Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

25. fejezet - GERONTOPSYCHIATRIA

25. fejezet - GERONTOPSYCHIATRIA

Gerontopsychiatria

Definíció

Idős személyek[106] érzékelési, gondolkodási és magatartási zavaraival, azok kórismézésével és kezelésével foglalkozó speciális szakterület a psychiatrián belül. Egyaránt magában foglalja az időseknél jelentkező életkorfüggő psychés zavarok, az átmeneti, illetve tartós progressiv tünetegyüttesek, valamint a korábban kialakult chronicus psychiatriai betegségek időskori sajátosságainak orvosi megítélését.

A gerontopsychiatria jelentősége

 • Az idős korban kialakuló generációs és élettörténeti változások pathogen szerepe jelentős.

 • A somaticus és mentalis öregedés jelenségeinek a gerontopsychiatriai kórképek korai szakától történő elkülönítése nem könnyű.

 • Az idős populáció biológiai és psychotherapiás kezelési protokollja és terápiás válaszkészsége eltér a fiatal betegekéitől.

Az időskor physiologiás változásai

 • Enyhe memóriacsökkenés[107].

 • A felfogóképesség, a verbalis és performatív kombinatív intellektuális teljesítmény enyhe csökkenése.

 • A somaticus teljesítménycsökkenés miatt beszűkülő élettér (időben és térben).

Az időskor psychologiai változásai

 • Nemzedékváltás: a közösségi és családi szerepek nivellálódása.

 • Személyes autonómia elvesztése.

 • Hasznosságtudat csökkenése.

 • Túlzott óvatosság, a dinamizmus elvesztése, dogmatikus gondolkodási minták.

Az időskor szociális változásai

 • Társadalmi hasznosság csökkenése.

 • Romló anyagi helyzet.

 • Korosztályhoz tartozó szociális tér beszűkülése, következményes izoláció.

 • Fokozott aggodalmaskodás miatt nehézségek a döntési helyzetekben.[108]

Idős korban jelentkező átmeneti mentalis zavarok okai

 • Kritikus életesemény[109]

 • Intercurrens (pl. lázas) betegségek

 • Chronicus belszervi betegségek sub/decompensatiója

 • Chronicus psychiatriai betegségek sub/decompensatiója

 • Endocrin zavarok

 • Egyéb okú biológiai krízisállapotok (metabolikus vagy oxygenisatiós zavarral)

 • Gyógyszermellékhatások

 • Gyógyszerinterakciók

Az idős kor leggyakoribb biológiai krízisállapotai

 • Exsiccosis

 • Electrolyt-háztartási zavar

 • Infectio (lázas állapot)

 • Hypoxaemia (általános, cerebralis)

 • Cardialis insufficientia

 • Hyper-, hypotonia

 • Cukorháztartás zavara

 • Hepaticus-renalis insufficientia

 • Malabsorptio (vitaminhiány)

 • Endocrin dysfunctio

 • Intoxicatio

 • Abstinentialis állapot[106] Geriatriai populáció: a nemzetközi irodalomban korábban >60, jelenleg >65, illetve >70 éves korú népesség.

[107] AAMI (age acquired mental impairment): ennek gyógyszeres kezelésével (cholinerg szerek) is próbálkoznak.

[108] Túlzott óvatosság, az új iránti feltétlen bizalmatlanság miatt.

[109] Lehet pozitív is!