Ugrás a tartalomhoz

Tabularium urologiae

Kisbenedek László dr.

Melania Kiadói Kft.

Nyomás/áramlás vizsgálattal (PFS) bizonyított obstructio és a Qmax. összefüggése (%)

Nyomás/áramlás vizsgálattal (PFS) bizonyított obstructio és a Qmax. összefüggése (%)

8.2. táblázat -

PFS10 ml/sec. alatt10-15 ml/sec. között15 ml/sec. felett

Obstructio van

Obstructio nincs

88

12

54

46

24

76