Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

27. fejezet - BIOLÓGIAI TERÁPIÁK

27. fejezet - BIOLÓGIAI TERÁPIÁK

Antipsychoticumok

Az antipsychoticumok főbb javallatai

 • A schizophreniák és egyéb psychoticus állapotok valamennyi formája.

 • Psychoticus depressio.

 • Psychoticus mania; súlyos, nem psychoticus maniában is indikált lehet.

 • Személyiségzavarok (például schizotyp vagy borderline személyiségzavar) psychoticus decompensatióiban.

 • Somaticus betegség, illetve psychoactiv szerek által indukált psychoticus zavarok.

 • Általánosságban heveny izgalmi állapotok, agitatio, agressivitas vagy egyéb sürgős psychiatriai beavatkozást igénylő állapotok.

Az antipsychoticumok felosztása

Az antipsychoticumok felosztása

 • Kis potenciálú szerek, pl. chlorpromazin, chlorprotixen, thioridazin.

 • Közepes potenciálú szerek, pl. flupenthixol.

 • Nagy potenciálú szerek, pl. haloperidol, fluphenazin, trifluoperazin.

Atípusos antipsychoticumok:

 • Amisulprid

 • Clozapin

 • Olanzapin

 • Quetiapin

 • Risperidon

 • Sertindol

 • Ziprasidon

Depó készítmények (jelenleg csak a típusos szereknek vannak - 2-4 hetes hatástartammal - ilyen kiszerelései):

 • Haloperidol decanoat

 • Fluphenazin decanoat

 • Flupenthixol decanoat

 • Pipotiazin palmitat

 • Zuclopenthixol decanoat

Rövid hatástartamú (1-3 nap) depó készítmény:

 • Zuclopenthixol acetat.

Az antipsychoticumok mellékhatásai

A típusos szerek mellékhatásai sokkal súlyosabbak, mint az atípusos szerekéi, és az életminőséget károsan befolyásolják. Ezért - ha adagolásuk során mellékhatást észlelünk, atípusos szerre történő átváltás indokolt. A mellékhatások miatti gyógyszer-intolerantia schizophrenia esetében a therapiaresistentia kategóriájába tartozik.

Extrapyramidalis tünetek:

típusos szerek jellegzetes mellékhatásai; egyes atípusos szereknél is felléphetnek, nagyobb adagok esetén.

 • Parkinson-syndroma

 • Acathisia

 • Acut dystonia

 • Tardiv dyskinesia

 • Neurolepticus malignus syndroma

Neurolepticus deficit syndroma:

típusos antipsychoticumok által okozott motoros Parkinson-syndroma és mentalis gátoltság gyakran tartós sedálás, mely hasonlít a negatív syndroma, illetve a depressio tüneteire.

Hyperprolactinaemia:

a típusos antipsychoticumok jellegzetes mellékhatása, egyes atípusos szerek is okoznak hyperprolactinaemiát.

 • Mellfeszülés

 • Tejcsorgás

 • Amenorrhoea

 • ? Csontritkulás

 • ? Sexualis és fertilitasi zavarok

Egyéb endocrin mellékhatások:

 • Glucose-intolerantia (diabetes mellitus gyakoribb antipsychoticus kezelés mellett)

 • Hízás

Vegetativ mellékhatások:

 • Anticholinerg hatások (homályos látás, obstipatio, szájszárazság, vizeletretentio stb.)

 • Adrenerg mellékhatások: orthostaticus vérnyomáscsökkenés

EKG-eltérések pl: QTc megnyúlás

Vérképzőszervi eltérések

Májkárosodás

Az antipsychoticumok adagolása

Monoterápia az ideális. Két készítmény együttes adása kivételes esetekben elfogadható, három antipsychoticum együttes adása nem indokolható.

Az adagolás módja:

 • Leggyakrabban per os

 • Parenteralis adagolás:

  • Heveny fázisban, pl. agitáció kezelésére.

  • Fenntartó kezelésre depó készítmény adható.

Az adagolás ideje:

 • Schizophrenia acut fázisában: az antipsychoticus hatás 2-4 hét alatt ítélhető meg.

 • Fenntartó kezelés schizophreniában: első megbetegedésben a pozitív tünetek megszűnése után 12 hónapig, relapsus esetén minimálisan két évig, ismételt relapsusok esetén folyamatos antipsychoticus pharmacotherapia javasolt.

Áttérés típusos szerről atípusos szerre:

 • Elhagyjuk a típusos szert, és utána kezdjük el az atípusos szer adását.

  Előny:kisebb a gyógyszeres interakciók fellépésének valószínűsége.

  Hátrány:nagyobb az elvonási syndromák és a relapsus kockázata.

 • A típusos szer adagját lassan csökkentjük, ezzel egyidőben fokozatosan emeljük az atípusos szer adagját.

  Előny:kisebb az elvonási syndromák és a relapsus kockázata.

  Hátrány:nagyobb a gyógyszeres interakciók fellépésének valószínűsége.