Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A psychiatriai rehabilitáció alapelvei

A psychiatriai rehabilitáció alapelvei

29.2. táblázat -

Folyamatos és komplexTevékenység legyen (gyógykezelés, gondozás, készségek fejlesztése stb.).
CélirányosTevékenység legyen, a rehabilitációs diagnózisra épülő, egyénre szabott program alapján történjék.
LépcsőzetességLegyen az adott időpontban a beteg állapotának megfelelő (optimális stimuláció) – az alulstimuláltság inaktivitáshoz, a túlstimuláltság szorongáshoz vezet.
Optimális körülményekKialakítására törekedjék (figyelembe vegye a fejleszthetőség határait, de ezen belül a legmagasabb szintet érje el).
Az elért szint fenntartása – az optimális feltételek biztosításaA visszaesések elkerülése, az élet újabb és újabb problémáival való megküzdés segítése.
A reintegráció, a szociális adaptáció kialakításaAz egészségkárosodás teljes vagy részleges korrekciója nem azonos a teljesítőképesség helyreállásával.
A beteg bevonása a rehabilitációs tevékenységbeNemcsak beleegyezését kell adnia, hanem a folyamat aktív, kreatív és kezdeményező résztvevője is kell legyen.
A környezetElfogadó, toleráns viszonyulásának kialakítása.