Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

A rehabilitáció módszerei

A rehabilitáció módszerei

Általános elvek

29.8. táblázat -

A beavatkozások integráltakA biológiai, a psycho- és szocioterápiás módszerek egymás melletti alkalmazása.
A kiválasztás (szelekció) módjaNem a kórisme, hanem a beteg aktuális állapota alapján történik.
Csoportos foglalkozások előtérbe helyezéseElősegítik a kommunikációt, az interakciókat, növelik az önbizalmat, az önállóságot, az adaptációs készséget, segítenek az egyéni problémák megértésében és megoldásában stb.


Psychotherapiás kezelés

29.9. táblázat -

A gyógyszerek megfelelő beállításaCél, hogy fenntartsák az egyensúlyt, megelőzzék a visszaeséseket, de ne gátolják az aktív életmódot (mellékhatások csökkentése).
A kellő együttműködés (compliance) eléréseSegíthet ebben a mellékhatások csökkentése, illetve a psychoeducatio.
Az önkéntes és önálló gyógyszerelés bevezetéseA megfelelő compliance esetén lehetséges.


Szocioterápiás módszerek, rehabilitációs speciális terápiák

29.10. táblázat -

Egyéni psychotherapiákKülönböző formái elsősorban a szorongásos, somatoform, depressiv stb. kórképeknél, illetve a személyiségzavarok egyes eseteiben alkalmazhatók az egyedi motiváltságnak megfelelően – psychoticus állapotokban mélyíthetik a regressiót
Csoport-psychotherapiákA csoporthelyzet, a csoportdinamika fokozatos viselkedés-korrekciót tesz lehetővé (a szociális viselkedés közvetlen megfigyelése, korrekciója, a betegtársak interpretációja stb.).
Családterápiás beavatkozásokA dysfunctionalisan működő családi rendszer korrekcióját segíti.
Supportiv (támogató) psychotherapiaSegíti a beteget a mindennapi problémák megoldásában, a családba történő visszailleszkedésben stb.


29.11. táblázat -

PsychoeducatioTervezett tájékoztatás a beteg és hozzátartozói részére a megbetegedés fontosabb kérdéseiről; az oktatás segédanyagok, kérdőívek segítségével történik, a betegek és hozzátartozóik is beszélhetnek tapasztalataikról.
Stress-kezelés

A sérülékenység modelljén alapul. Célja nem a stress csökkentése, hanem a stress feldolgozásának technikája. Módszerei:

 • Kommunikációs tréning: a nem kielégítő interpersonalis kapcsolatok csökkentésére.

 • Probléma-megoldó tréning: technikák megtanulása és alkalmazása.

 • Crisis kezelése és megelőzése: a visszaesés korai figyelmeztető jeleinek felismerése és a tennivalók.

Szociális készségek tréningje

Az önálló életvitelre való felkészítés nélkülözhetetlen, mert a szociális készségek hiányában eredménytelenek a rehabilitációs törekvések.

 • Asszertív tréning: célja a hatékony önérvényesítés, az önértékelés, kapcsolatteremtő készség visszaállítása, érzelmek megfelelő kifejezésének fejlesztése, képesek legyenek személyes jogaik képviseletére (a mindennapi szociális jogvédelem elsajátítása).

 • Életviteli készségek tréningje: a mindennapi élethez szükséges tevékenységek gyakorlása (a jól működők kiemelése, a hiányzó vagy nem kellően hatékony készségek fejlesztése) – helyzetgyakorlatok az önellátásra (jövedelem beosztása, öltözködés rendben tartása), a munkára, a kapcsolatok kialakítására, a szabad idő tevékenységre stb. modellnyújtás.


Rehabilitációs foglalkoztató terápiák

 • Bármely humán tevékenységre építhetők.

 • Akkor eredményesek, ha segítik a személyiség kibontakozását, a társas kapcsolatok kialakítását.

 • A különböző módszerek egymást kiegészíthetik.

