Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A rehabilitáció intézményrendszere

A rehabilitáció intézményrendszere

29.7. táblázat -

Átmeneti intézményekAz osztályos és ambulans kezelés közötti űrt betöltő ellátási formák
Nappali kórházA beteg otthoni környezetében marad, kórházi gyógykezelést kap ágy elfoglalása nélkül, naponta jár be 8-12 órára, komplex gyógykezelését naponta kontrollálják.
Éjszakai szanatóriumA beteg munkahellyel rendelkezik (rehabilitált dolgozó), de lakhatási lehetősége nincs (rendszeres psychiatriai ellenőrzésre még szüksége van).
Gyógyító célú foglalkoztatásCélja a tétlenség elkerülése, ezért sokszínű elfoglaltságot biztosít (munka és művészi tevékenység, csoport-foglalkozások, szórakoztatás stb.). A beteg teljesítőképességét, kreatív készségeit növelik, segítik az alkalmazkodását stb.
Kiegészítő intézményekAkkor szükségesek, ha a visszatérés az átmeneti intézményekből a régi életformába nem azonnal sikerül. Biztosíthatják a továbbképzést, az önállóbb életvitelt.
Védett szállásMunkásszállás jellegű közösségi elhelyezés, biztosítja az életvitelhez szükséges feltételeket, rendszeres psychiatriai, psychotherapiás segítséget nyújt.
Védett bérleményA bérleti szerződést a fenntartóval kötik. Önellátást és önálló életvitelt biztosít, szociális munkások támogatják, psychiatriai kontrollja ambulansan történik.
Védett lakásA beteg maga bérli és alakítja ki, a támogatás formái azonosak az előzőével.
Védő munkahelyMunkabérért végzett, szerződés szerinti termelő-tevékenység. A védettséget a munkafeltételek biztosítják, a beteg orvosi ellenőrzése és szociális segítése rendszeres.
Rehabilitációs célszervezetPiacorientált munka, mennyiségi és minőségi követelményekkel. A psychiatriai ellátás alkalomszerű és elsősorban a terhelhetőséget ellenőrzi.
Átképző intézményekA szakképzési programok megkezdődhetnek már a védő munkahelyeken és a célszervezetekben, de a befejező fázis a megfelelő szakintézetekben történik (szakképzettség teljes elsajátítása, vizsgák stb.).