Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A rehabilitáció folyamatának összetevői

A rehabilitáció folyamatának összetevői

29.6. táblázat -

Rehabilitációs diagnózis

Klinikai diagnózis megerősítése.

Funkciók felmérése, ezen belül a megmaradt képességeké.

A rehabilitációs motivációs szint meghatározása.

Személyiség ismerete: intellectus, kulturális szint, előképzettség, érdeklődési kör stb.

Az elvárt készségek számbavétele.

A rehabilitáció feltételeinek (lehetőségeinek) körülhatárolása.

A munkaképesség szintje.

A viselkedés jellegzetességei.

Kommunikatív készség az önálló tevékenységekben.

Rehabilitációs terv

Célok kitűzése: rövid és hosszú távú (elérhető) célok, azok hierarchiája, problémák elemzése stb.

Megfelelő programok kialakítása a célok eléréséhez: gyógyszerelés finomítása, psycho-szocioterápiás, illetve készségfejlesztő módszerek számbavétele.

Terápiás szerződés megkötése.

A terápiás terv rendszeres értékelése, szükség szerint módosítása – egy esetleges megrekedés elemzése és korrekciója (a rehabilitációs team elvárásainak megfogalmazásával, sikerélmények biztosításával stb.)

A hozzátartozók feladatainak megbeszélése (gyakran támogatják a beteg tétlenségét, nem segítik önálló tevékenységében stb.).

A munkahellyel való kapcsolat elősegítése: a munkahely megértő hozzáállása a beteg későbbi visszatéréséhez („lekezelések”, indokolatlan félelmek a beteggel szemben stb. káros hatásúak).

Személyi feltételek biztosítása: team munka az orvos vezetésével, psychologus, szociális munkások, szakápolók, gyógyfoglalkoztatók stb. részvételével (psychoszociális segítségnyújtás).

Tárgyi feltételek megteremtése: a foglalkoztatást, a munkát, a képzést, a szabadidő eltöltését stb. biztosító eszközök.

Szociális érdekvédelem: betegsége, inaktivitása miatt ne érje hátrány (pl. táppénzigényének, munkaviszonyának rendezése, segítség lakásának fenntartásában, jogi védelem biztosítása stb.