyscalculia)

 2. Az expressiv beszéd zavarai

  • A hangképzés (beszédartikuláció) zavarai (dyslaliák)

  • A kifejező beszéd zavara

  • A dadogás (ischophonia, psellismus)

  • A hadarás (agitolalia)

 3. A beszédmegértés zavara

 4. A motoros készségek fejlődésének zavarai

 5. Átható fejlődési zavarok

Autismus infantilis

Cardinalis tünetek

 • Érzelmi kötődések hiánya

 • A kommunikáció zavara (nem érti a nem-verbális közléseket, „halandzsa-beszéd” stb.)

 • A magatartás sztereotipizáltsága

Járulékos tünetek

 • Mentalis retardatio (az esetek 2/3-a)

 • Esetleg kiemelkedő részteljesítmények

 • Enuresis, encopresis stb.

 • Az autismus atípusos formái (a három cardinalis tünet közül valamelyik hiányzik)

 • Rett-syndroma (csak leányoknál)

 • Egyéb desintegrativ zavarok (Dementia infantilis Helleri)

 • Asperger-syndroma