29.12. táblázat -

MunkaterápiaA foglalkoztatási rehabilitáció a munkaképesség helyreállításában és a reszocializációban a személyiségre épít (a beteg felismeri a vele szemben támasztott elvárásokat, kialakul a felelősségérzete stb.), csoportban végzése az interakciók létrejöttét segíti, terápiás jutalom jár érte (fokozza az önértékelést).
Foglalkozás-terápiákVáltozatos, nem termelő tevékenységek, élménycentrikusak, az egyéniség kibontakozását segítik, együtt alkalmazhatók a munkaterápiával.
 
 • Kreatív és művészeti terápiák: műalkotás létrehozása vagy élvezete során kialakuló esztétikai élmény terápiás felhasználása. A beteg szimbolikus szinten fejezi ki magát, oldja meg problémáit, háttérbe szorulhatnak a regressiv-psychoticus tünetek. Formái:

  Aktív: művészi igényű alkotás létrehozása.

  Passzív: az alkotás érzelmi, intellektuális feldolgozása különböző képzőművészeti technikákkal, szabad vagy felhívó jellegű témára.

 • Zeneterápia: a zeneművek közös hallgatása, vagy zene-, illetve kórusművek közös gyakorlása élménnyé válik, érzelmeket mozgat meg.

 • Biblioterápia: irodalmi művek egyes részeinek felolvasása és érzelmi-indulati-intellektuális feldolgozása a mű szereplői és a résztvevők közötti párhuzamok kibontását teszi lehetővé. A felkészülés a következő ülésre aktivizáló hatású.

 • Színjátszás-terápia: a felkészülés a legfontosabb eleme, mert empathiás és identifikációs lehetőségeket jelent, mélyülnek az interperszonális kapcsolatok, illetve kohéziós hatása van.

Mozgásterápiák

A mozgás eszköz az érzelmek kifejezésére (az érzelmeknek, viszonyulásnak nonverbalis kifejezése).

Segítségével pathologiás folyamat esetén a kommunikatív- és kifejezőképesség javítható.

 
 • Kommunikatív mozgásterápia: korrekciós hatása van

 • Gesztusterápia: mozdulat-egységek, kifejező mozgások elsajátítása.

 • Pantomim-terápia: élményen keresztül alakítja ki a gesztusok összetevőit.

 • Táncterápia: a tánc bármely formájával végezhető.

JátékterápiákÉrzelmeket mobilizálnak, aktivizálnak, feszültséget oldanak, kialakítják a „játszani tudást”.
Kombinált foglalkozás-terápiákA különböző formákat ötvözik, pl. zenés festés, vagy művészeti elemek vegyítése játékterápiás elemekkel.


Közösségi terápiák

 • A terápia tárgya maga a közösség, a beteg és a közösség közötti interakciók, a környezethatás módszeres alkalmazása.

 • A kezelőszemélyzet minden tagjának érintkezése a beteggel pozitív vagy negatív hatású.

 • A betegek egymás közötti viszonya is terápiás vagy antiterápiás hatású.

 • Olyan rendszereket jelent, melyek a terápiás hatást erősítik, a negatív hatást mérséklik vagy megszüntetik.

Terápiás közösség

 • A betegek és a személyzet közötti interakciókat integrálja (véleménynyilvánítási és döntési jogok).

 • Vezetési stílusa nondirektív.

 • Toleráns közösségi szellemet hoz létre, tagjai szembesülnek a realitással.

 • Fő formái: a nagycsoport és a személyzeti csoport.

 • Fontos eleme a napirend kialakítása és a tevékenységek pontos körülhatárolása.

Klubterápiák

 • Öntevékenyen működő csoportok, melyek a szabadidő hasznos kitöltésére szerveződnek.

 • Alkalmasak a megtanult kreatív tevékenységek gyakorlására, programokat, kellemes együttlétet biztosítanak.

 • A személyzet csak szaktanácsokat ad (beindítják és átsegítik a csoportot a holtpontokon, segítenek a konfliktusok megoldásában stb.).