Ugrás a tartalomhoz

Tabularium psychiatriae

Tringer László dr.

Melania Kiadói Kft.

31. fejezet - IGAZSÁGÜGYI PSYCHIATRIA

31. fejezet - IGAZSÁGÜGYI PSYCHIATRIA

Az igazságügyi psychiatria a jog és a psychiatria határterülete (alkalmazott psychiatria). A psychiatriai kórképek jogi vonatkozásaival foglalkozik, a psychiatert mint „szakértőt” vonja be az igazságszolgáltatásba.

A jog előírásai a szakértő igénybevételére

Büntető eljárásnál kötelező(Büntető eljárás Be. 1.2. bekezdése)

  • Ha a bizonyításhoz különleges szakértelem szükséges

  • Ha „kóros elmeállapotról” vagy kényszergyógykezelésről kell dönteni

Polgári peres eljárásoknál(Polgári perrendtartás 177.§) igénybe vehető

  • Cselekvőképesség véleményezésekor (gondnokság alá helyezéskérdésében, jognyilatkozat megkötése előtt vagy után, szerződéskötések vagy jognyilatkozatok [végrendelet] érvénytelenségének megállapításakor)

  • Kártérítési perekben, baleset vagy foglalkozási betegségkövetkeztében létrejövő maradandó vagy átmeneti károsodások elbírálásakor

  • Munkajogi perekben a „munkaképesség”szakértői véleményezésének el nem fogadása esetén, jogorvoslás céljából

  • Családjogi perekben (házassági bontóperekegyes eseteiben, gyermekelhelyezési perekben)csak speciális esetben, mivel ez a terület elsődlegesen az igazságügyi psychologus hatáskörébe tartozik

A szakvélemény a bizonyítási eljárás egyik fontos ügyirata:a bíró vagy elfogadja, vagy – ha aggályosnak látja – másodszakértőt vehet igénybe, vagy felülvéleményt kérhet az Egészségügyi Minisztérium mellett működő Igazságügyi Bizottságtól.